alapalkki
salpaus nega
 Laajennetun työssäoppimisen kokeilut auto ja logistiikka
Laajennetun työssäoppimisenkokeilut, Unto Tervo
05.04.2011
ylaviiva_sin
KOULUTUKSEN JA TYÖN VUOROTTELU
alapalkki
salpaus nega
Laajennetun työssäoppimisen painopisteet Koulutuskeskus Salpauksessa   koulutusaloilla  sähkö ja elektroniikka, kone ja metalli, auto ja logistiikka
a)  Edistää opiskelun etenemistä ja vähentää keskeyttämisiä erityisesti sellaisten opiskelijoidenosalta, joilla on erilaisia vaikeuksia opiskelussa, mutta ovat käytännön toimintoihin orientoituneita.
b)  Monipuolistaa oppimisen toimintamalleja koulutuksen ja työn vuorottelulla.
c)  Kehittää ja monipuolistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen valmiuksia ja toimintamallejaedetä opinnoissa yksilöllisesti. Huomioiden opiskelijat jotka pyrkivät yhä haasteellisempiintyöelämän tehtäviin sekä toisaalta kehittää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssä oppimistaja ammattiosaamisen näyttömahdollisuuksia
d)  Edistää opettajien laajempaa osallistumista työpaikalla tapahtuvan opiskelun suunnitteluun,ohjaamiseen ja toteuttamiseen sekä osaamisen arviointiin työpaikkaohjaajien tukena
 f)  Edistää uusien ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanoa yksilöllisten, työvaltaistenoppimispolkujen rakentamisessa
Laajennetun työssäoppimisenkokeilut, Unto Tervo
ylaviiva_sin
05.04.2011
alapalkki
salpaus nega
Laajennetun työssäoppimisen kokeilutAjoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja
Laajennetun työssäoppimisenkokeilut, Unto Tervo
05.04.2011
Yksilölliset oppimispolut
- Opiskelijat ensimmäisen ja toisen vuoden ryhmistä
- opettaja on jatkanut toisen vuoden tämän ryhmän ohjaajana
- ryhmässä 5 opiskelijaa joilla aiemmista opinnoista hyväksilukuja
- opiskelijoille laaditaan yksilöllinen oppimispolku työssäoppimalla
- opiskelijoiden kesätyöt liitetään mahdollisesti mukaan
- osalla tavoitteena valmistua 3 kk – 12 kk perusryhmää aiemmin
- tavoitteena saada tarkempi tietosisältö työssäoppimispaikoissa  tehtävistä töistä jotka liittyvät alan tutkinnon osiin.
alapalkki
salpaus nega
Laajennetun työssäoppimisen kokeilutAjoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja
1. Tehty seuranta/palautekyselylomakkeisto
       - voidaan seurata työssäoppimispaikassa päivittäin tehtäviä tutkinnon osien         työtehtäviä
       - voidaan käyttää työelämäjakson lopussa palautekyselynä
        Työssäoppimisen palautekyselylomake tehty tutkinnon osiin
       - auton korjaaminen
       - auton huoltaminen
2. Tehty opiskelijan laajennetun työssäoppimisjaksojen opiskelijakohtainen palautekysely
3. Tehty työssäoppimisen päiväkirja työtehtävien esille tulemiseksi
Laajennetun työssäoppimisenkokeilut, Unto Tervo
05.04.2011
alapalkki
salpaus nega
Laajennetun työssäoppimisen toimintamalleja Kuljetus- ja varastopalvelujen koulutusohjelma
1. Malleja opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan laajennetun työssäoppimisentoteuttamissuunnitelmasta
-Opettaja on tehnyt ennakkoselvityksen useasta yrityksestä minkälaisia työtehtäviä erivuosiluokkien opiskelijat tulevat tekemään (laajennetun) työssäoppimisjakson aikana.
-Opettaja ja työpaikkaohjaaja ovat sopineet mitä tutkinnon osan asioita opetetaan koululla jamitä yrityksessä.
2. Opiskelusuunnitelman etenemisen malleja työssäoppimisen vuorottelusta
- Pääidea on, että puolet opiskelijaryhmästä on koko ajan työssäoppimassa.
-Työssäoppimispaikalla on aina työssäoppija.
Laajennetun työssäoppimisenkokeilut, Unto Tervo
05.04.2011
alapalkki
salpaus nega
Laajennetun työssäoppimisen toimintamalleja Kuljetus- ja varastopalvelujen koulutusohjelma
3. Uudenlaisia toimintamalleja työssäoppimisen toteutuksista
-Koko lukuvuoden opinnot on purettu sisällöittäin työpaikoille tai oppilaitokselle opiskeltavaksi.
-Työssäoppiminen aloitetaan ensimmäisenä vuonna 2-periodista alkaen.
4. Malleja opiskelusuunnitelman sisällön osioittamisesta työssäoppimispaikoille jaoppilaitokselle
         -     Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat  3 päivää viikossa opiskelemassa työssäoppimispaikalla        ja 2 päivää koululla kahden periodin ajan.
-Työpaikkaohjaaja vastaa siitä, että opiskelijat pääsevät tekemään niitä etukäteen suunniteltujatehtäviä.
Laajennetun työssäoppimisenkokeilut, Unto Tervo
05.04.2011
alapalkki
salpaus nega
 Laajennetun työssäoppimisen kokeilut
- Opiskelijoiden päivittäisten työtehtävien paremman esilletulon takia onkehitetty kuljetus- ja varastopalveluissa ”oppimispäiväkirja”.
- Tehty kysely hyvistä ja huonoista asioista
Laajennetun työssäoppimisenkokeilut, Unto Tervo
05.04.2011
Kuljetus- ja varastopalvelujen koulutusohjelma