etulogo3
Finvoice-verkkolaskuyritysten välilläFinvoice-verkkolaskuyritysten välillä
pystylogojpg
Mikä on Finvoice?Mikä on Finvoice?
Finvoice on pankkien yhteinen esitystapa laskujen lähettämiseksikonekielisessä muodossa laskuttajalta maksajalle
Muita vastaavia SPY-standardeja ovat esimerkiksi tilisiirto ja tiliotetositteena
Finvoice on konekielisessä muodossa oleva lasku ja sen ympärillä olevakirjekuori, joka korvaa perinteisen paperilaskun
Finvoice mahdollistaa yrityksen taloushallinnossa esimerkiksiostolaskujen automaattisen tiliöinnin, täsmäytyksen tilauksiin jamaksamisen
Finvoice sopii pienten, keskisuurten ja suurten yritysten väliseenlaskutukseen, sekä kuluttaja-asiakkaiden laskutukseen
Finvoice voidaan lähettää vastaanottajalle pankkien verkkolaskujenvälityspalvelulla
pystylogojpg
Finvoice-verkkolaskuFinvoice-verkkolasku
Edistää verkkolaskun käyttöönottoa Suomessa sekä laskutuksen jakirjanpidon automatisointia yrityksissä
Alentaa verkkolaskun vastaanottokynnystä
Tarjoaa verkkolaskujen välitykseen yhteisen esitystavan
Tarjoaa useita välitystapoja
pankkiyhteysohjelmalla pankin kautta
laskuoperaattorin kautta
Pankkiyhdistyksen verkkosivuilta on vapaasti noudettavissa Finvoicekuvaukset ja aputiedostot sekä mallit Finvoice-laskusta
pystylogojpg
Verkkolasku pankin kauttaVerkkolasku pankin kautta
Lähes kaikilla suomalaisilla yrityksillä on konekielinen yhteys omaanpankkiinsa
ei tarvetta uusinvestointeihin
tukee Finvoice-tapaa välittää laskuja
Finvoice-verkkolasku sekä yrityksen ja pankin välinen konekielinen yhteysmuodostavat kattavan laskutusvaihtoehdon yritykselle
Mukana olevat pankit:
Nordea
Sampo Pankki
OP-ryhmä
Aktia, säästöpankit ja paikallisosuuspankit
Svenska Handelsbanken
Ålandsbanken
Tapiola Pankki
Finvoice-verkkolaskut kulkevat pankkien välillä ja tarvittaessa myös muidenoperaattoreiden kautta
pystylogojpg
Toimintamalli Finvoice-välityspalvelussaToimintamalli Finvoice-välityspalvelussa
PANKKI A
PANKKI A
PANKKI B
PANKKI B
Aineistonhoitaja
Aineistonhoitaja
Aineistonhoitaja
 
Aineistonhoitaja
 
ASIAKAS
1
ASIAKAS
1
ASIAKAS
2
ASIAKAS
2
ASIAKAS
4
ASIAKAS
4
ASIAKAS
3
ASIAKAS
3
=sopimussuhde
Asiakkaan
ja pankinvälinen
sopimus
välittämisestä
Asiakkaan
ja aineistonhoitajan
välinen sopimus
palveluista
Asiakkaan
(yritys tai kuluttaja) ja
pankin välinen sopimus
välittämisestä
Asiakkaan
ja pankin välinen
sopimus
välittämisestä
Asiakkaan
ja aineistonhoitajan
välinen sopimus
palveluista
pystylogojpg
Suuryritykset
Laskuttajat
Maksajat
Kaikille sopivat ratkaisut
Yhteinen malli helpottaa automatisointia
Laskun vastaanottaja voi olla joko henkilö- tai yritysasiakas
Pankit
Verkkolasku pankin kauttaVerkkolasku pankin kautta
Suuryrityket
PK-yritykset
PK-yritykset
Ammatin-
harjoittajat
Ammatin-
harjoittajat
Kuluttajat
pystylogojpg
Finvoice-verkkolaskun käsittelylaskutuksessaFinvoice-verkkolaskun käsittelylaskutuksessa
generic_mail
Lasku
Laskutus-
osoite
Ostaja:
- nimi, osoite,
- laskutusosoite
- laskutusmuoto
  Finvoice, paperi)
- erittely
Kyllä
Ei
Paperi-
lasku
Finvoice
Pankki-
yhteysohjelma
Kuoritus
eKirje
Ei
LASKUTUS/MYYNTI-
RESKONTRA
FINVOICE-
LASKUT
PANKKI
eKirje-
tiedosto
Postitus
 Kirjoitin
generic_mail
pystylogojpg
  
Laskun vastaanottaja ilmoittaa laskuttajalle verkkolaskuosoitteensa
Laskuttaja tekee laskutusjärjestelmästään Finvoice-kuvauksen mukaisialaskuja
Laskuttaja lähettää laskun joko pankin kautta  (pankkiyhteysohjelmanavulla) tai aineistonhoitajan välityksellä
Saapuneen suorituksen (viitemaksu) seuranta tapahtuu samalla tavallakuin nyt
Miten Finvoice toimii laskuttajalla?Miten Finvoice toimii laskuttajalla?
pystylogojpg
Kustannussäästöjä
Säästöt laskujen tulostus-, postitus- ja materiaalikuluissa
Lisäarvoa asiakassuhteeseen
Maksaja voi käsitellä laskun koneellisesti
Laskun tiliöinti maksajan puolesta
Nopea toimitus lisää maksuaikaa tai aikaistaa eräpäivää
Edut laskuttajalle:Edut laskuttajalle:
pystylogojpg
  PANKKI
Finvoice-verkkolaskun käsittelyostoreskontrassaFinvoice-verkkolaskun käsittelyostoreskontrassa
generic_mail
Autom.
sisään-
kirjoitus
Finvoice-
laskut
OSTO-
RESKONTRA
Maksu-
aineiston
muodos-
tus
Lasku
Sisään
kirjoitus
käsin/
Skannaus
LMP
LMP
Pankki-
yhteysohjelma
Arkisto
Kirjan-
pito
Pankki-
yhteysohjelma
PANKKI
Laskun kierrätysjärjestelmä
esim. eFlow, eOffice, Rondojne.
j0303358
pystylogojpg
  
Maksaja ilmoittaa laskuttajille laskutusosoitteensa
Maksaja noutaa saapuneet laskut pankistaan omallapankkiyhteysohjelmallaan tai saa laskut suoraan verkkopankkiinsa
Maksaja voi automatisoida laskun käsittelyn (kierrätys, tarkastus,hyväksyminen, tiliöinti, maksaminen ja arkistointi), avata laskunselaimella ja tarvittaessa tulostaa sen
Miten Finvoice toimii maksajalla?Miten Finvoice toimii maksajalla?
pystylogojpg
Kustannussäästöjä laskun käsittelystä
työajan säästöinä ja materiaali- ja kulusäästöinä
Maksutiedot helposti käsiteltävissä
Helppo ottaa käyttöön ja käyttää, avautuu selaimella
Yrityksille, joilla on sähköistetty taloushallinto
Lasku konekielisessä muodossa
Laskun täsmäytys automaattisesti tilaukseen
Automaattinen tiliöinti ja perustililuettelon käyttö
Alennusten automaattinen käsittely mahdollista
Edut maksajalleEdut maksajalle
pystylogojpg
  
Verkkolaskuosoitteesta sovitaan pankin kanssa
Osoite yksilöi osapuolet kansainvälisesti
Osoitteena voi olla esimerkiksi IBAN tilinumero (International BankAccount Number)
IBAN on jo osana taloushallinnon järjestelmiä, joten sen käyttö eisinällään tuo uutta
Tieken verkkolaskuosoitteistosta löytyvät verkkolaskutukseensiirtyneiden yritysten tiedot
(www.tieke.fi/verkkolaskuosoitteisto)
Verkkolaskun osoitetiedotVerkkolaskun osoitetiedot
pystylogojpg
Miten Finvoice-verkkolaskun saa käyttöön?Miten Finvoice-verkkolaskun saa käyttöön?
Varmista ohjelmistotoimittajalta valmius käsitellä ja luoda Finvoice-verkkolaskuja
Sovi pankin kanssa palvelun käyttöönotosta
Kerro laskuttajille pankista saatu laskutusosoite
Kysy laskun vastaanottajien laskutusosoitteet
 
Tallenna maksajan laskutusosoite laskutusjärjestelmään
Laskuttajien ja laskun vastaanottajien yhteystietoja löytyy myösosoitteesta:
pystylogojpg
Lisätietoja:
www.finvoice.fi