Kangasalan Kisa Eagles
Kangasalan Kisa ry/jääkiekkojaosto
Seuran organisaatio ja toimintamalli
2007/2008
Kangasalan Kisa ry jääkiekkojaosto
Kangasalan Kisa Eagles
Ongelmanratkaisuelin
Valmennuspäällikkö
Valmentaja, huoltajat
Joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja
Pelaajat
Vanhempainkokous
Joukkueet
Jääkiekkojaoston
johtokunta
Jääkiekkojaoston
kokous
Jääkiekkojaosto
Muut jaostot
Kangasalan Kisa
Yleiskokous
Organisaatio
Emoseura hyväksyy jääkiekkojaoston toimintasuunnitelman jabudjetin
Jääkiekkojaoston ylin päättävä elin on johtokunnan kokous,joka koostuu joukkueenjohtajista, puh.johtajasta jarahastonhoitajasta
Jääkiekkojaosto (puh.johtaja, rahastonhoitaja,valmennuspäällikkö, kaksi jäsentä) esittelee ja valmisteleejoukkueenjohtajien kokouksen asiat
Vanhempainkokous on joukkueen ylin päättävä elin
Jokaisella joukkueella tulee olla joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja
Valmennuspäällikkö vastaa jääkiekkojaostonurheilutoiminnasta ja sen kehittämisestä
Johtokunnan kokous
Hyväksyy kauden toimintasuunnitelman jabudjetin
Päättää merkittävistä hankinnoista ja muistamerkittävästi toimintaan vaikuttavistaasioista
Merkittävät asiat hyväksyy vielä emoseura
Kokoontuu vähintään 2 kk välein, tärkeätiedonvälityskanava joukkueiden välillä
Jääkiekkojasto
Puh.johtaja
Hyväksyy seuran laskut
Valvoo joukkueiden ja valmennuspäällikön toiminta
Toimii jojojen ja jaoston kokousten puh.johtajana
Markkinointi ja tiedotus
Rahastonhoitaja
Valvoo seuran taloutta
Valvoo joukkueiden taloutta
Tilitoimiston yht. henkilö
Valmennuspäällikkö
Urheilutoiminnan pyörittäminen
Urheilutoiminnan kehittäminen
Tiedotus
Jaoston jäsenet
C ja vanhemmat juniorit edustaja
D ja nuoremmat juniorit edustaja
Joukkueen organisaatio
Vanhempainkokous hyväksyy joukkueen kaudentoimintasuunnitelman ja budjetin
Puh.johtaja valvoo joukkueen toimintaa
Rahastonhoitaja valvoo joukkueen taloutta
Valmennuspäällikkö valitsee joukkueenvalmentajat (tekee valmentajasopimuksen)
Joukkueen organisaatiossa tulee olla
Joukkueenjohtaja
Rahastonhoitaja
Valmentajat (kaksi)
Huoltaja(t)
Kauden suunnittelu/joukkue
Laadittava kaudelle kirjallinentoimintasuunnitelma
Laadittava kauden budjetti
Laadittava joukkueen pelisäännöt jokakaudelle
Vähintään kolme vanhempien palaveriakaudessa (kauden aloitus-, yksi kontrolli- jakauden päätöspalaveri)
Lyhyt toimintakertomuskaudesta
Esitellään pääkohdat jaoston päättäjäisissä