logo
Sähköturvallisuus= tietoa, tahtoa ja tekoja
kuvani
logo
sahkotapaturmat_kuolema03
Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1930-2003
                  kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvo
logo
Sähköisku
Kun jännite jää alle 50 voltin, ei seaiheuta yleensä vaarallistasähköiskua. Sen sijaan tavallisesta230 V:n sähköverkosta saatu isku voiviedä hengen.
Kun verkkovirta on vaihtovirtaa (50Hz) tulee lisävaaratekijäksikiinnijäämisen mahdollisuus (jatkuvasähkökentän muutos pitää yllälihaskouristusta). Apuun tulevan onvarottava saamasta itse sähköiskuaautettavasta.
Esimerkkejä jännitteistä:
Tavallinen sauvaparisto     1,5 V
Auton akku      12 V
Kodin verkkojännite                    230 V
Ilmajohto, muuntamo              20 000 V
Junien ajojohdot                  25 000 V
Alueell. voimansiirtolinja       110 000 V
Valtakunn. voimansiirtolinja  400 000 V
logo
Sähkötapaturman sattuessa
Tee nopea tilannearvio.Katkaise virta ja irrota loukkaantunut vaarantamatta itseäsitai muita.
Tarkista autettavan tila
Hälytä apuaSäilytä malttisi ja puhu selvästi: oikein tehty hätäilmoitusvarmistaa nopean avun saamisen!
Anna ensiapua
HANKI ELVYTYSTAITO JA PIDÄ SITÄ YLLÄ!
logo
Sähkö ilmassa
Suurjännitteisten ilmajohtojenläheisyydessä ei sähköiskuuntarvita edes kosketusta, vaansähkö ”hyppää” johtavaanaineeseen, jos se on riittävänlähellä sulkemaan virtapiirin.
Tällöin syntyy jatkuvasähköpurkaus, jota kutsutaanvalokaareksi. Valokaarenlämpötila on jopa 3000°C.
Kalalle lhtij
logo
Vaaran paikkoja
logo
Sähköturvallisuus syntyy, kun…
laitteiden ja kytkentöjenasennukset on tehty oikein
laitteet ja asennuksetpidetään hyvässä kunnossa
oikeita laitteita käytetäänoikeassa paikassa oikein
omat viritykset jätetääntekemättä, sähkötyötjätetään ammattilaisille
muistetaan olla varovaisiavaaran paikoissa
SÄHKÖLAMPPU COPY
logo
Kodin sähköverkko
Kodin sähköverkko on yhteydessäjakeluverkkoyhtiön verkkoon.Suurissa asuinrakennuksissasähkö tulee pääkeskuksen kauttakunkin huoneistonryhmäkeskukseen. Pientaloissaryhmäkeskus on osa pääkeskusta.Keskuksesta löytyvät sulakkeet japääkytkin.
A001
logo
Sulakkeet
Sulake on virtapiirissä olevaturvalaite.
Sulake palaa ja katkaisee virran,kun
sähkölaitteessa taisähköjohdoissa on oikosulku
sähköjohtoa on ylikuormitettu.Tällöin käytössä onsamanaikaisesti liian montasähkölaitetta tai yksittäinen laiteon liian suuritehoinen
sulake1
logo
Tulppasulakkeen vaihto
Palaneen tulppasulakkeentilalle vaihdetaan ehjä,samankokoinen sulake.
Ennen sulakkeen vaihtoakatkaistaan virta pääkytkimestä.
A006
logo
Automaattisulakkeen palauttaminentoimintakuntoon
Automaattisulaketta ei vaihdeta sen lauettua, vaan sulakepalautetaan toimintakuntoon siinä olevan kytkimen avulla.
A007
A008
Tulppamallisen automaattisulakkeenasettaminen toimintakuntoon.
Kiinteästi asennettavanautomaattisulakkeen asettaminentoimintakuntoon.
logo
peruseristetty
peruseristetty
suojaeristetty
suojaeristetty
suojajännite
suojajännite
suojamaadoitettu
suojamaadoitettu
Sähkölaitteiden suojausmekanismit
logo
Peruseristetty sähkölaite
Vanhanmallisella pistotulpallaliitettävässä laitteessa on peruseristys,joka suojaa käyttäjää laitteenjännitteisiltä osilta. Laitetta saa käyttäävain niissä tiloissa, joissa onvanhanmalliset maadoittamattomatpistorasiat. Vikatilanteessa laitteenkuori voi tulla jännitteiseksi ilman, ettäsitä voi havaita.
logo
Suojamaadoitettu sähkölaite
Suojamaadoitetulla pistotulpallaliitettävän sähkölaitteen kosketeltavatmetalliosat on kytketty suojajohtimenkautta maadoitukseen. Jos laite onkytketty suojamaadoitettuunpistorasiaan, kulkee virtamahdollisessa vikatilanteessasuojajohtimen kautta. Tällöin sulakepalaa nopeasti ja viallinen laitekytkeytyy irti sähköverkosta.
logo
Suojaeristetyt sähkölaitteet
Suojaeristetyssä laitteessa onperuseristyksen lisäksi lisäeristys. Sentarkoituksena on estää jännitteenpääsy kosketeltavissa oleviin osiin, josperuseristys jostain syystä pettää.
logo
Suojajännitteiset sähkölaitteet
Suojajännitteisiä laitteita ovat esimerkiksisähkölelut. Muuntaja muuntaaverkkojännitteen (230 V)suojajännitteeksi (yleensä 12 V tai 24 V).Näin itse laitteen jännite jää niin pieneksi,että sen jännitteiset osatkaan eivätaiheuta hengenvaaraa.
logo
Pistorasiat
Kotitalouksissa on vanhanmallisiasekä suojamaadoitettujapistorasioita (uusissarakennuksissa enää vainsuojamaadoitettuja). Ulkopistorasiatovat lisäksi läpällisiä, roiskevedeltäsuojattuja. Sähkölaitteen saa liittäävain sellaiseen pistorasiaan, johonlaitteen pistotulppa sopii.
Pistorasiat
logo
Johdot ja jatkojohdot
Pistorasia osoittaa sen, millaistajatkojohtoa tilassa voi käyttää.
Ulkona saa käyttää vainroiskevedenpitävää läpällistäjatkojohtoa.
Tarkkaile laitteidenliitäntäjohtojen ja jatkojohtojenkuntoa. Haurastuneet, viiltyneet,murtuneet tai muutenvaurioituneet johdot onvaihdettava uusiin. Johtoa eikoskaan saa paikkailla teipillätai eristysnauhalla.
A023a
A023b
Pidä kiinni pistotulpasta, älä johdosta.
logo
Sähkölaitteet kosteissa olosuhteissa
Sähkölaitteen kotelointi suojaalaitetta veden, kosteuden, pölynyms. vaikutuksilta. Kotelointiluokkailmaisee millaisissa tiloissa laitettavoi käyttää.
Käytä ulkona kosteutta sietäviä,ulkokäyttöön tarkoitettuja laitteita.Akkukäyttöiset laitteet ovatturvallisimpia ulkona.
Tavallisimpia laitteiden kotelointiluokkia
Selitys IP-tunnus  Pisara-
  tunnus
TippuvedenpitäväIP 21
SateenpitäväIP 23 tai
IP 43
RoiskevedenpitäväIP 34 tai
IP 44
VedenpitäväIP 67
ip21
ip21-43
kolmio
ip67
logo
kylpy
Vesi ja sähkö = vaaran paikka
Sähkölaitteiden kanssa pitää ollaerityisen tarkkana
 pesutiloissa
 WC:ssä
 keittiössä
 ulkona
Pistorasiaan liitetyssäsähkölaitteessa on jännite, vaikkalaitetta ei käytettäisikään. Ollessasikylvyssä tai suihkussa älä pidäkiinni laitetta sähköverkossa äläkäkoske niihin.
logo
Sähkölaitteiden hankkiminen
Osta vain sellaisiasähkölaitteita, joiden mukanasaat kunnollisenkäyttöohjeen. Noudatakäyttö- ja huolto-ohjeita.
Kiinnitä huomiota laitteenmerkintöihin jakäyttöominaisuuksiin.
turvamerkintŠ
logo
Sähkölaitteen merkinnät (1)
Sähkölaitteen arvokilvestä selviää mm.
 laitteen valmistaja tai tuotenimi
 malli tai tyyppimerkintä
 jännite (V)
 virran kulutus (A)
 teho (W tai kW)
 IP-kotelointiluokkatunnus
  (suojausluokka)
 CE-merkki ja mahdolliset
   testauslaboratorioiden merkit
Laitteessa voi olla myös merkinnätnimellistaajuudesta (Euroopassa 50 Hz jaesim. Pohjois-Amerikassa 60 Hz) sekäerilaisia varoitus- ja ohjekilpiä.
A013
logo
Sähkölaitteen merkinnät (2)
Testauslaboratorion merkkilaitteessa kertoo, että senmallikappale on läpäissytpuolueettomanturvallisuustestauksen.
CE-merkki mahdollistaatuotteiden vapaan liikkumisenEuroopan talousalueella. Se onvalmistajan tai maahantuojanoma vakuutus siitä, että tuoteon vaatimustenmukainen.
CE-merkki
testausmerkit
logo
Sähkölaitteiden huolto ja korjaus
huolto
Älä käytä viallista laitetta,vaan korjauta se sähköalanammattiliikkeessä tai hankitilalle uusi.
Hanki sähköalanammattilaisen apua myös,jos huomaat kiinteänpistorasian tai valokytkimenolevan huonossa kunnossa
logo
Sähkötyöt
Kiinteiden asennusten sähkötöitäsekä sähkölaitteiden korjauksiasaavat tehdä vain pätevätsähköalan ammattilaiset.
krbrs_saunapalo
sokpala
Tavallinen sähkönkäyttäjä saa tehdäitse vain eräitä pieniä korjaus- jahuoltotoimenpiteitä, kuten lampun jasulakkeen vaihto, laitteen vioittuneenpistotulpan tai liitäntäjohdon vaihto,irrallisen valaisimen asennus yms.JOS VARMASTI OSAA TEHDÄTYÖN OIKEIN JA TURVALLISESTI!
logo
Mistä aineistoa ja lisätietoa?
Turvatekniikan keskus (TUKES) > www.tukes.fi
kuvia, kalvosarjoja, esitteitä ja oppaita, Kodinsähköturvallisuusopas, Sähköturvallisuus 100 vuotta –teemasivut, vaarallisten sähkölaitteiden tiedot jne.
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus > www.sahkoturva.info
tietoa, esitteitä, lasten sähkösivut
Sähköalan järjestöt (esim. www.energia.fi, www.stul.fi)
Sähköyhtiöt