Sisämarkkinoilla selvitään, mutta
Miten käy EU:n sosiaalisenulottuvuuden
globalisaationpuristuksessa?
Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on12 vuodessa muuttunut
EU:n vaikutuksesta?
ihan muista syistä EU:sta riippumatta?
vai suojeliko EU tosiasiassa meitä vieläsuuremmilta muutoksilta?
EU vaikuttaa suomalaiseensosiaalipolitiikkaan
direktiivien kautta – varsin vähän
tasa-arvolainsäädäntö tärkein
”pehmeänä lainsäädäntönä” avoimenkoordinaation menetelmässä – mallioppiminen
kilpailulainsäädännön kautta – vaatimus julkistenpalvelujen kilpailuttamisesta
EU:n perusidea on edistää taloudenkasvua vapaan kilpailun keinoin
Ensimmäiset sosiaalimääräykset tulivat estämäänepäreilua kilpailua: kilpailija ei saa saada etuamaksamalla huonompia palkkoja naisille tai lintsaamallatyösuojelumääräyksistä
Taloudelliset perusteet ovat ne, joilla sosiaalinenulottuvuus on helpoin perustella edelleen
Globalisaatio on muuttanuttilanteen
vertailussa Kiinan ja Intian kanssasosiaalipolitiikka, kunnolliset palkat ja työläistenoikeudet näyttävät armottomilta rasitteilta
Mitä tehdä:4 tapaa joilla Eurooppa voi vastataglobalisaation haasteeseen
1. Lasketaan eurooppalaisten työntekijöiden palkat jaetuudet Aasian tasolle
2. Protektionismi: suojataan ja tuetaan omaa tuotantoa
3. Euroopan menestys osaamisessa ja innovaatioissa –edellyttää koulutusta ja työntekijöiden sitoutumista –sosiaalista ulottuvuutta
4. Pyritään parantamaan työntekijöiden oikeuksiakilpailijamaissa – sitten niilläkin on nämä rasitteet
EU globalisaation jahyvinvointivaltion välissä
1. Globaalisten uhkien toteuttaja, neoliberaalisenideologian levittäjä
2. Merkityksetön suhteessa hyvinvointivaltioon,jonka todellinen uhka on globalisaatio
3. Sosiaalisten oikeuksien suoja Euroopassa jalevittäjä maailmalla
EU:hun voi politiikalla vaikuttaa
EU:n historiassa selvästi erilaisia kausia eri poliittistenvoimasuhteiden aikana
Amsterdamista 1997 Lissaboniin 2000 sosiaalinenulottuvuus eteni
Eurooppalaisen vasemmistonstrategiat
Sosiaalinen ulottuvuus tärkeä kasvua luova tekijä –kilpailuvaltti globaalissa maailmassa
EU:sta sosiaalisen ulottuvuuden levittäjä maailmanmitassa