Arvostan_PP_pohjakuva.png
Arvostan_PP_kansikuva.png
Lähihoitajaksikouluttautuminen
 
Soili Nevala, suunnittelija
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
23.2.2010
Arvostan_PP_pohjakuva.png
Lähihoitajan peruskoulutus tuottaaammattilaisia sosiaali- ja terveysalalle
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijallaon tutkinnon suoritettuaan laaja-alainensosiaali- ja terveysalan perusammattitaito jakoulutusohjelman mukainenerityisosaaminen.
Lähihoitaja voi työllistyä moniammatillisiintyöryhmiin sekä itsenäisyyttä ja vastuutaedellyttäviin alan tehtäviin.
( päiväkodit, kotihoito, vanhusten hoito,vammaistyö, sairaalat,hammaslääkäriasemat…)
Arvostan_PP_pohjakuva.png
Sosiaali- ja terveysalan ammatillinenperustutkinto, lähihoitaja
Toisen asteen tutkinto on 3-vuotinen, 120 opintoviikkoa
Tutkinto koostuu  kolmesta pakollisesta ammatillisesta tutkinnon osasta;
Kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito- ja huolenpito sekä kuntoutumisentukeminen
Sekä yhdestä valinnaisesta koulutusohjelmasta.
Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma
Ensihoidon koulutusohjelma
Kuntoutuksen  koulutusohjelma
Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma
Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma
Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma
Suun terveydenhoidon koulutusohjelma
Vammaistyön koulutusohjelma
Vanhustyön koulutusohjelma
Arvostan_PP_pohjakuva.png
Lähihoitajan koulutus
Tutkintoon sisältyy paljon valinnaisuutta, kutenmahdollisuus ottaa opintoja muistakoulutusohjelmista, alan tutkinnoista taiammattikorkeakouluopinnoista
Tutkinnon rinnalla voi  suorittaa ylioppilastutkinnon taitoisen ammatillisen tutkinnon. On mahdollista onsuorittaa myös kolme tutkintoa lähihoitaja +lukio+ylioppilastutkinto. Tällöin koulutusaikaa on hyvävarata n. 4 vuotta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa yleisenjatkokoulutuskelpoisuuden korkeakouluopintoihin
Arvostan_PP_pohjakuva.png
Työssäoppiminen
Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy 29opintoviikkoa työssäoppimista. Työssätyöpaikoilla, aidossa työympäristössä, opitaanosa perustutkinnon vaatimastaammattitaidosta.
Opiskelu on monimuotoista tenttien jatehtävien rinnalla toteutetaan erilaisiatoiminnallisia projekteja, käytännön hoitotyötäharjoitellaan opetusluokissa. Opiskelu ei olevain kirjojen parissa puurtamista !
Arvostan_PP_pohjakuva.png
Ammattiosaamisen näytöt
Nuorten” ammatillista osaamista arvioidaanammattiosaamisen näytöillä oikeillatyöpaikoilla käytännön työtä tekemällä.
Työn tekemisen osaamista arvioidaanuseamman kerran opintojen aikana.
Arvostan_PP_pohjakuva.png
Ammatillinen peruskoulutus
Nuoret peruskoulun päättävät ja ylioppilaathakevat ammatilliseen peruskoulutukseentoisen asteen yhteishaussa keväällä  jasyksyllä (Huom! Täydennyshaut, mikäliopiskelupaikkoja jää vapaaksi).
Vuoden 2010 hakuaikataulu:
Kevään haku: 1.3.-19.3.2010Täydennyshaku: 12.7.-23.7.2010Syksyn haku: 29.9.-8.10.2010
Arvostan_PP_pohjakuva.png
Oppisopimuskoulutus
Lähihoitajan tutkinnon voi suorittaa myösoppisopimuskoulutuksena.
Oppisopimuskoulutuksessa painottuu työntekeminen.
Teoriaopinnot suoritetaan alan ammatillisessaoppilaitoksessa ja ne täydentävättyössäoppimista.
Opiskelija sitoutuu tekemään työtä jaopiskelemaan saman aikaisesti. Työstämaksetaan palkkaa.
Oppisopimusopiskelu sopii itsenäisille ja ” työtäpelkäämättömille” ihmisille
Arvostan_PP_pohjakuva.png
Edellytyksenä on sopiva työpaikka
Oppisopimuksen aloittamisen edellytyksenä onsopiva työpaikka. Suuri osa oppisopimuksistasolmitaan siten, että opiskelusta kiinnostunutehdottaa työnantajalle oppisopimuksentekemistä. 
Kun oppisopimuspaikka on löytynyt, otetaanyhteyttä oppisopimuskoulutuksen järjestäjään,esimerkiksi paikalliseenoppisopimuskeskukseen tai – toimistoon.
Oppisopimuskeskuksen/-toimistonkoulutustarkastaja ohjaa oppisopimuksensolmimisessa.
Arvostan_PP_pohjakuva.png
Lähihoitajaksi näyttötutkinnolla
Aikuiset voivat hakeutua suorittamaanlähihoitajan tutkintoa näyttötutkintona.
Näyttötutkinto pitää sisällään työelämässäsuoritetut tutkintotilaisuudet. Tutkinnossavaadittava ammattitaito osoitetaan jaarvioidaan työn tekemisellä.
Tutkinnon suorittajat osallistuvat sosiaali- jaterveysalalla pääsääntöisesti  tutkintoonvalmistavaan koulutukseen. ( vähintään 80ov, jos ei ole alan aikaisempaa koulutusta)
Arvostan_PP_pohjakuva.png
Uudet tutkinnon perusteet
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon,lähihoitaja, uudet tutkinnon perusteettulevat voimaan 1.8.2010
Tutustu tutkinnon perusteisiin -www.oph.fi
Arvostan_PP_pohjakuva.png
Kysy lisää
Voit olla yhteydessä meihin esimerkiksiarvostan.fi –sivujen ”Kysy meiltä” osionkautta!