KIRJASTO EH 03/2004
Maakuntakirjastojen PallasPro-suunnitteluseminaari
26.-28.3.2003
Työryhmä: Selvitys elektronisten aineistojen yhteiskäytönpelisäännöiksi ja toteuttamiseksi -> Käyttäjäryhmän kokous30.8.2003
Pallas-maakuntakirjastojen johtajien kokous 2.10.2003
- konsortio
- sähköisen aineiston hankinta
Pallas-maakuntakirjastojen konsortio 20.2.2004
Taustaa
KIRJASTO EH 03/2004
Joensuun kaupunginkirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kouvola kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Lapin maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Porvoon kaupunginkirjasto - Itä-Uudenmaan maakuntakirjasto
Seinäjoen kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto
Konsortion jäsenet
KIRJASTO EH 03/2004
Pallas-maakuntakirjastojen yhteenliittymä
- verkkopalvelujen kehittämistä ja
- sähköisen aineiston keskitettyä hankintaa ja hallinnointia varten
Konsortion tarkoitus
KIRJASTO EH 03/2004
Konsortioryhmä
Hankintaryhmä
Sähköisten aineistojen yhteyshenkilöt
Konsortion hallinto
KIRJASTO EH 03/2004
SÄHKÖISEN   AINEISTONYHTEISHANKINTA
- maksulliset aineistot
- ei hankittavissa FinELibin kautta
KIRJASTO EH 03/2004
EWELINEN E-KIRJAT
”Eweline-konsortio”
- elektroniset kirjat
- Ewelib-lainausjärjestelmä
- Ewelib-linkitys PallasPro-Intro-järjestelmään
KIRJASTO EH 03/2004
E-KIRJOJEN YHTEISHANKINTA
Vuosittainen aineistoraha
- jäsenet sopivat yhdessä
 Hankintakustannukset
- jaetaan e-konsortion jäsenten kesken
kustannusten jakoperusteiden mukaisesti
KIRJASTO EH 03/2004
E-KIRJOJEN YHTEISHANKINTA
1) Peruskokoelma
- noin 100 nidettä
- Oulu, Porvoo, Tampere ja Turku
    Hankintakustannukset
- jaetaan e-konsortion jäsenten kesken
- jakoperuste: maakuntakirjaston sijaintikunnan
    asukasluku
KIRJASTO EH 03/2004
E-KIRJOJEN YHTEISHANKINTA
2) Kartuntahankinnat
- kukin kirjasto kartuttaa kokoelmaa sovitullamäärärahalla
- hankinnat suoraan Ewelineltä
- laskutus suoraan kirjastolta
 Hankintakustannukset
- jaetaan e-konsortion jäsenten kesken
- jakoperuste: yhteisjärjestelmän, jossamaakuntakirjasto mukana,  asukasluku
KIRJASTO EH 03/2004
E-KIRJOJEN YHTEISHANKINTA
Käyttöoikeus
E-konsortion jäsenillä on käyttöoikeus kaikkeen
yhteisesti hankittuun aineistoon
Omistusoikeus
Omistusoikeus aineistoon kuuluu sille, joka
sen on hankkinut
KIRJASTO EH 03/2004
E-KIRJOJEN YHTEISKÄYTTÖ
Lainausoikeus
- kaikilla konsortion kirjastoilla ja
kirjastojen asiakkailla on lainausoikeus
yhteiskokoelman kirjoihin
KIRJASTO EH 03/2004
E-KIRJOJEN YHTEISKÄYTTÖ
Laina-aika
- niteellä kaksi laina-aikaa
- ehdotus: 1 vrk ja 1 viikko
- lainaaja valitsee laina-ajan
KIRJASTO EH 03/2004
E-KIRJOJEN LUETTELOINTI
Luettelointitiedot
Kukin kirjasto toimittaa muille e-konsortion
kirjastoille hankkimiensa teostenluettelointitiedot
Tietojen tallentamisesta omaan kokoelmatietokantaansa kukinkirjasto päättää itse
Kukin kirjasto toimittaa muille e-konsortion
kirjastoille poistamiensa teosten tiedot
KIRJASTO EH 03/2004
E-KIRJOJEN YHTEISHANKINTA
Edut:+ kokoelman laajuus
+ kokoelman monipuolisuus
+ useita niteitä / nimeke
+ sopimusten tekeminen yhdessä
Haasteet:
-yhteistyön organisointi
- aineiston hankintavelvollisuus
- ilmoitusvelvollisuus hankinnoista ja poistoista muille
- aineiston riittävyyden seuranta ja muukin käytön seuranta
KIRJASTO EH 03/2004
EWELIB-LAINAUSJÄRJESTELMÄ
Maksullinen järjestelmä
- hinta kunnan / yhteisjärjestelmän
asukasluvun mukaan
- lainaaminen maakuntakirjaston
verkkosivujen kautta (kotisivu?)
- lainaajan tunnistus kirjaston antamankäyttäjätunnuksen ja salasanan avulla
KIRJASTO EH 03/2004
E-AINEISTO PALLASPRO-INTRO-palveluun
1) E-kirjat osana kokoelmatietokantaa
- Ewelib-linkki kunkin kirjan luettelointitiedoissa
- linkki avautuu, kun käyttäjä tunnistautunut
kirjaston asiakkaaksi
2) E-kirjat erillään
- Ewelib-linkki sellaiselle Intro-sivulle, jolle
tullessaan käyttäjän on täytynyt tunnistautua
KIRJASTO EH 03/2004
SOPIMUKSET
”Eweline-konsortio”
- sopimus e-kirjojen yhteishankinnasta ja yhteiskäytöstä
Konsortion ja Ewelinen välinen sopimus
Konsortion/kirjastojen ja TietoEnatorin välinen sopimus