Selki-duuni: työtä ja syrjäytymisen ehkäisyä ympäristöä suojelemalla
1.11.2010 – 30.10.2013
Projekti on tukiorganisaatio - ”apumoottori”
Projektin tavoitteena on
- luoda työllistämisen jatkopolkuja kuntouttavalle työtoiminnalle
- tukea työpaikkojen syntymistä Selkikeskuksen alueelle, toimimalla
  välikätenä työtä etsivän ja työnantajan välillä
- pääpaino on Selkikeskuksen alueelle syntyvän yritystoiminnan
  tukemisessa työvoiman etsinnän, työnohjauksen sekä muun työllistämistä
  käynnistävän toiminnan keinoin
- myös muualla talousalueella verkottuminen yritysten ja yhteisöjen kanssa
- tukea tekstiilijätteen hyödyntämiseen liittyvien erityiskysymysten
  ratkaisujen löytämistä verkottumalla ja etsimällä tietoa muualta
  maastamme tai EU:n alueelta. Tarvittaessa käyttämällä tiedon saamiseksi
  ulkopuolista tutkimusapua projektin talousarvion puitteissa.
Selki-duuni: projektipäällikkö Kimmo sädeahotyönohjaaja Heikki Nordfors
Projektiassistentti Anne Sädeaho (50%)
Samaaria Eesti Misjonja Samarija Liettua
 - Baltian varasto, Selki
Selkissä- keittiötyö
siivoustyöt
- toimistotyöt
- kiinteistönhuoltotyöt
- korjaustyöt
Alihankintatyöt
- työelämävalmennus- palkkatuki
Vanerimyynti
- työelämävalmennus
- palkkatuki
Kuntouttava työtoiminta
Perusterveyskuntayhtymä
 Karviainen
Kiinteistö Oy Selin HakapeltoKiinteistö Oy Hakapörtiö
Varastovuokraus
Rakennustarvikekierrätys
Tekstiilin kierrätys
Alihankintatyöt
- aputyöt
- palkkatuella työllistettävät
Samaria-Shop kirpputori,
Vihti – Selki
- työelämävalmennus
- palkkatuki
Muut yhteistyö- Hamk, Forssa
- Dafecor Oy
- Samaria-groupin muut toimipisteet
- alueen seurakunnat
- TE-toimisto
TYP
Ely-keskus
SininauhaliittoMestaritoiminta oy
Työ- ja toiminta ry
Tema Consult oy
Alestalon Mattokutomo oy
Tukiorganisaationa toimiminenSelkikeskuksen alueella
Innovaationa yrityksille ”helppous” käyttää sosiaalista
työvoimaa, koska hanke toimii välissä tarjoten apua
sopivien henkilöiden löytämiseksi, apua työnohjauksessa
ja mahdollisesti syntyvissä ongelmatilanteissa.
Hanke toimii hakijaorganisaation työvälineenä, kunSelkikeskuksen alueelle tarvitaan omaan työhöntyövalmennuksella tai palkkatuella työvoimaa.Tukee Oy Noark Ab:n sekä muiden Selkikeskuksessaaloittavien toiminnan käynnistymistä, poistaentyövoiman saatavuuteen, työvoiman osaamiseen taityönohjaukseen liittyviä esteitä.
Selkikeskuksen ulkopuolinen verkottuminen
Pääpaino alueella Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Vihti
- yritykset, yhteisöt, seurakunnat
- lisävaihtoehtoja – työpaikkoja - työllistymiseen
- tekstiilikierrätykseen liittyvässä verkostoitumisessa koko EU
- Hamk, Forssa – tekstiilikierrätykseen liittyvät hankkeet ja suunnitelmat
- Dafecor Oy
- tekstiilin hyödyntämiseen liittyvät yhteydet; jäteala, energia-ala, maastavienti, kotimainenteollisuus
Projektin organisaatio
Projektipäällikkö Kimmo Sädeaho100%
Työnohjaaja Heikki Nordfors100%
Projektiassistentti 1.4.2012 alkaen                Anne Sädeaho         50%
Ohjausryhmä
Päivi HeimonenSininauhaliitto
Jukka AnttilaEly-keskus
Terttu Korvala-Liljatai
Maija-Leena HeinoLänsi-Uudenmaan TE-toimisto
Risto SahaDafecor Oy
Päivi ValkoniemiOy Noark Ab
Ismo ValkoniemiSamaria rf
Krister LindbergSamaria rf hallitus
Kimmo SädeahoProjektipäällikkö
Anne SädeahoProjektiassistentti
Evaluointi (arviointi)
Sininauhaliiton Nina K. Hietakangas konsultoi sisäistä arviointia
Hankkeen kautta työmarkkinatoimenpiteissä
201125.1.     29.4.      1.12.   30.3     30.6
Muut8      7    2
Palkkatuella Samaria rf56  5 2
Työelämävalmennus656      4    4
Joista työllistyneet                                              1     2    0
Yhteensä810      13    11   8