Avoimeen yhteistyöhön perustuvatehokas ja monipuolinenterveydenhuoltojärjestelmä
3.2.2011
tpl_9viivat_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
Mistä puhutaan? Mitkä ovat ongelmat?
Valtio
Kunnat
Yritykset
Säätiöt
Kunnat
Kela
Asiakkaat
Työntekijät
Työnantajat
Vakuutusyhtiöt
Työterveyshuolto
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Hoivapalvelut
Kuntoutus
Sairaanhoitopiirit
Järjestöt
Kuntayhtymät
Kunnat
JÄRJESTÄMINEN
TUOTTAMINEN
RAHOITTAMINEN
ASIAKAS
Valtio
tpl_9viivat_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
Terveydenhuollon rahoitus
Peruslukuja (2008):
Terveydenhuollon menot BKT:stä             8,4 %
Kokonaismenot                  15,5 mrd. €
Julkisen rahoituksen osuus                     74,2 %
Erikoissairaanhoito                           5,1 mrd. €
Perusterveydenhuolto                  2,8 mrd. €
Avohoidon lääkkeet                           2,2 mrd. €
THL, tilastoraportti 2010
Piilevä arvonlisävero (2005):
Piilevän arvonlisäveron tuotto       n. 150 milj. €
Kokonaisliikevaihdosta keskimäärin        6,3 %
Laboratoriopalvelut                        9,0 %
Kuvantamispalvelut                         8,3 %
Sairaalapalvelut                 7,9 %
Pekka Lith, selvitys 2008
Työterveyshuolto (2008):
Työterveyshuollon menot                 633 milj. €
Perusterveydenhuollon osuus          122 milj. €
Yksityisten palveluntuottajien osuus 474 milj. €
Rahoitus työtulovakuutuksella  (ta 70%, tt 30%)
THL, tilastoraportti 2010
Sairausvakuutus (2009):
Sairausvakuutuskorvaukset         3473,6 milj. €
Lääkäripalkkiot                     73,6 milj. € (2,1 %)
Tutkimus ja hoito                  70,3 milj. € (2,0 %)
Hammaslääkäripalkkiot      124,9 milj. € (3,6 %)
KELA, kuntoutus- ja sairausvakuutustilastot 2009
tpl_9viivat_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
Reilut pelisäännöt terveyspalvelualanmarkkinoille
turvataan julkisten ja yksityisten palveluntuottajien tasapuoliset,kilpailuneutraalit toimintaolosuhteet terveyspalvelualan markkinoilla
otetaan aidosti käyttöön tilaaja-tuottajamalli erottamallajärjestämisvastuu ja tuottamisvastuu toisistaan
tuodaan palvelutuotannon kustannukset läpinäkyviksi ja toimiviksiterveydenhuollon ohjauksen ja kehittämisen välineiksi
poistetaan yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sisältyvä piileväarvonlisävero säätämällä yksityissektorille kuntien alv-palautusjärjestelmää vastaava laskennallinen palautusmenettely
tpl_9viivat_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
Laadukas ja kustannusvaikuttavapalvelutuotanto
Varmistetaan monikanavarahoitusjärjestelmän toimivuus laadukkaiden jakustannusvaikuttavien palvelujen osalta ja kehitetään rahoitusjärjestelmäätukemaan asiakkaan aitoa valinnanvapautta
Edistetään palvelusetelin hyödyntämistä julkisen järjestämisvastuunpiirissä olevien palveluiden tuottamisessa
Varmistetaan työnantajien ja työntekijöiden mahdollisuudet edistäätyöelämän laadun parantamista työterveyshuoltojärjestelmän kautta
Suunnataan sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvausjärjestelmäätukemaan kansalaisten omaehtoista, ennaltaehkäisevästi terveydestä jahyvinvoinnista huolehtimista
Liitetään toimintakykyä ja kuntoutumista edistävät palvelutjohdonmukaiseksi osaksi terveyspalvelujärjestelmää
tpl_9viivat_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
Osaavan ja riittävän työvoimanturvaaminen
Määritetään kehittyvän terveysalan osaavan ja riittävän työvoimanturvaamisen keskeiset keinot ja rakenteet
Turvataan, että koulutuksen aloitus- ja kokonaispaikkamäärät sekärakenne vastaa yhdessä osaamisen kanssa työelämän vaatimuksia
tpl_9viivat_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
tpl_9_rgb.ai
Lisätietoja
Matti Bergendahlhallituksen puheenjohtajaMehiläinen Oy:n toimitusjohtajagsm 040 833 5461matti.bergendahl@mehilainen.fi
Jarno Talvitieasiantuntija, elinkeinopolitiikkapuh 09 1728 5520gsm 050 5695 755jarno.talvitie@terveyspalvelut.fi
Pia Pohjatoimitusjohtajapuh 09 1728 5550gsm 040 545 7285pia.pohja@terveyspalvelut.fi
Lisää tietoa yksityisestä terveyspalvelualasta www.terveyspalvelut.fi