s83_2.jpg
3. Hajuaisti3. Hajuaisti
Aistiva elin hajuepiteeli nenäontelontakaosassa.
Hajuepiteelin reseptorit erikoistuneetkukin omaan molekyyliinsä (toimivatavain-lukko –periaatteella).
Ihmisen genomista 9% osallistuuhajureseptorien valmistamiseen!
Ihminen kykenee haistamaan vähintään11 000 hajua – paljonkotiedostamattomia hajuja tämän lisäksi?
Hajuaisti täydentää makuaistia.
4. Näköaisti4. Näköaisti
s84_2.jpg
Kuva kulkee:Kuva kulkee:
1.Sarveiskalvon ja kammionesteen läpilinssiin.1.Sarveiskalvon ja kammionesteen läpilinssiin.
2.Sädelihas säätää linssin muotoa (=valon taittumista).2.Sädelihas säätää linssin muotoa (=valon taittumista).
Sädelihas supistuneena → linssipyöreä → taittaa valon lähelle.Sädelihas supistuneena → linssipyöreä → taittaa valon lähelle.
Sädelihas rentoutuneena → linssipitkulainen → taittaa valon kauas.Sädelihas rentoutuneena → linssipitkulainen → taittaa valon kauas.
3.Lasiaisnesteen läpi verkkokalvolle.3.Lasiaisnesteen läpi verkkokalvolle.
4.Verkkokalvolla ensinhermosolukerroksen läpi (väärinpäinsuunniteltu?), sitten näkösolut.4.Verkkokalvolla ensinhermosolukerroksen läpi (väärinpäinsuunniteltu?), sitten näkösolut.
4. Näköaisti4. Näköaisti
s84_2.jpg
5.Sauvasolut aistivat valon määrän(mustavalkoisena)5.Sauvasolut aistivat valon määrän(mustavalkoisena)
Mitä enemmän näköpurppuraa elirodopsiinia hajoaa fotonien vaikutuksesta,sitä enemmän lähtee hermoimpulsseja.Mitä enemmän näköpurppuraa elirodopsiinia hajoaa fotonien vaikutuksesta,sitä enemmän lähtee hermoimpulsseja.
6.Kolmentyyppiset, eri aallonpituuksille(Red Green Blue RGB) herkistyneettappisolut aistivat värit.6.Kolmentyyppiset, eri aallonpituuksille(Red Green Blue RGB) herkistyneettappisolut aistivat värit.
7.Pigmenttikerros pysäyttää valon jaheijastaa sitä takaisin aistinsoluille.7.Pigmenttikerros pysäyttää valon jaheijastaa sitä takaisin aistinsoluille.
8.Jokaisesta näkösolusta lähtevät hermotyhdistyvät näköhermoksi, jotka takaraivonnäköalueelle.8.Jokaisesta näkösolusta lähtevät hermotyhdistyvät näköhermoksi, jotka takaraivonnäköalueelle.
4. Näköaisti4. Näköaisti
s84_2.jpg
9.Vasta aivojen näköalueella aistimus.Assosiaatioalueet yrittävät korjatanäkövirheitä – siitä optiset illuusiot.9.Vasta aivojen näköalueella aistimus.Assosiaatioalueet yrittävät korjatanäkövirheitä – siitä optiset illuusiot.
s83_1.jpg
Ele
illusion 2
illusion 3
Rabbit%20or%20Duck%20Illusion
opticalillusion
IlluusioitaIlluusioita
illusion 1
optical-illusion6
opticalillusion1
doncurtain
s86_1.jpg
s86_2.jpg
TaittovirheetTaittovirheet
Nuoruusiän likitaitteisuus (myopia) johtuu yleensä liian pitkästä silmämunasta.
Nuoruusiän kaukotaitteisuus (hypermetropia) johtuu  liian lyhyestä silmämunasta, ns.ikänäkö sädelihaksen väsymisestä.
Hajataitteisuudessa  (astigmatismi) sarveiskalvo ohjaa valonsäteet eri kulmissa kohtiverkkokalvoa.
Silmän taitto
KyynelnesteKyynelneste
Basaalikyynel
Erittyy jatkuvasti
Kosteuttaa silmää
Sisältää lipidejä ja voitelevaa glykoproteiinia,musiinia (sama kuin syljessä)
Itkukyynel
Sisältää paljon stressihormoneja
Refleksikyynel
Viimassa, sipulia kuoriessa jne.
Lähes vettä
5. Kuuloaisti5. Kuuloaisti
ÄäniÄäni
Ilmassa etenevää pitkittäistä aaltoliikettä.
Korva muuttaa taajuudeltaan 20 – 20 000 Hzolevat aallot hermoimpulsseiksi.
Matalia aallonpituuksia (20-80 Hz) aistivat myöstuntoaistinsolut ja lihasten reseptorit.
Ääni kulkeeÄäni kulkee
1.Korvalehti kerää äänet.
2.Värähtely kulkee korvakäytävää pitkin tärykalvoon.
3.Tärykalvon värähtely siirtyy kuuloluihin: vasara(malleus) → alasin (incus) →  jalustin (stapeus) →värähtelyn voimakkuus 14-kertaiseksi.
4.Jalustin väristää simpukan (cochlea) eteisikkunaa.
5.Ääni kulkee simpukan kärkeen eteiskäytävää jatakaisin kuulokäytävää.
6.Kuulokäytävän tyvilevy värisee.
7.Tyvilevyn päällä olevien kuuloreseptorisolujensukakarvat osuvat katekalvoon ja ärtyvät →hermoimpulssi lähtee.
8.Impulssi aistitaan aivojen kuulokeskuksessa(ohimolohkossa).
9.Simpukan ikkuna vaimentaa värähtelyn.
Aivokuoren alueet
s87.jpg
Kuulemiseen osallistuvat simpukan osat = Cortin elin.
Matalat taajuudet taajuudet aistitaan lähellä simpukan kärkeä (tyvilevy leveä) jakorkeat lähellä simpukan ikkunaa (tyvilevy kapea).
Simpukka
A
6. Asento-, liike- ja tasapainoaisti6. Asento-, liike- ja tasapainoaisti
Näitä aistivat: 1) näköaisti, 2) lihasten ja nivelten tuntoreseptorit ja 3) korvankaarikäytävien hyytelökeot.
Tasapainoaisti
Miksi karusellissa pyörimisenjälkeen huippaa?