Suhdannekatsaus maaseudunyritysten kannattavuuteen jarahoitustilanteeseen 2009/2010
Perttu Pyykkönen
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos
Maaseudulta markkinoille -messut, miniseminaari
Turku
10.11.2009
Tuotannon pohja saavutettu kesän aikana
Investoinnit ja vienti laskevat eniten
Teollisuustuotannon lama
Nettovienti kasvanut jo toisella neljänneksellä
Ensi vuonna talous kasvaa, mutta kasvu vaatimatonta
Nuorten työttömyys lisääntynyteniten
Lama vähentää kysyntää
 Suuri osa maaseudun elinkeinoista eikuitenkaan kovin suhdanneherkkiä:ruoka, energia, monet palvelut
 Osa suhdanneherkkiä: teollisuudenalihankinta, turkistalous, rakentaminen,matkailu?
Maaseudun pienyritykset toimialoittain vuonna 2004
 
Yrityksiä
Osuushenkilöstöstä,%
Osuus, %
Osuusliikevaih-dosta, %
Palvelualat
29 286
39,1
42,1
26,7
Kauppa
11 694
15,7
16,8
30,4
Rakentaminen
12 310
18,5
17,7
16,1
Teollisuus
9 525
17,4
13,7
18,9
Alkutuotanto
6 816
9,2
9,8
7,8
Yhteensä
69 631
100
100
100
MTT:n pienyritysrekisteri
Tilalukumäärän kehitys 1995-2020
Trendiennusteet
1995
2004
2007
2013
2020
Lypsykarjatilat
32480
17480
13794
9418
n. 5 000
Muut nautatilat
9394
4768
4185
2420
n. 1 700
Sikatilat
6249
3401
2736
1851
n. 1 000
Siipikarjatilat
2239
1034
872
478
300 - 400
Viljatilat
29294
28979
28044
27722
+/- 22 000
Muut tilat
15906
15862
17307
11134
+/- 15 000
Yhteensä
95562
71524
66938
53023
n. 45 000
Kotieläintilojen osuus
53%
37%
32%
27%
Alle 20 %
Lähteet: MMM/Tike, Lehtonen ja Pyykkönen 2005, PTT 2009
Tuottajahinnat:
200820092010
Vehnä1  - 19 %- 18 % + 7 %
Ohra1  - 32 %- 18 %+ 10 %
Maito+ 13 %- 10 %  - 14 %
Sianliha  + 9 % - 2 % - 1 %
1muutos satovuonna 2008/09, 2009/10 ja 2010/11
Panoshinnat:
Yhteensä+ 14 %- 10 %  - 2 %
Energia+ 24 %- 21 %
Lannoitteet+ 79 %- 29 %
Rehut+ 14 %- 16 %
Koneet + 5 % + 3 %
Rakent. + 3 %  - 5 %
Maatalouden rakennekehitysnopeutuu?
Työtä korvataan edelleenpääomalla
Uudet toimintamallit ja –tavatkäyttöön
Liikkeenjohdon merkitys korostuu
 
PUUMARKKINAT
2008 2009e2010e
milj.m3 milj.m3milj.m3
Puun Käyttö66 (-12%)51 (-23%)57 (12%)
Puun tuonti20 (11%)8 (-60%)9 (10%)
Kaadetun puun+5-4-1varastomuutos
Markkina-hakkuut51 (-12%)39 (-23%)47 (+20%)
yksityis-metsät41 (-13%)31 (-24%)36 (+16%)
Puukaupat36 (-31%)16 (-55%)36 (+130%)
Pystyvarastomuutos -5-15 0
Puun hinta-7%-21%7-11%
Kantorahatulot-24%-45%+23-27%
Kannattavuus ja rahoitustilanne
 
 Kannattavuus tärkeä tavoite, muttamuitakin on
 Maaseudun yrityksillä usein kestokykyäja pankeille hyviä asiakkaita (vähänluottotappioita)
 Usein suhteellisen vakailla markkinoillaja joustokykyä
Laman keskellä hyvä miettiä uutta
 
 Jos hyvä liikeidea, niin lama-aika voi ollahyvä aika investoida?
 Korkotaso alhaalla, hyviin hankkeisiinrahaa löytyy
 Tukijärjestelmät toimivat
 Ammattitaitoista työvoimaa hyvinsaatavilla
Yrittäjyysmahdollisuudet
 
 Urakointi lisääntyy maataloudessa
 Mahdollisuuksia myös muille aloille(lähiruoka, energia, ”Green Care”, hoiva,ympäristö ym.)