Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa
Laila Aho
28.8.2012
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
Suomen eläkejärjestelmät
Työeläke
Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä
Työeläkelaitokset hoitavat
Kansaneläke
Maksetaan, kun työeläke pieni tai sitä ei olelainkaan
Ansaitaan asumalla Suomessa
Kela myöntää ja maksaa
25.6.2014
2
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
Hakija asunut ja työskennellyt Suomessaja  EU-/ ETA-maassa tai Sveitsissä
Eläkkeeseen sovelletaan EU-asetuksia883/2004 ja 987/2009
Eläkettä karttuu niistä maista, joissa hakija onollut vakuutettuna – jokainen maa maksaaoman osuuden eläkkeistä
Eri maiden eläkelainsäädännöt eroavattoisistaan  (mm. eläkeiät, eläkkeenmääräytymisperusteet)
Eläkkeet myönnetään ja maksetaan EU-/ETA-maihin ja Sveitsiin
25.6.2014
3
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
Hakija asunut ja työskennellyt Suomessaja sosiaaliturvasopimusmaassa
Maat, joiden kanssa Suomellasosiaaliturvasopimus: USA, Kanada, Israel,Chile, Australia
Sopimuksilla estetään kaksinkertainenvakuutusmaksujen periminen
Sopimuksilla mahdollistetaan eläkkeidenmyöntäminen ja maksaminen toisensopimuspuolen alueella
Sopimuksissa on eroja
25.6.2014
4
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
Hakija on asunut Suomessa ja muussakuin EU-/ETA-maassa taisosiaaliturvasopimusmaassa
Eläkkeen voi saada sopimuksettomaanmaahan ainoastaan jos kunkin maanlainsäädäntö sen sallii.
Kansaneläkettä ei myönnetäsopimuksettomassa maassa asuvalle.
Kansaneläkkeen maksaminensopimuksettomaan maahan rajoitettua.
25.6.2014
5
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
25.6.2014
6
Kansaneläkkeen voi saada, jos
on 16- 64-vuotias työkyvytön tai täyttänyt 65 v  ja
on asunut Suomessa säädetyn odotusajan
muiden eläkkeiden yhteismäärä jää alle tietyn rajan
laki
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
25.6.2014
7
Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat
Suomessa asutun ajan pituus
muut eläkkeet ja korvaukset
perhesuhteet
Täysi kansaneläke vuonna 2012, €/kk
Yksinasuvat 608,63
Avio- tai avoliitossa olevat 539,85
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
25.6.2014
8
Kenelle voidaan myöntää kansaneläke?
Hakijan asuinmaa
Suomi
EU- tai ETA-maa,Sveitsi
Sosiaaliturva-sopimusmaa
Muu maa
Vanhuus- jatyökyvyttömyys- japerhe-eläke
Asunut Suomessa16 v täytettyäänyhteensä 3 v
Jos sovelletaanEU-asetuksia:
Asunut Suomessa16 v täytettyään 1 v,Suomen ja  EU-/ETA-maidenyhteenlaskettuavakuutusaikaa 3 v
Vanhuus-,työkyvyttömyys-ja perhe-eläke
Asunut Suomessa16 v täytettyään 1v Suomen ja EU-/ETA-maidenyhteenlaskettuavakuutusaikaa 3 v
Vanhuuseläke
(perhe-eläke*)
Suomen taisopimusmaankansalainen
Asunut Suomessa16 v täytettyäänyhteensä 3 v**
Australia, Chile*,Israel*,Kanada*,USA* **
Kansaneläkettä ei myönnetä
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
25.6.2014
9
Kansaneläkkeen maksaminen ulkomaillemuuttaneelle eläkkeensaajalle
Uusi asuinmaa
EU- tai ETA-maa, Sveitsi
Sopimusmaa
Muu maa
Maksaminen jatkuu
Maksaminen jatkuu
Kansaneläkettämaksetaan korkeintaanvuoden ajan
Eläkkeensaajan olosuhteet tarkistetaan joka toinen vuosi
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
Esimerkki 1
Eläkkeenhakija syntyi ja asui Suomessakunnes 50-vuotiaana muutti pysyvästiRanskaan.
Täyttäessään 65-vuotta hän hakee Kelastavanhuuseläkettä.
Eläke voidaan myöntää EU-maassa asuvalle.Hakijan saamat eläkkeet, Suomessa asuttuaika ja perhesuhteet vaikuttavat kuitenkinkansaneläkkeen määrään.
25.6.2014
10
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
Esimerkki 2
Puolet elämästään Australiassa ja puoletSuomessa asunut Kelanvanhuuseläkkeensaaja muuttaa pysyvästiAustraliaan.
Kelan vanhuuseläkettä maksetaansosiaaliturvasopimuksen perusteellaedelleen.
25.6.2014
11
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
Esimerkki 3
Asuttuaan Suomessa viimeiset 15 vuottakansaneläkkeensaaja muuttaa pysyvästiThaimaahan 29.8.2012.
Kansaneläkettä ei enää makseta 1.9.2013alkaen, kun vuosi on kulunut ulkomaillemuutosta.
25.6.2014
12
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta
KelaFpa_väri
25.6.2014
13
Kelan yhteystiedot
Ulkomaan yksikkö
PL 78, 00381 HELSINKI
Puhelin eläkeasiat: 020 634 2550
fax +358 20 634 2502
Sähköposti: inter.helsinki@kela.fi