Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
F:\DSC_0076.JPG
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
Lähipalveluhanke 2009-2013/2015
2009-2011
-Hämeenlinna (erityisesti Kalvola)
-Juva, Joroinen, Rantasalmi = JJR
2011-2013
-Porin yhteistoiminta-alue (Luvia, Merikarvia,Pomarkku, Pori, Ulvila)
-Siiliset (Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi) jaSuonenjoki
RAY-sivulle
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
Tavoitteet
1.Heikoimmassa asemassa olevien ihmistenhyvinvoinnin edistäminen.
2.Vertaistuen sekä kansalais- javapaaehtoistoiminnan vahvistaminen.
3.Mallien kehittäminen lähipalveluidenjärjestämiseksi ja turvaamiseksi.
4.Osaamisen ja resurssien yhdistäminen.
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
Järjestölähtöinen lähipalvelu
on järjestöjen tekemään vertais- ja/taivapaaehtois- tai ammatillista toimintaa, jotatoteutetaan ihmisten omassa elinympäristössä.Työtä tehdään yhteistyössä muiden toimijoidenkanssa ja toiminta on helposti saatavilla jasaavutettavissa. Toimintaa ohjaa auttamisenhalu ja pyyteetön työ.
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
Heikossa asemassa oleva ihminen
on pudonnut palveluiden piiristä jaosallisuudesta. Hänen sosiaaliset suhteensaovat kaventuneet ja hänen psyykkinen,sosiaalinen, fyysinen sekä taloudellinenhyvinvointinsa on heikentynyt. Hän ei saa eikäsaavuta tarvitsemiaan palveluita. Heikossaasemassa oleva ihminen on menettänytvaikutusmahdollisuutensa ja sosiaalisentoimintakykynsä.
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
Huomioita 1/2
- hanke on tavoittanut ihmisiä, jotka ovatpudonneet palveluiden piiristä
- näillä henkilöillä on päihde- ja/taimielenterveysongelmia
- lähipalvelut ovat supistuneet reuna-alueilla:sosiaalityö (toimeentulo)
- diakoniatyö on uusien haasteiden edessä:tuttu diakoniatyöntekijä puuttuu tai onharvemmin tavoitettavissa
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
Huomioita 2/2
Palveluiden saavutettavuus on hankalaaerityisesti kaikkein heikoimmassa asemassaoleville kansalaisille:
ei autoa, julkinen liikenne vähäistä taiolematonta, liikkeelle lähteminen haasteellistapäihteidenkäytön, mielenterveysongelmien taifyysisten rajoitteiden vuoksi.
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
Hankkeessa toteutunut:
-Sosiaalinen lähipalvelu
-Päiväkeskustoiminnot
-Ryhmätoiminnot
-Koulutukset (päihteet, vertaistuki)
-Työkokeilut
-Yhteistyö
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
Toimenpide-ehdotuksia
- kotiin vietävät palvelut
- kuljetuspalvelut, sähköinen asiointi
- terveyspalvelut läheiseltä terveysasemalta,(päihde- ja mielenterveystyön osaaminen)
- päivä- tai ryhmätoiminta
- työkokeilut, kuntouttava työtoiminta
- jatkuva ja kehittyvä yhteistyö eritoimijoiden kesken
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
Järjestölähtöiset lähipalvelut
TE-toimisto
Kunta
Järjestö
Seura-kunta
Yritykset
Järjestö(t)
Kunta,
sosiaali- jaterveys-palvelut
Yhteistyö
PEUKALO-
PALAVERI
Seurakunta,diakoniatyö
Etsivä työ
- kotikäynnit
- terveys-neuvonta
Tuki ja ohjaus
- asiointiapu
- palvelut
- päivätoiminta
Elämänhallinta
- osallisuus
- yhteisöllisyys
- vertaistuki
Lähipalvelumalli
Päihde- ja mielenterveystyö
Ihmiset, jotka ovat pudonneetyhteiskunnan palvelujärjestelmänulkopuolelle ja ovat siten erityisentuen tarpeessa.
Läheiset
TE-toimisto,TYP
Poliisi ym.
Lähipalvelumallienkehittäminen
Toimiva verkosto
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
Mihin olemme matkalla?
Kuka, missä ja miten kulkee heikossaasemassa olevan ihmisen rinnalla?
Voinko mennä koputtamaan ovelle?
Mitä tapahtuu, jos rinnalla kulkijoita ei ole?
Minkälaisessa maisemassa olemmevuoden/viiden vuoden/kymmenen vuodenkuluttua?
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:Nauha_rgb.tif
Macintosh HD:Users:jyri:Documents:Asiakkaat:Sininauhaliitto:SNL_rgb.tif
www.sininauhaliitto.fi
F:\DSC_0078.JPG