merkki1=150_dpi
1
Vanhuuseläkeiät EU maissa sekä Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä  2011
Nykyinen eläkeikä
Tuleva eläkeikä
EU15
Miehet
Naiset
Miehet
Naiset
Alankomaat
Belgia
Britannia
Espanja
Irlanti
Italia
Itävalta
Kreikka
Luxemburg
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Suomi
Tanska
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
60
65
65
63–68; 65
65; 67
65
65
60
65
65
60
60
65
65
65
60
65
65
63–68; 65
65; 67
66 (2020)
-
68 (2046)
67 (2027)
68 (2028)
- (67 HE)
-
65-  (2021)
-
-
62  (2018)
-
67 (2029)
-
67–  (2022; 2030)
66 (2020)
-
68 (2046)
67 (2027)
68 (2028)
- (67 HE)
65 (2033)
65- (2021)
-
-
62  (2018)
-
67 (2029)
-
67– (2022; 2030)
EU12
Miehet
Naiset
Miehet
Naiset
Bulgaria
Kypros
Latvia
Liettua
Malta
Puola
Romania
Slovakia
Slovenia
Tshekki
Unkari
Viro
63
65
62
62,5
61
65
63v 10kk
62
58-65
62v2kk
62
63
60
65
62
60
60
60
58v10kk
60
56v8kk-63
61
62
61
-
-
65 (2021)
65 (2026)
65 (2027)
-
65 (2014)
-
-
65 (2030)
65 (2022)
65 (2026)
-
-
65 (2021)
65 (2026)
65 (2027)
-
60 (2014), 65 (2030; HE)
62 (2024)
61 (2023)
65 (2030)
65 (2022)
63 (2016); 65 (2026)
Islanti
Norja
Sveitsi
67
67
65
67
67
64
-
-
-
-
-
-
merkki1=150_dpi
2
HE: Hallituksen esitys tai vastaavantasoinen suunnitelma.
UK: Naisten eläkeikä nostetaan asteittain 65 vuoteen vuosien 2010 ja 2020 välillä, eläkeikä nostetaan 68 vuoteen vuosina 2024-2046
ES: Vanhuuseläkkeen saa vähentämättömänä 65 vuoden iässä, mikäli vakuutusaikaa on vähintään 38,5 v.
IT: Naisten eläkeikä nostetaan 65 vuoteen julkisella sektorilla vuoteen 2018 mennessä. Vuonna 2010 eläkeikä on 61 vuotta.
AT: Naisten eläkeikä nostetaan asteittain (6kk vuodessa) 65 vuoteen vuosina 2024–2033.
EL: Yleinen vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteen kehitykseen.
FR: Eläkkeen voi saada vähentämättömänä 60 vuoden iässä, jos vakuutusaika on täysi (2012 alkaen 41 vuotta).
SE: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 61 ikävuodesta alkaen, vanhan järjestelmän mukaan eläkeikä on 65 v. ja takuueläke 65 v.
DE: Eläkeikä nostetaan 67 vuoteen v. 2012–2029
FI: Työeläkkeessä joustava eläkeikä 62–68 v; Kansaneläke 65 v
NO: Joustava eläkeikä 62 ja 75 ikävuoden välillä vuodesta 2011 alkaen.
DK: Kansaneläkkeen yleinen eläkeikä alennettiin 65 vuoteen 1.7.2004. Tätä ennen kansaneläkeikä oli 67 vuotta. Vuosien 2019 ja 2022välisenä aikana kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä nostetaan 67 ikävuoteen. Vuoden 1963 jälkeen syntyneiden eläkeikä sidotaanodotettavissa olevaan elinikään. Myös ATP-eläkeikä (67 v) nousee vastaavasti elinajanodotteen mukaan.
SK: Lapsettoman naisen eläkeikä. Lapset alentavat naisten eläkeikää enintään neljällä vuodella. Kaikilla naisilla on sama eläkeikä v.2024.
SI:  Eläke myönnetään 20 vuoden vakuutusajan perusteella. Mikäli vakuutusaikaa on välillä 15-20 v, eläkeikä on 65/63. Hallitus onehdottanut pitkän vakuutusajan perusteella myönnettävän eläkkeen vakuutusaikavaatimusta (2010: 40 v / 37 v 3 kk) ja eläkeikää (2010:58v / 56 v 8 kk) nostettavaksi (miehet/naiset). Vanhuuseläke voitaisiin myöntää vähentämättömänä  60/58 vuoden iässä 43/41vakuutusvuoden jälkeen (miehet/naiset).
CZ: Lapsettoman naisen eläkeikä. Lapset alentavat eläkeikää enintään 4 vuodella (vähintään 5 lasta) (vuonna 2030 enintään 3 v 4 kk).