Tekstilajeja
Pääkirjoitus, kolumni, kommentti, pakina,yleisönosastokirjoitus, vastine, arvostelu, haastattelu
Pääkirjoitus
Ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin asioihin
Edustaa lehden virallista kantaa ajankohtaisiinasioihin, usein samassa numerossa olevaan uutiseen
Syntyy monesti toimituksen yhteistyönä
On aina päätoimittajan hyväksymä
Kolumni
ottaa kantaa johonkin ajankohtaiseen asiaan
kyse on kirjoittajan omasta kannasta eikä lehdenkannasta
tyyli on usein kohosteista: persoonallisia ilmaisuja,kielikuvia ja sananvalintoja
lähestymistapa on usein jutusteleva ja humoristinenkin
voi olla myös tiukan asiallinen ja neutraali
kolumni ladotaan muita tekstejä leveämmälle palstalle jamukana on myös kirjoittajan kuva
Useat kirjoittajat käyttävät ironiaa, joten kolumninlukeminen vaatii hyvää lukutaitoa.
Kommentti
kantaa ottava selostus, jossa kommentin kirjoittajareferoinnin lisäksi esittää omia ajatuksia aiheesta
kolumnin ”pikkuveli”: ottaa kantaa, mutta tiiviimmin
uutisen tai jonkin muun lehtijutun yhteydessäesiintyvä lyhyehkö teksti, jossa varsinaisesta jutustanostetaan erityishuomion kohteeksi jokin näkökulmatai yksittäinen fakta
tarkoituksen on yleensä esittää asiasta tulkintoja
toimittaja voi esittää subjektiivisia näkemyksiäpäinvastoin kuin uutisessa
Pakina
lyhyt humoristinen kirjoitelma
kolumnin sukulaisjuttutyyppi tai edeltäjä
käsittelee ajankohtaisia asioita leikkisämmin jairvailevammin kuin kolumni
Hyödyntää ironiaa ja sarkasmia
pakinoitsija käyttää usein nimimerkkiä
Pakinan tulevaisuus näyttää uhatulta, useimmatpakinoitsijat ovat eläkeiässä
Yleisönosastokirjoitus
kirjoittajan henkilökohtainen, perusteltumielipide/kannanotto johonkin asiaan
julkaisun edellytyksenä asiallisuus sekä kirjoittajanyhteys- ja henkilötiedot
Yleisönosastoon voi kirjoittaa itseään kiinnostavastatai askarruttavasta asiasta.
selkeä ja lyhyt kirjoitus
yksi mielipide ja vain yksi asia
mielipiteen rakenne = liittymäkohta + asia + omanäkemys
Vastine
Vastine on vastausteksti, esim. aiemmin julkaistuunyleisönosastokirjoitukseen tai kolumniin. Vastineessakirjoittaja
viittaa täsmällisesti pohjatekstiin.
määrittelee aineiston teesin ja tavoitteen.
esittää oman pääargumenttinsa ja sitä tukevatväitteensä.
ottaa kantaa pohjatekstissä esitettyihin väitteisiin.
pyrkii kumoamaan ne tai käsittelemään aihettakokonaan uudelta kannalta.
Arvostelu
mielipideteksti, jonka pohjana on jokinkaunokirjallinen tai muu teos, teatteri- tai muu esitys,elokuva, näyttely tms.
arvostelun tehtävänä on tiedottaa ko. teoksenilmestymisestä, esitellä teos ja virittää keskustelua
arvostelija
esittelee teoksen ja sen tekijän
erittelee ja tulkitsee teosta
pohtii ja arvioi perustellen teosta suhteessa muihinsaman tekijän teoksiin tai muihin esimerkiksi samanaikakauden tai samasta aiheesta luotuihin teoksiin
Haastattelu
henkilöhaastattelu
julkisuudesta tuttu henkilö tai tavallinen ihminenkertoo elämäntarinaansa
asiahaastattelu
haastateltavan elämänkokemuksen sijaan painottuuhaastateltavan ammattitaito
olennainen osa sanoma- ja aikakauslehtien sekäverkkosivustojen tarjontaa; haastatteluja on paljonmyös TV:ssä ja radiossa
kuvat tärkeässä roolissa
ei pidä sekoittaa samannimiseentiedonhankintakeinoon