OPASTUSTA
OSALLISTAVAAN
PIENRYHMÄ- JA
TEEMATYÖSKENTELYYN
Helena Lindqvist
helena.lindqvist@espoo.fi
Pienryhmän ensimmäinenkokoontuminen
Aiheena nimen valitseminen ryhmälle
Käytäntö: Jokainen lapsi saa ehdottaa nimiä ja aikuinenkirjaan ne ylös. Sitten äänestään ja eniten ääniä saanutehdotus on ryhmän nimi
Muista kertoa lapsille miksi äänestetään ja mitenäänestystulos vaikuttaa, eniten ääniä saanut ehdotusvalitaan ryhmän nimeksi
Kerro lapsille mikä ryhmän nimeksi tuli
Tehkää yhdessä joku nimeen liittyvä piirros tai vastaava jakirjatkaa ryhmän nimi siihen. Jokainen lapsi kirjoittaataitojensa mukaan siihen nimensä /puumerkkinsä
Ota valokuva ryhmästä
Pienryhmän toinen kokoontuminen
Kysele lapsilta mitä hehaluavat tehdä/tutkia/oppia ryhmässään(keksi avuksikysymyksiä)
Dokumentoi: Kirjaakaikki toiveet ylös jaota valokuvia
Anna lasten tehdä senjälkeen jotakintoiveista jonka voitoteuttaa helposti
Käytä ryhmän nimeä
Pienryhmän toiminnan suunnittelu
Lasten ideat ja toiveet
Mitä on mahdollista toteuttaa?
Teeman/tutkimusaiheen valitsee
 aikuinen lasten ideoiden pohjalta
Käytä käsitekarttaa apuna
Selvitä mitä itse tiedät aiheesta
Huomioi myös muut lasten toiveet
Sovi työkavereiden kanssa
pienryhmälle aikaa
Pienryhmän kolmas kokoontuminen
Kerro lapsille mitäryhmä alkaa tutkia taimikä teema on
Avaa lastenkäsitekartan kauttamitä lapset tietävätasiasta, miten voisitutkia, mistä saisitietoa jne.
Kirjaa kaikki ylös
Tee tarvittaessatarkentaviakysymyksiä
Huolehdi, ettäjokainen saa kertoa
Pohdi yhdessä lastenkanssa
Valokuvaa
S4100204
S4100203
S4100196
S4100197
Muurahaisteemaa…
Pienryhmän työskentely näkyville
Laita seinälle ryhmän töitä sitä mukaa kun niitätulee, ota lapset mukaan mahdollisimman paljon,mutta yllätä välillä laittamalla itse töitä esiin
Kerro vanhemmille ”seinästä” ja kannustatutustumaan ryhmän töihin
Valokuvaa ja / tai videoi töitä ja lapsia niitätekemässä eri vaiheissaan
Kopioi jokaiselle kirjaamasi pienryhmänkokoontumiset; laittakaa ne yhdessä lasten kanssakasvunkansioon aikajärjestyksessä
S4100195
Rubiinit pienryhmän oma seinä (4-5v.)
S4100202
Muumit pienryhmän oma seinä (2-3v.)
Kasvun kansiot
Lapsi tekee itse kansiotaan
Lapsi kertoo
Kansio on lapsen ulottuvilla
Lapsella on yksinoikeuskansioon
Lapsen kanssa katsellaanyhdessä kansiota
Pienryhmätyöskentelyomana osanaan
Mitä nuorempi lapsi senenemmän aikuisenkädenjälki näkyy
Lapsen kertoma kirjataansitaatteihin ”
Lapsi tuo ja vie kansionsahyllyyn
Kansion katselemiseenpyydetään lapselta lupa
Työskentele pienryhmän kanssasäännöllisesti
Etene lasten ehdoilla ja ole innolla mukana,aikuinen luo puitteet ja mahdollistaatyöskentelyn. Älä unohda leikin tärkeyttä.Päätä teematyöskentely selkeästi lastenkanssa.
Arvioi yhdessä lasten kanssa
Mitä opittiin/tehtiin
Miten opittiin/tehtiin
Mikä oli hauskaa,mikä kurjaa
Keksi itse tarkentaviakysymyksiä ja annatilaa myös lastenkysymyksille jaajatuksille
Saduta aiheesta
Kirjaa ylös
Käy läpi lasten kanssakasvunkansioonlaitetut pienryhmänkirjaukset/työt
Arvioi itse
Mitä/ mitentutkittiin/opittiin?
Mitä/miten tehtiin?
Moniko toive toteutui?
Saivatko kaikki lapsetosallistua riittävästi?
Mikä oli hauskaa jamikä kurjaa?
Miten ryhmä toimii?
Miten yksittäinen lapsiryhmässä toimii?
Miten vanhemmatolivat mukana?
Onnistuiko sovitutkokoontumisetajallisesti?
Mitä uutta opin?
Kirjaa mietteesi