Bruttopalkastanettopalkkaan
Ennakonpidätys
Työnantaja perii työntekijän bruttopalkasta jokaisen palkanmaksunyhteydessä prosenttimääräisen ennakonpidätyksen ja tilittää senverottajalle
Ennakonpidätyksen määrä tarkistetaan työntekijän toimittamastaverokortista
Verokorttiin on merkitty tulorajat kuukaudessa, kahdessa viikossa, viikossaja päivässä saadulle ansiolle
Ennakonpidätyksessä käytetään tulorajaa, joka vastaa työnantajanpalkanmaksukautta
Tulorajaan saakka ennakonpidätys toimitetaan verokortilla ilmoitetunperusprosentin mukaisena ja tulorajan ylittävältä osuudelta pidätys onlisäprosentin mukainen
Kausikohtainen tai kumulatiivinenennakonpidätys
Palkkalaskentaohjelmistoja käyttävät yrityksetnoudattavat yleensä kumulatiivista ennakonpidätystä
Seurataan kumulatiivista tuloa ja verrataan sitä kumulatiiviseenennakonpidätykseen
Manuaalisessa laskennassa käytetään kausikohtaistaennakonpidätystä
Ennakonpidätys toimitetaan verokortin rajojen mukaisenajokaiselta palkanmaksukaudelta
Näin toimitaan Oivallassa!
Verokortilla valinta A tai B
Palkansaaja voi itse valita tehdäänkö hänenennakonpidätyksensä palkkakauden tulorajan mukaisesti (A)vai ennakonpidätys yhden tulorajan mukaisesti (B)
Vaihtoehdon B tuloraja on yksi summa ajalle1.2.-31.12.xxxx
B kannattaa valita, jos tuloraja ei tule ylittymään ja ansiotvaihtelevat paljon eri palkkakausilla
Lisäprosenttia käytetään vasta, kun 11 kk:n tuloraja onylittynyt ja sen jälkeen kaikkiin ansioihin kohdistuulisäprosentin mukainen ennakonpidätys
Palkansaajalta perittävätyöeläkevakuutusmaksu 1/2
Peritään työsuhteessa tehtävästä työstä maksetustapalkasta
18-68-vuotiaat työntekijät
Alle 53-vuotialta perittävä maksu 5,55 % (v. 2014)
53 täyttäneiltä peritään 7,05 %
Eläketyöansio on käytännössä sama kuinennakonpidätyksen alainen ansio
Peruspalkka (kk-palkka, tuntipalkka)
Bonus, provisiot
Luontoisedut
Palkansaajalta perittävätyöeläkevakuutusmaksu 2/2
Lomaraha, lomakorvaus
Olosuhdelisät, vuorotyölisät, iltalisät, ylityökorvaukset
Varallaolokorvaus, pekkaskorvaus, tuotantopalkkio
Yrityksen työntekijälleen maksama rekrytointipalkkio
Irtisanomisajan palkka lakisääteiseltä ajalta
Ylimääräiset palkkaerät esim. jouluraha
EI TyEL:in alaista, jos maksetaan vahingonkorvauksenaylimääräistä korvausta
Palkansaajalta perittävätyöttömyysvakuutusmaksu
Lasketaan ennakonpidätyksen alaisestabruttopalkasta ja vähennetään nettopalkastaennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen
Peritään 17-64-vuotiailta työntekijöiltä
Vuonna 2014 maksu on 0,5 %
AY-maksut
Yleensä työnantaja perii maksun työntekijänpalkasta
Useimmilla liitoilla prosenttiperusteinen maksu,esim. 1,4 %
Maksu perustuu ennakonpidätyksen alaiseenbruttopalkkaan
Palkansaajalle henkilökohtaisessa verotuksessavähennyskelpoinen tulonhankkimismeno
Esimerkki 1
Bruttopalkka / kk
1 800,00
Ennakonpidätys 15,0 %Vuosituloraja 22 000Kk-tuloraja 1 833,33
-270,00
Työntekijän TyEL 5,55 %
-99,90
Työntekijän tyött.vak. 0,5 %
-9,00
AY-maksu 1,4 %
-25,20
Nettopalkka
1 395,90
Esimerkki 2
Bruttopalkka sis. ylityöt / kk
1 950,00
Ennakonpidätys 15,0 % (1 833,33)Lisäprosentti 32,5 % (116,67)Vuosituloraja 22 000Kk-tuloraja 1 833,33
-275,00
-37,92
Työntekijän TyEL 5,55 %
-108,23
Työntekijän tyött.vak. 0,5 %
-9,75
AY-maksu 1,4 %
-27,30
Nettopalkka
1 491,80
Verokarhunsosiaaliturvamaksu
12
12
Sv-maksu
Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 2,14 % v.2014 (2,04 % vuodelta 2013)
Työnantaja tilittää maksun valtiolle oma-aloitteisesti kuukauden bruttopalkkasummanperusteella seuraavan kuukauden 12. päivä(verotilimenettely)
Maksuprosentti pitää tarkistaa ainavuodenvaihteessa
Palkkaanperustuvatlakisääteisetvakuutukset
14
14
Työeläkevakuutus (TyEL)
Yleislaki, jota sovelletaan kaikkiin työsuhteessa oleviintyöntekijöihin, joista ei ole olemassa erillisiä, heitäkoskevia työeläkesäännöksiä
Eläkevakuutus työeläkeyhtiöstä on otettava kuukaudenkuluessa ensimmäisen työsuhteen alkamisesta
Eläketurvakeskus valvoo (pakkovakuutus)
Työnantaja maksaa bruttosumman ja periipalkanmaksun yhteydessä työntekijältä hänen osuutensa
15
15
Työttömyysvakuutus
Maksetaan työttömyysvakuutusrahastolle
Työnantaja maksaa bruttosumman ja periipalkanmaksun yhteydessä työntekijältä hänen osuutensa
16
16
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Vakuutus tapaturman tai ammattitaudin varalta
Vakuutusmaksu vaihtelee työn tapaturmariskinja vakuutusyhtiön tariffin mukaan 0,3 % - 8,0 %(arvioitu vaihteluväli)
17
17
Ryhmähenkivakuutus
Työnantajan on otettava vakuutus, kun alalla on tätäedellyttävä valtakunnallinen työehtosopimus
Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikanaja sen perusteella maksetaan työntekijän kuolemanjohdosta korvausta edunsaajille