1
TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU2009 AMMATILLINEN KOULUTUS JALUKIOKOULUTUS28.11.2008 Maija-Liisa Valtanen
2
Sähköinen yhteishakuwww.haenyt.fi2. – 20.3.2009
Toisen asteen oppilaitoksiin haetaan täyttämällä yhteishaunlomake netissä
Myös paperihakemuksella voi hakea
Demoversio avataan kevään 2009 koulutustarjonnallamarraskuussa
3
Aikataulu
Kevään yhteishaku 2. – 20.3.2009
Pääsykokeet   27.4. – 29.5.2009
Tieto opiskelupaikasta 12.6.2009 alkaen
Opiskelupaikka on vastaanotettava26.6.2009 mennessä
Täydennyshaku heinäkuussa
4
Päättötodistus
Peruskoulu pohjakoulutuksena -> voi hakea vain pk- tai er-pohjaiseen koulutukseen
Lukio pohjakoulutuksena -> voi hakea vain yo-pohjaiseenkoulutukseen
Peruskoulun suorittaneet: arvosanatiedot peruskoulunpäättötodistuksesta.
9-luokkalaiset käyttävät välitodistuksen arvosanoja mikäli hakevatpääsykoelinjalle.
Lukion suorittaneet: arvosanatiedot lukion päättötodistuksesta.
Ammatillisella todistuksella ei haeta yhteishaussa
Lopulliseen pääsyyn koulutukseen ratkaisee aina päättötodistus.
5
Joustava valinta
Ammatillinen koulutus
Voidaan käyttää kaikissa hakutoiveissa
Hakijan lähetettävä hakemuksen kopio sekä liitteet joihinvetoaa, suoraan oppilaitokseen postitse
Oltava erityinen syy: terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet,ammatillisen koulutuksen puuttuminen, koulutodistuksienvertailuvaikeus, harrastustoiminta, urheilijan ammatillisenkoulutuksen järjestäminen, sosiaaliset syyt, työllisyydenturvaaminen, muu syy
Lukiokoulutus
perusteena ainoastaan ulkomainen tutkintotodistus taiperusopetuksen päättötodistuksen puuttuminen
6
Hakuohjeita
Peruskoulun 9-luokkalainen voi täyttää nettihakemuksenkotona tai koulussa ohjatusti opo-tunnilla
Muut hakijat täyttävät nettihakemuksen tai hakevatpaperilomakkeella
 
Yhdellä henkilötunnuksella voi tehdä yhden hakemuksen
Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista, itse haku eiedellytä huoltajan allekirjoitusta
Jonotusjärjestys toimii ainoastaan ylemmille hakutoiveille.
7
Valintaperusteetlukiokoulutukseen
Lukioon valitaan seuraavien aineiden keskiarvonmukaisessa paremmuusjärjestyksessä:
äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraatkielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia,yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia,biologia, terveystieto, maantieto
kuvataide-ja musiikkilinja: pääsykoepisteet+keskiarvo
urheilulinja: opiskelijavalinta perustuu hakijoidenurheilullisiin ansioihin ja myös aikaisempaanopintomenestykseen.
8
Valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen
Perusopetuksen päättötodistus hakeutumisvuonna tai jossuorittanut lisäopetuksen oppimäärän, AVAn, MAVAn taitalouskoulun (ei yo:t)0 tai 3
yleinen koulumenestys 0 – 16
painotettavien arvosanojen ka. liikunta, musiikki, kotitalous,käsityö, kuvataide (kolme parasta) (ei yo:t)0 – 8
hakutoiveet (1. toive 3 p.–2. toive 1 p.)3 tai 2
työkokemus (yo:t 0 – 3 p.)0 - 5
        huomioidaan kevään haussa tammikuun loppuun
ja syksyn haussa elokuun loppuun saakka
sukupuoli (yo:t 0 tai 3 p.)0 tai 2
pääsykoe1- 10
Joillakin aloilla opiskelijaksi ottaminen tehdään pääsykokeenperusteella, esim. KAOn kulttuuriala.
9
Entä jos haluaa muuttaahakutoiveita?
 
Hakija ei voi palata tallennettuun hakemukseen.
Hakijan tulee tehdä hakutoivemuutokset kirjallisesti.
Peruskoulun opoilla oikeus muokata oppilaan henkilö- jaarvosanatietoja.
Hakuajan jälkeen ei tehdä muutoksia hakutoiveisiin(yhteishakuasetus 30/2008).
Opiskelupaikan siirto perustellusta syystä.
10
Ulkomaalainen hakija
Jos hakijalla ei ole suomalaista pk /yo todistusta, haetaanjoustavan valinnan kautta
Suomennettu kopio todistuksesta sekä kopio hakemuksestaon lähetettävä jokaiseen toiveeseen.
Kainuun ammattiopiston Kajaanin toimipaikkoihin haettaessaon hakijalla oltava hakuhetkellä pysyvä oleskelulupa. Liitteeksion toimitettava myös kopio matkustuslupa-asiakirjasta
   Oppilaitos järjestää kielikokeen.
11
Huomioitavaa
Sotkamon lukio: IB-linjalle haetaan yleislinjan koodilla, lisäksi täytettävä erillinenhakulomake. Urheilulinjalle hakijat täyttävät myös erillisen hakulomakkeen
Kainuun konservatorion musiikkialan koulutus yhteishaussa, lisäksi täytettäväerillinen lisätietolomake
Talotekniikan perustutkinto Suomussalmella
Pienkonekorjaajaksi haetaan Autoalan perustutkinto koodeilla 107 ja 255.
ICT asentaja (aiemmin elektroniikka-asentaja)
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto sekä lukio
= ICT-asentaja ja ylioppilas
Audiovisuaalisen viestinnän pt. sekä lukio
= Media-assistentti ja ylioppilas
Rakennusalalla ei pääsykoetta
Talouskoulu, turvallisuusala ja elintarvikeala eivät ole mukana kevään 2009yhteishaussa
Metsäkoneenkuljettajakoulutus yhteistyössä Valtimon kanssa
Erillishaut KAO:ssa:
AVA1 Kajaani, Kuhmo, Suomussalmi/ hakuaika 1. – 30.4.2009
MAVA Kajaani, Kuhmo/ hakuaika 9.3. – 30.4.2009
 
12
Pääsykokeet
KAINUUN AMMATTIOPISTO
4.5.Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto sekä lukio
5.5.Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
(stylisti, tilasisustus, lavaste- ja messurakentaminen)
6.5.Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
8.5.Musiikkialan perustutkinto
7.5. Audiovisuaalisen viestinnän pt. sekä lukio
7. – 8.5. Hiusalan perustutkinto
11.5.Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen ko,pk/matkailuvirkailija
11.5.Sosiaali- ja terveysalan pt, Kuusamo
12.5.Sosiaali- ja terveysalan pt, Suomussalmi
13. -14.5. Sosiaali- ja terveysalan pt, Kajaani
18.5.Eläintenhoidon koulutusohjelma
KAJAANIN LUKIO
11.5. Kuvataide
11.-12.5. Musiikki
SOTKAMON LUKIO
27. – 28.4. Urheilu
17.4.   IB
13
OPH:n ohjaus- janeuvontapalvelu
Sähköpostipalvelu: kouluta@oph.fi
Puhelinpalvelu: 020 690 691
    Puhelun hinta kaikkialta Suomesta paikallisverkkomaksu taimatkapuhelinmaksu
Opetushallitus/ ohjaus- ja neuvontapalvelu
PL 380
    00531 Helsinki
14
Kainuun maakunnanhakutoimisto
Kainuun ammattiopisto
  Opintie 3, OPPI 1
  87100 Kajaani
Puh. (08) 6165 6234, 044 777 3115
  Sähköposti: hakutoimisto@kao.fi
  Maija-Liisa Valtanen
j0234038