Lohjan Puhelin Oy2007
J. Välkkynen 27.5.2008
Muutosten vuosi 2007
Telemarkkinakenttä hajaantui
Elisa ryhmä
Telia-Sonera
Finnet ryhmä
DNA – ryhmä
Toukokuussa 2007 Finnet-ryhmänpuhelinyhtiöt myivät omituksensa DNAOy:stä sijoittaja 3i-ryhmälle
Telemaisema 2007
Finnet
28 puhelinyhtiötä
Finnet Oy
DNA
Finnet Carrier
FiLo
3KTV
Finnet-liitto
Elisa
TDCSong
Sauna-
lahti
TeliaSonera
Sonera
jne.
Muut
Aina Group
Lankaliittymät yhteensä
1,98 milj. kpl  30.6.2006 (arvio)
Elisa      33 %
TeliaSonera       31 %
Finnet      19 %
Uusi DNA                                 14 %
Muut 1)          3 %
Matkapuhelinliittymät yhteensä
5,5 milj. kpl 31.12.2006 (arvio)
DNA 2)      19 %
Elisa      40 %
TeliaSonera       41 %
Liikevaihdon jakauma (arvio)
TeliaSonera          41 %Elisa      33 %Uusi DNA      14 %
Finnet         7 %
Muut 1)        5 %
Laajakaistaliittymät yhteensä
1,31 milj. kpl  30.6.2006 (arvio)
Elisa                         36 %
TeliaSonera                           29 %
Uusi DNA                              14 %
Finnet   11 %
Muut   10 %
1) Arvio.
2) Sis. DNA ja ÅMT.
Uusi DNA
* Pohjana käytetty Finnet liiton telemaisema kalvoa
*
Muutosten vuosi 2007
1.7.2007 perustettiin uusi DNA Palvelut Oy
Oulun Puhelin Oyj / Kuopion Puhelin Oyj / Päijät-Hämeen Puhelin Oyj / Lännen Puhelin Oy /Satakunnan Puhelin Oy siirsivät liiketoimintansauuteen valtakunnalliseen kiinteän verkon yhtiöön– vastineeksi he saivat DNA Oy:n osakkeita
Lohjan Puhelin Oy oli aiemmin keväällä myynyttele- ja ktv- liiketoimintansa DNA Oy:lle
Konserniksi kehittyminen
2001
2004
2007
2005
TietoliikennekonserniDNA Oy muodostetaan
Matkapuhelu-markkinoiden
hyperkilpailu vaatiiuudistumista
Toiminnan uudelleen-
organisointi
1999
Alueelliset puhelinyhtiötperustavat matkapuhelin-
operaattorin
Liittymämyynti
käynnistyy, dna-brändi
lanseerataan
2003
760 000
Matkaviestin-
asiakasta
Yli 2 miljoonaa asiakasta
810 000
Matkaviestin-
asiakasta
Telia Finland
ostetaan
Omistus-
rakenteen
muutos
DNA Oy – Omistajat
PHP Liiketoiminta Oyj
20%
Oulun Puhelin Holding Oyj
19%
Lännen Puhelin Oy
16%
Kuopion Puhelin Oy jaKPY Sijoitus Oy
13%
3i
13%
Satakunnan Teletieto Oy
10%
Muut omistajat
8%
Muutosten vuosi 2007
Kilpailutilanteessa muutos on aina järkevää
Lohjan Puhelin Oy:n alueella kilpailu onkiristynyt entisestään johtuen mobiilinvoimakkaasta laajenemisesta laajakaistaan(”dna mokkula”) sekä muiden kilpailijoidenaktivoitumisesta Lohjan alueella
Lohjan Puhelin Oy:n toiminnan luonne muuttuisijoitus ja kehitysyhtiöksi (alkuvuosi oli normaaliatoimintaa 1.1 – 30.4.2008)
Hallinnon esitysten mukaisestiosakkeenomistajille maksettiin lokakuussa 2007osinkoa 130 €/osake  650 € / vanha liittymä
Lohjan Puhelin Oy 2007
Lohjan Puhelin Oy myi 6.2.2007 allekirjoitetullakauppakirjalla Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminnan jaHiidenverkot Oy:n koko osakekannat Finnet Oy:lle (nyk.DNA Oy)
Lohjan Puhelin Oy:n 100% omistama Lohjan ViestihuoltoOy päätettiin sulauttaa emoyhtiöön ja sulautuminentoteutuu kevään 2008 aikana
Lohjan Puhelin Oy:n liiketoiminta oli kiinteistöjen omistusja vuokraustoimintaa, sekä sijoitustoimintaa, jostapääosa on DNA Oy:n osaomistus.
Liiketoimintojen kehittyminen oli positiivinen javuokrausaste kiinteistöissä oli n. 85%
Lohjan Puhelin Oy 2007
Konsernin liikevaihto oli 4,4 miljoonaa euroa, jokamuodostui Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminnan jaHiidenverkot Oy:n liikevaihdosta ajalta 1.1.2007 –30.4.2007.
Konsernin liiketoiminnan tuotto oli 10,0 miljoonaa euroa,joka sisälsi kertaluonteisia tuottoja 9,4 miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa. Tulokseen ovatvaikuttaneet merkittävästi liiketoimintayhtiöidenosakkeiden myynti.
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat 0,1 miljoonaaeuroa ja muihin sijoituksiin olivat 7,5 miljoonaa euroa.
Taloudelliset tunnusluvut2007 (2006)
KonserniEmoyhtiö
Liikevaihto 4,4  (13,4)
Liiketoiminnan
   muut tuotot10,0  (2,7)14,1  (2,5)
Liikevoitto  9,8  (3,0)13,1  (1,8)
Oman pääoman
   tuotto %  27,4  (7,4)40,7  (5,4)
Omavaraisuus
aste %82,6  (77,8)81,8  (81,4)
Lohjan Puhelin Oy 2007
Henkilöstö
Ennen liiketoimintojen siirtoa palveluk-sessa olikeskimäärin 80 henkilöä
Siirron jälkeen konsernissa ei palkattua henkilöstöäole
Tulevaisuuden näkymät
Lohjan Viestihuolto Oy:n sulautuminen toteutuukesän alkuun
Tilikauden 2008 tulos tulee olemaan hyvä, johtuenkiinteistöjen vakaasta vuokraustoiminnasta jasijoituksista, eikä ole nähtävissä epävarmuus- tairiskitekijöitä