Sosiaalinen media opetuskäytössä
Ari Hietala
"prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiäsisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla.”
tarvitsee siis kolme asiaa toteutuakseen:
Sisällön
Yhteisöt
Teknologiat
Toimivuus perustuu totuuteen ja luottamukseen
Käyttäjät toimivat sekä sisällön tuottajina että kuluttajina tuottajakuluttajia (prosumer = producer + consumer)
Sosiaalinen media
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessayleistyy nopeasti
Nykyiset ja tulevat oppijat ovat sosiaalisen median käyttäjiä
Opettajakeskeinen opetus väistymässä oppijakeskeisentieltä  yhteisöllinen opetus ja oppiminen
Opettajan tehtävä on ohjata oppijoita oppimaan niitätietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat työelämässä jakansalaisina
Opettajan ei kuitenkaan tarvitse
tietää kattavasti kaikkia nykyisiä ja tulevia yksityiskohtiaoppisisällöistään
hallita kaikkia niitä ohjelmistoja, joita soveltaa opetuksessaja opiskelussa. Riittää, että tuntee webin mahdollisuuksistayleisraamit ja muutaman työkalun.
Sosiaalinen media opetuksessa
Mahdollisuudet uusien käytäntöjen avulla:
Oppimistulosten paraneminen
Opettajien ja oppijoiden työtaakan väheneminenperustoimintojen paranemisen myötä
Vuorovaikutus
verkostoituminen
ajan tasalla pysyminen
yhteydenpito
yhteisöllinen työskentely
tiedon julkaiseminen
Aiheeseen liittyvä yhteisöhttp://sometu.ning.com/
Sosiaalinen media opetuksessa
Opetukseen soveltuvia palveluja jaoppimisympäristöjä ovat esim.
LeMill
Wikipedia
Facebook
Youtube
TitanPad
Second Life
Huomaa, että oppimisalusta jaoppimisympäristö tarkoittavat eri asiaa!
Sosiaalinen media opetuksessa
Virtuaalimaailma, joka tulossa vahvastiopetuksen välineeksi
”Paikka, jossa voidaan antaa lähiopetusta etänä”
Suomalaisilla oma saaristo, EduFinland
Yliopistoja, ammattikorkeakouluja, lukioita, ammatti-instituutteja jne.
OPM
Perustuu vahvaan läsnäolon tunteeseen, jotaperinteisissä verkko-opetuksissa on vaikeasaavuttaa http://www.youtube.com/watch?v=COQmP9NUemQ
Second Life
Opetusta voi järjestää perinteiseen tapaan taiaivan uudella tavalla:
Luennot
Oppitunnit
Ryhmätyöt
Virtuaaliset käytännön harjoitukset
Etuina
Käyttäjille ilmainen
Oppilaitoksille edullinen (esim. simulaatiot, laitteidenmallit ym.)
Paikasta riippumaton
Paljon valmista sisältöä, jota voi hyödyntää opetuksessa
Historialliset kohteet
Toimintaympäristöt, esim. virtuaalisairaalahttp://sometu.ning.com/video/virtuaalisairaala-virsu
Second Life
Miten mukaan?
Hyvä nettiyhteys
Nykyaikainen tietokone
SecondLife viewer2 –ohjelman asennuksen koneelle(ilmainen, ladattavissa SL-sivuilta)
Käyttäjätunnuksen
Second Life  (www.secondlife.com)