Pohdi, mitkä tekijätlänsimaisessayhteiskunnassaedistävät ja toisaaltahankaloittavatterveellisenravitsemuksennoudattamista.
Edistävät
- tiedon määrä (ravitsemussuositukset,koulun terveystieto, kotitalous, biologia,media...)
- elintarvikevalvonta
- korkea elintaso, ei yleensä rahasta kiinni
- hygienian korkea taso (ruokien käsittelyja kuljetus, kylmäsäilytys)
- terveys on trendikästä
Hankaloittavat:
- ruokailutottumukset (pikaruokakulttuuri, liika rasva,suola, sokeri, napostelukulttuuri, virvoitusjuomienkulutus, alkoholin kulutus)
- liika energiansaanti suhteessa kulutukseen:koneellistuminen, työn fyysisen rasittavuudenväheneminen, arkiliikunnan väheneminen, fyysisestipassiiviset vapaa-ajanviettotavat kuten TV ja internet,suurentuneet annos- ja pakkauskoot, lisääntynytruokatarjonta ja –mainonta, lisääntynyt alkoholin käyttö,vähentynyt unen määrä (valvominen lisää iltasyömistä,univaje vaikuttaa ruokahaluun ja näläntunteeseen)
- epäsäännöllinen ruokailurytmi ja perheiden yhteistenruokailujen väheneminen
- ulkonäköpaineet voivat johtaa epäterveellisiinruokailutottumuksiin tai syömishäiriöihin
- saasteet, kemikaalit, ympäristömyrkyt