Untitled-1.png
Untitled-1.png
loop.png
Kouvolansanomat.fiSPOT®- kävijäprofiilitutkimusraportti
Maaliskuu 2014
Untitled-1.png
Untitled-1.png
Tutkimuksen toteutus
Kouvolansanomat.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 3. - 16. maaliskuuta2014 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen on kerätty yhteensä 301 kappalettatutkimuksen vastausprosentin ollessa 8,6 %.
Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT® Internet-tutkimuksella, jossa vastaajatkutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta sivustolta. Näin tutkimusedustaa sivuston aitojen käyttäjien profiilia ja mielipiteitä.
Kyselytekniikkana käytetään popup -ikkunoiden eston kiertävää ratkaisua. Kutsunhyväksyneet kävijät siirtyvät lomakesivulle, jossa he vastaavatkysymyslomakkeeseen. Tämän jälkeen vastaukset tallentuvat InterQuestinpalvelimelle.
Tämän tutkimuksen tuloksia on verrattu Kärkimedian lehtien kävijäkuntien profiileistamuodostettuun tietokantaan. Tietokanta sisältää yhteensä 34 eri lehden profiilitiedot.
Tutkimuksen tulokset on raportoitu InterQuestin reaaliaikaisen asiakasraportointi-työkalun kautta internetissä sekä tämän yhteenvetoraportin muodossa.
2
Untitled-1.png
Untitled-1.png
Profiilitiedot
3
Untitled-1.png
Untitled-1.png
4
Sukupuoli ja ikä
Untitled-1.png
Untitled-1.png
5
Ammattiasema
Untitled-1.png
Untitled-1.png
6
Talouden yhteenlasketut bruttovuositulot
Untitled-1.png
Untitled-1.png
7
AsuinpaikkaTop 10
Untitled-1.png
Untitled-1.png
8
AsuinkuntaTop 10
Untitled-1.png
Untitled-1.png
Kuluttajakäyttäytyminen
9
Untitled-1.png
Untitled-1.png
10
Medioiden seuraaminen
Asteikolla 1-6, jossa 6=päivittäin yli tunnin, 5=päivittäin alle tunnin, 4=useita kertojaviikossa, 3=kerran viikossa, 2=harvemmin, 1=satunnaisesti tai ei lainkaan
Untitled-1.png
Untitled-1.png
11
Internetin käyttö
Untitled-1.png
Untitled-1.png
12
Sähköisen lukulaitteen/tabletinomistaminen tai hankkiminen
Untitled-1.png
Untitled-1.png
Sivuston käyttö ja tyytyväisyys
13
Untitled-1.png
Untitled-1.png
14
Sivustolla vierailutiheys
Untitled-1.png
Untitled-1.png
15
Tyytyväisyys sivustoon
Asteikolla 1=tyytymätön – 5=tyytyväinen
Untitled-1.png
Untitled-1.png
16
Tyytyväisyys sivustoon
n= 301
Untitled-1.png
Untitled-1.png
17
Kouvolansanomat.fi-sivuston tärkeys itselle
Untitled-1.png
Untitled-1.png
18
Kouvolansanomat.fi-sivuston käyttötarkoitukset
Untitled-1.png
Untitled-1.png
19
Annettujen ominaisuuksien sopivuuskouvolansanomat.fi-sivustolle
Untitled-1.png
Untitled-1.png
20
Internetin käyttö kännykällä tai sähköisellälukulaitteella