TVO_ppt_title
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät 9. – 10.11. Turku
Turvallisuuskulttuuri,työmetodit ja ohjeistus
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
2
Yksilö ja organisaatio
Koko henkilökunnan käyttäytyminen vaikuttaa laitoksenturvallisuuteen.
Organisaation tehtävä on vahvistaa sellaistakäyttäytymistä, joka vie kohti virheetöntä toimintaa.
BD07270_
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
3
Toiminnan varmistaminen
Toiminnan tueksi on perustettu
organisaatio
ohjeistoja ja käsikirjoja
koulutusohjelmia
tietojärjestelmiä
Niiden tarkoitus on
jakaa vastuualueet
määritellä oikeat toimintatavat
varmistaa osaaminen
varmistaa tiedon siirtyminen
varmistaa tiedon säilyminen
kokous
BS00559_
mattiaki
BD05092_
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
4
Mitä tätä ennen on tapahtunut ?
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
5
Turvallisuus syntyy kun
Ammattitaitoiset ihmiset tekevät
toteutettavaksi hyväksyttyä työtä
kuten on sovittu
tiedostaen työnsä merkityksen
oikeassa kohteessa
oikeaan aikaan
oikeilla työmenetelmillä
työkuntoisina
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
6
Vastuun tiedostaminen
Kaikilla on vastuu omasta
toiminnastaan
Yhtiön työntekijöinä
vastuu omasta työstä, työn laadusta sekä turvallisuudesta
Organisaation tehtävissä
käyttö, kunnossapito, tarkastus, tekniikka, säteilyvalvonta…
Rooleissa
johtaja, päällikkö, vastuullinen, työnjohtaja, asentaja, operaattori
Luvanvaraisissa tehtävissä
vastuullinen johtaja, painelaitteiden käytönvalvoja, valmistuksen valvoja,sähkötöiden johtaja…
Asiantuntijoina
tekniikka, projektit, työryhmät
j0078757
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
7
Turvallisuuskulttuuri
Häiriötöntuotanto
Turvallisuus
Taloudellisuus
Yhteiset tavoitteet
Virheen etenemisen estäminen
Tiedonkulun varmistaminen
Päätöksenteko
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
8
Mitä on turvallisuuskulttuuri
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
9
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
10
Laadukas työsuoritus
Työn tekeminen
Oikeat työmenetelmät
Oikeat työkalut ja varaosat
Hyväksytyt kemikaalit ja tarveaineet
Työympäristön ja mahd. riskitekijöiden tarkistus
Suojeluohjeita noudatetaan ja suojavälineitä käytetään
Tekijällä on vastuu työalueen järjestyksestä ja siisteydestä
Turha kiire pois, hyvät asiat vievät aina oman aikansa
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
11
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
12
Asenteella on merkitystä
Ydinvoimalaitoksen luvanvaraisuus,viranomaisvalvonta ja erityisvaatimuksettekevät toiminnoista ja organisaatiostakonservatiivisen.
Oikealla asenteella parannetaan työn sujuvuutta.
Väärällä asenteella rakennetaan lisää esteitä.
Päätösten tekoon tarvitaan tietoa
Kaikkien palveluja tarvitaan oikean tiedonsaamiseksi.
BD04938_
BD04983_
radioactive
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
13
Laadukkaan työsuorituksenperuselementtejä
Jos havaitset työssäsi tai ympäristössä outoja taipoikkeavia asioita, ilmoita niistä välittömästi.
Esimerkkejä:
vesi tippuu tai juoksee
lämpötila nousee
oudot äänet
avoin suojaamaton kuilu
Vähäpätöiseltä tuntuvan asian ilmoittaminen ei ole koskaanväärin, vaan osoittaa vastuuntuntoa työyhteisöä jakanssaihmisiä kohtaan.
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
14
Työturvallisuus
Huomioi työympäristösiriskitekijät
Ilmoita ajoissa
Mieti tarkkaan jos joudutimprovisoimaan…
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
15
Laadukas työsuoritus
Työn jälkeen
Huomioi työpaikan siisteys ja järjestys
Palauta työkalut ja mahd. ylijääneet osat
Merkitse ja lajittele jätteet ja romutettavat osat
Ilmoita valvomoon poikkeavista havainnoista
Minimoi jätteet ja ympäristökuormitus
Muista raportointi heti työn valmistuttua
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
16
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
17
Palvelu on ammattitaitoa
Palvelu on ammattitaitoa eri toiminnantasoilla
suorittamista
suunnittelua
tietoa
valvontaa
ylläpitoa
Hyvä palvelu onammattitaitoa oikeallaasenteella, aikataulussa jaohjeiden mukaan.
BD04928_
BD06864_
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
18
airotervehdys
Hyvä palveluasenne
Ammattitaitoa omassa työssä
Toisten tehtävien huomioon ottamista
Joustavuutta
Yhteistyökykyä
Olet osa toimintaketjua:
Vastuussa turvallisuudesta - Vastuussa toiminnan laadusta
Yhteistyö
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
19
Näennäistä yhteistyötä - kenen vastuu jakenen riski ?
TVO_ppt_slide3
Kari Kaukonen
Teollisuuden säteilysuojelupäivät  9. – 10.11. Turku
20
OL3-powerpoint_end2
Kiitos.