Valtti_powerpoint_uusi
Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Jaana O. Liimatainen
Muuttuva työelämä jaasiantuntijavalmiudet/ Työelämänosaamisvaatimukset
11. tammikuuta 2010
Valtti_powerpoint_uusi
Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Jaana O. Liimatainen
Työmarkkinoiden kehitys jaennusteet
Megatrendit
Alueelliset ennusteet ja suhdanteet
Valtakunnalliset ennusteet ja suhdanteet
Valtti_powerpoint_uusi
Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Jaana O. Liimatainen
Megatrendit
Tulevaan kehitykseen vaikuttavia yleisiä suuria kehitysaaltoja
Top ten (Mannermaa, 2000)
Verkostoituminen
Reaaliaikaisuus
Tuotannon ja työn logistiikka
Teknologian kehitys
Globalisoituminen
Ekologinen kilpailukyky
Työn murros
Verkkopalvelujen kasvu
EU:n itälaajeneminen
Väestön ja työvoiman ikääntyminen Euroopassa
Valtti_powerpoint_uusi
Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Jaana O. Liimatainen
Megatrendit
Mäkelä:
Syrjäytymisenlisääntyminen
Julkisen sektorinkeveneminen
Hernesniemi:
Globaali integraatio
Osaaminen työnmuovaajana
Ympäristötietoisuus
Teknologianmuutosvoimat
Palveluyhteiskunnanmurros
Väestön ikääntyminen
Valtti_powerpoint_uusi
Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Jaana O. Liimatainen
Ruohotie & Tynjälä, 2005:
MUUTTUVA TYÖELÄMÄ, MEGATRENDEJÄ
ASIANTUNTIJAVALMIUDET - TAIDOT
Tieto- viestintä- ja automaatio, automaatiotekniikankehitys
Tietokoneen ja –verkkojen käyttötaidot, medialukutaito,kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot
Globalisaatio
Kielitaito, kulttuuriosaaminen, suvaitsevaisuus, eettisyys,sopeutuvuus
Jatkuva muutos, kompleksisuus, epävarmuus
Oppimistaidot, itsesäätelytaidot, reflektiivisyys,joustavuus, proaktiivisuus, aloitteellisuus, yrittäjyys,monialaisuus, rajanylitystaidot, kyky sietää paineita jaepävarmuutta
Verkostoituminen, tiimityö projektit
Yhteistyötaidot, kommunikaatiotaidot, esiintymistaito
Symbolianalyyttinen työ
Korkean asteen ajattelu, innovatiivisuus, visiointikyky
Rutiinipalvelut
Luotettavuus, täsmällisyys
Valtti_powerpoint_uusi
Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Jaana O. Liimatainen
Alueelliset ennusteet jasuhdanteet
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- jaympäristökeskus ELY (entinen Pohjois-PohjanmaanTE-keskus) tuottaa alueellisia ennusteita, joissakuvataan työmarkkinoiden kehitystä ja arvioidaantulevan kehityksen suuntaviivoja
Työmarkkinakatsaus keväisin ja syksyisin
Toimintaympäristöanalyysi vuosittain
Talouskatsaus (yhteistyössä alueenkehittämisorganisaatioiden kanssa)
Valtti_powerpoint_uusi
Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Jaana O. Liimatainen
Valtakunnalliset ennusteet jasuhdanteet
Useimmissa alueellisissa ennusteissa käytetäänpohjana valtakunnallisia suhdanne-ennusteita
Taloudelliset tutkimuslaitokset
Valtakunnalliset ennusteet
Pankit
Työmarkkinajärjestöt
Muita, esim. tilastokeskus, METLA,tulevaisuusvaliokunta
Valtti_powerpoint_uusi
Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Jaana O. Liimatainen
Ruohotie & Tynjälä, 2005:
MUUTTUVA TYÖELÄMÄ, MEGATRENDEJÄ
ASIANTUNTIJAVALMIUDET - TAIDOT
Tieto- viestintä- ja automaatio, automaatiotekniikankehitys
Tietokoneen ja –verkkojen käyttötaidot, medialukutaito,kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot
Globalisaatio
Kielitaito, kulttuuriosaaminen, suvaitsevaisuus, eettisyys,sopeutuvuus
Jatkuva muutos, kompleksisuus, epävarmuus
Oppimistaidot, itsesäätelytaidot, reflektiivisyys,joustavuus, proaktiivisuus, aloitteellisuus, yrittäjyys,monialaisuus, rajanylitystaidot, kyky sietää paineita jaepävarmuutta
Verkostoituminen, tiimityö projektit
Yhteistyötaidot, kommunikaatiotaidot, esiintymistaito
Symbolianalyyttinen työ
Korkean asteen ajattelu, innovatiivisuus, visiointikyky
Rutiinipalvelut
Luotettavuus, täsmällisyys
Valtti_powerpoint_uusi
Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Jaana O. Liimatainen
Moniosaaminen? Laaja-alaisuus?
Pätevä jollakin osaamisen alueella (oman tieteenalantuoma osaaminen)
Osattava myös muita taitoja, jota työn läpivieminenedellyttää(sivuaineet):
Tietotekniikkaa
Henkilöstöhallintoa
Kieliä
Markkinointia
Juridiikkaa
Jne.
Valtti_powerpoint_uusi
Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut
Jaana O. Liimatainen
Mitä ominaisuuksia työnantajatarvostavat työntekijöissä?
Kommunikaatiotaitoja
Kielitaitoa
Luovuutta, luovaa ajattelua
Kykyä motivoida ja inspiroida muita
Analyyttisiä taitoja
Kykyä ja halua oppia uutta
Ajankäytön joustavuutta, valmiutta työskennellä pitkiäkin päiviä
Kykyä kuunnella ja ymmärtää toisten mielipiteitä
Kykyä toteuttaa ideoita, saada asiat tapahtumaan
Avoimuutta eri kulttuureille