destia_ppt_etusivu
Tampereen ympäristökuntienliikenneturvallisuussuunnitelma
Kangasalan liikenneturvallisuusryhmän kokous 10.11.2009
destia_nauha_ppt
Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteet
Luoda selkeä käsitys liikenneturvallisuuden tilasta jakeskeisistä liikenneturvallisuusongelmista
Laatia kuntiin sopiva ja toteuttamismahdollisuuksiltaanrealistinen suunnitelma:
liikenneympäristön kehittämiseen (kevyt liikenne,esteettömyys)
liikenneturvallisuustyöhön
Tehostaa jatkuvaa liikenneturvallisuustyötä
Kehittää menetelmiä ja työkaluja liikenneturvallisuustyöhön
destia_nauha_ppt
Työn vaiheet
Liikenneturvallisuustavoitteidenasettaminen
Tekniset toimenpiteet
TIEHALLINTO
Tekninen toimi
Kaavoitustoimi
Liikenneturvallisuuden jaliikennekäyttäytymisen nykytilan selvittäminen
Liikennekasvatus, -koulutus ja -tiedotus
Koulutoimi
Sosiaalitoimi
Terveystoimi
Vapaa-ajantoimi
Palo- ja pelastus
POLIISI
LIIKENNETURVA
Liikenneympäristön turvallisuuden
parantaminen
Liikennekäyttäytymiseen, asenteisiin
ja osaamiseen vaikuttaminen
Liikenneturvallisuuden parantaminen
Palo- ja pelastus
destia_nauha_ppt
Aikataulu
destia_nauha_ppt
Työn organisointi
TERVEYSTYÖSUOJELU
LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ
TIEPIIRI
Seudullinen ohjausryhmä
Kuntien
edustajat
maakunta
Maakunta-
liitto
LIIKENNE-TURVA
POLIISI
LÄÄNIN-HALLITUS
SOSIAALI
KOULU
LIIKUNTANUORISO
TEKNINEN
liikenne
kaavoitus
kunnallis-tekniikka
puisto
pelastus-toimi
urheilu-seurat
nuorisotyö
raittiustyö
perus-opetus
II asteenopetus
päivähoito
vanhukset
vammaiset
esiopetus
YHTEISTYÖ-TAHOT
neuvola
työterveys
koulu-terveys
työ-suojelu
terveys-keskus
destia_nauha_ppt
Tilaisuuksien sisältö
Liituryhmien 1. kokous
Kuntakohtaiset tilaisuudet (1 kpl / kunta)
Liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö jaosallistuminen
Nykyinen liitutyö ja sen ongelmat
Ongelmakohteet
Liikenneturvallisuuskulttuurinyt ja tulevaisuudessa
Liituryhmien 2. kokousKuntakohtaiset tilaisuudet (1 kpl / kunta)
Liikenneturvallisuustyön tavoitteet japainopisteet
Kunnan toimintasuunnitelma
Jatkuva liikenneturvallisuustyö
Hallintokuntien
työpajat
Kuntien yhteinen
(1 kpl / hallintokunta,yht. 3 tilaisuutta)
Mitä liikenneturvallisuustyöon?
KKT-toiminnan ideointi
Toimintasuunnitelmienlaatiminen
Seudullinen verkottuminen
destia_nauha_ppt
Onnettomuusanalyysi
Tilastokeskuksen aineisto 10 v (1999-2008) ja 5 v (2004-2008)
iLIITU-paikkatietoaineisto 5 v (2004-2008)
Kangasalla tapahtuu vuosittain (5 v keskiarvo)
149 onnettomuutta, joista
25 johtaa loukkaantumiseen ja 2 kuolemaan
tieliikenteessä kuolleet maalis09 asti
TAVOITE:
v.2010:
<250 kuollutta
v.2025:
<100 kuollutta
2010
Visio: Tieliikennejärjestelmä onsuunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitsekuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä
destia_nauha_ppt
Onnettomuusanalyysin tuloksia,koko suunnittelualue 2004-2008
Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu tieverkolla (66 %)
Paljon alkutalven onnettomuuksia (loka-tammikuu)
Henkilövahinkoja kesä-heinäkuussa
Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu hyvissä olosuhteissa
Nuoret usein osallisina onnettomuuksissa
Paljon yksittäisonnettomuuksia (30 % kaikista, 33 % heva-onn:sta)
Paljon om.vah. johtaneita risteämis- ja kääntymisonn. (18 %)
Mopo-, polkupyörä- ja jalankulkijaonnettomuudet vakavia (55 % johtaaloukkaantumiseen tai kuolemaan, 26 % heva-onnettomuuksista kevyitä)
Osallisten ikäjakaumakoko suunnittelualue 2004-2008
destia_nauha_ppt
Kangasala 2004-2008
destia_nauha_ppt
Kangasala 2004-2008
destia_nauha_ppt
Kangasala 2004-2008
destia_nauha_ppt
Kangasala 2004-2008
destia_nauha_ppt
Kangasala 2004-2008
TIET
KADUT
destia_nauha_ppt
Kangasala 2004-2008
destia_nauha_ppt
Kangasala 2004-2008
destia_nauha_ppt
Kangasala 2004-2008
destia_nauha_ppt
Kangasala 2004-2008
destia_nauha_ppt
Kangasala 2004-2008
destia_nauha_ppt
Kangasala 2004-2008
2
2
1
2
6
1
5
1
5
1
2
13
9
12
Kasaumapisteet2004-2008
13
12
5
6
4
9
6
5
4
4
2
5
7
2
keskusta
Lentola
Huutijärvi
destia_nauha_ppt
Onnettomuuskustannukset
Onnettomuuksista aiheutuvat aineelliset vahingot sekäuhrien hyvinvoinnille aiheutuneet aineettomat menetykset
Yksikkökustannukset
Omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus 2 700 €
Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus471 000 €
Kuntien osuus 15-20 %
destia_nauha_ppt
Onnettomuuskustannukset v. 2004-2008 keskiarvot
KustannuksetKunnan osuus
yhteensä vuodessa
Kangasala13 M€2-2,6 M€
Lempäälä11,7 M€1,8-2,3 M€
Nokia17,4 M€2,6-3,5 M€
Pirkkala7 M€1-1,4 M€
Vesilahti2 M€0,3-0,4M€
Ylöjärvi13,8 M€2-2,8 M€
Kunnat yht.65 M€10-13 M€
destia_nauha_ppt
4. Liikenneturvallisuuskysely
Katukanavassa 17.8.-14.9.2009
Markkinointi lehdistötiedotteella paikallislehdet ja radiot:
Aamulehti
Helsingin sanomien Tampereen toimitus
Kangasalan Sanomat
Lempäälän-Vesilahden Sanomat
Nokian Uutiset
Pirkkalainen
PS-viikkolehti
Suomen Tietotoimiston Tampereen toimisto
Tori
Tamperelainen
Ylöjärven Uutiset
Radio Nova
Radio 957
YLEn Tampereen radio
Linkki kuntien nettisivuilla
Sähköpostiviesti liikenneturvallisuusryhmille yms.
destia_nauha_ppt
Kyselyn tuloksia
Vastauksia 1148 kpl, joista 33 paperilla.
Kangasalta 104 kpl (9 %)
Lempäälästä 176 kpl (15 %)
Nokialta 324 kpl (28 %)
Pirkkalasta 135 kpl (12 %)
Vesilahdesta 65 kpl (6 %)
Ylöjärveltä 296 kpl (26 %)
Vastaajien taustatiedot:
naisia 65 %
92 % vastaajista 25-63 -vuotiaita
taloudessa on lapsia 70 %
96 %:lla on ajokortti
97 % on auto käytettävissä, KA 1,6 autoa/talous
destia_nauha_ppt
Työtilanne
KPL
74 %
7 %
6 %
5%
2 %
2 %
1 %
1 %
destia_nauha_ppt
Liikkuminen työ ja asiointimatkoilla
KPL
82 %
31 %
22 %
21 %
7 %
3 %
1 %
destia_nauha_ppt
Turvavälineiden käyttäminen, Kangasala
destia_nauha_ppt
Liikenneturvallisuuden tila kokonaisuutena
destia_nauha_ppt
Liikenneturvallisuusongelmat, Kangasala:kevyen liikenteen olosuhteet
destia_nauha_ppt
Liikenneturvallisuusongelmat, Kangasala:autoiluolosuhteet
0 %                           50 %                         100 %
destia_nauha_ppt
Liikenneturvallisuusongelmat, Kangasala :autoiluolosuhteet
0 %                            50 %                      100 %
Suuri ongelma                             Ei ongelmaa
destia_nauha_ppt
Yhteenveto kyselystä, Kangasala
Ylinopeudet
Ajokyky ja piittaamattomuus
Näköesteet
Puutteet kevyen liikenteen yhteyksissä
Turvavälineiden käytössä parannettavaa (kypärä, heijastin, hands free)
destia_nauha_ppt
 Hallintokuntien osallistuminen työhön
Liikenneturvallisuuden kytkeminen jokapäiväiseen työhön jakunnalliseen päätöksentekoon
Liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin vaikuttaminen
Liikenneriskien tunnistaminen ja liikennetilanteiden ennakointi
Turvalaitteiden käytön edistäminen
Turvallisuusajattelun arvostuksen lisääminen
Koulutus
Materiaalit ja nettisivut
Tiedotus
destia_nauha_ppt
Hallintokuntien liikenneturvallisuustyönkehittäminen työpajoissa
uusien työntekijöiden perehdyttäminen liikenneturvallisuuteen
yhteinen piristysruiske työlle
seudullinen verkottuminen
työn sisällön ideointi
naapurikunnista oppiminen
yhteiset työn suuntaviivat, toimet sovelletaan omalle työpaikalle
konsultti ja Liikenneturva asiantuntijoina
toimintasuunnitelman laatiminen
(Toiminnan organisointi, resurssien järkevä suuntaaminen, yhteistyö,vastuuhenkilöiden valinta, taloudelliset resurssit, ajankäyttö, seuranta)
destia_nauha_ppt
Hallintokuntien nykyinen liikenneturvallisuustyö
Miten liikenneturvallisuus on mukana nykyisissä työtehtävissäsi?
Tekevätkö kollegat samoin? Tekevätkö he lisäksi muutakin?
Perustuuko työ sattumaan vai suunnitelmaan?Onko toimintasuunnitelmia tehty/päivitetty?
Miksi ei? Mikä estää?
destia_nauha_ppt
Hallintokuntien liikenneturvallisuustyö tulevaisuudessa
1.Minkälaista liikenneturvallisuustyö voisi myös olla?
2. Mitä liikenneturvallisuuteen liittyvää teemaa/asiaa haluathallintokunnassasi kehittää?
3. Kenet voisit myös ottaa mukaan liikenneturvallisuustyöhön?
4.Miten voit omassa työssäsi edistää turvalaitteiden (turvavyö,kypärä, heijastin) käyttöä?
5.Tarvitsetko koulutusta tai apua materiaalin päivittämisessä?
destia_nauha_ppt
Ketkä olisivat oikeita henkilöitä osallistumaantyöpajoihin?
sosiaalitoimi:
päivähoito
vanhustyö
vammaistyö
sivistystoimi
alakoulut
yläkoulut
2.aste?
nuoriso- ja liikuntatoimet
terveystoimi:
neuvolat
kouluterveydenhuolto
työterveys
terveyskeskus
tekninen toimi
suunnittelu
kaavoitus
tilapalvelut?
työsuojelu?
destia_nauha_ppt
6. Jatkotyöskentely ja seuraavat tilaisuudet
hallintokuntatyöhön kutsuttavien henkilöiden tiedot 1.12.2009 mennessäkatja.seimela@destia.fi
Hallintokuntien työpajat
Koulu, nuoriso ja vapaa-aika: ti 12.1.2010 iltapäivä
Sosiaali- ja terveystoimi: ke 13.1.2010 iltapäivä
tekninen toimi, kaavoitus: to 14.1.2010 iltapäivä
 
Liikenneturvallisuusryhmien kevätkokoukset helmikuu 2010
Suunnitelma valmistuu 2/2010
destia_nauha_ppt
Kiitos osallistumisesta jaturvallista kotimatkaa!