Väkivaltatyön kokonaisuusja eri toimijoiden roolit
Sari Laaksonen
kehitysjohtaja
Ensi- ja turvakotien liitto
Väkivaltatyö
Havahtuminen
Etäännyttäminen
Häilyminen
Tunnustaminen
Surutyö
Työskentely
Uudenrakentuminen
Väkivallastairrottautuminen
Väkivallastairti pysyminen
Jo koetustaväkivallastaselviäminen
Väkivallanhuomaaminen
Erilaisia työskentelymuotoja
erilaisiin tapauksiin ja eri vaiheisiin
ja kaikille osapuolille
 - tuettua asumista 19perheelle
 - avo- jajälkihuoltotyötä
Pääkaupungin turvakotiyhdistyksentoimintamuodot
Kilpola
Kriisi-perhetyö
- kotiin annettavaaperhetyötä
- neljän viikonintensiivijaksoissa
Jussi-työ
 - apuaperheväkivaltaakäyttäville tai senkohteeksi joutuvillemiehille
- turvallisiatapaamisia lapselleja biologisellevanhemmalle
Valvotuttapaamiset
Turvakoti
- auki 24 h/vrk
- paikka 10 perheelle
- kriisipuhelin
Väkivaltatyö
Väkivallastairrottautuminen
Väkivallastairti pysyminen
Jo koetustaväkivallastaselviäminen
Väkivallanhuomaaminen
Arjen hallinta javanhemmuus
Päihdeongelmat
Huolto- jatapaamiskiistat
Mielenterveysongelmat
Kotoutuminen jakulttuurikysymykset
Väkivaltafoorumin osallistujat
Väkivaltatyön kokonaisuus
Erilaisissa tapauksissa ja prosessin kaikissa vaiheissa:- Ennaltaehkäisevä työ- Huomaaminen, tunnistaminen, apuun ohjaaminen- Neuvonta- Avotyö- Kriisityö
Kaikille osapuolille:- naisille ja miehille- lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille- suomalaisille ja maahanmuuttajille- kokijoille ja tekijöille- läheisille
Muihin tarpeisiin vastaaminen, jotta perheväkivallan roolia elämässäsaadaan työstettyä
Asiakastyön lisäksi eri palveluiden koordinointi, kunnan linjaukset,tutkimus-, kehittämis- ja vaikuttamistyö, lait ja suositukset
Ammattityön lisäksi vapaaehtois- ja vertaistyö
Meidänalueella?
neuvontaja ohjaus
turva-kodit,
kriisiapu
tuettuasuminen
yksilö-keskustelut
ohjatutryhmät
vertais-ryhmät
kokoontumis-paikat
lapsille
nuorille
naisille
miehille
vanhuksille
kokijoille
tekijöille
maahanmuuttajille
lähiverkostolle
Entä väkivaltatyön koulutus, tutkimus, kehittäminen, vaikuttaminen?
Eri toimijoiden roolit
Miten hyvin tunnet alueesi toimijoiden työn? Mistä saattietoa, jos alueesi verkostoon tulee jotain lisää, muuttuutai poistuu?
Mitä sellaista materiaalia on jo toisilla toimijoillaolemassa, jota voit hyödyntää työssäsi?
Miten kulkee asiakkaan polku työmuodosta toiseen?- Erilaisten taustateorioiden ja työtapojen ketjutus?- Saattaen vaihto: saumakohdissa yhteispalaverit?
Perheen eri osapuolten kanssa tehdyn työnkokonaiskuva?