Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
TYÖHYVINVOINTI: MITÄ JAMIKSI?
TÄMÄN AINEISTON TUOTTAMISEEN ON KÄYTETTY MAA- JAMETSÄTALOUSMINISTERIÖN TUKEA
Kuva: Ruokatieto / Jussi Ulkuniemi
13- Työhyvinvointi ruoka-alalla.jpg
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
TYÖHYVINVOINTI ONKAIKKIEN ETU
Työhyvinvoinnillatarkoitetaan sitä, ettätyö on turvallista,terveellistä jamielekästä.
Työhyvinvoinnistahyötyvät työntekijät,työnantajat sekä kokoyhteiskunta.
15-työn ilo.jpg
Kuva: Jussi Ulkuniemi / Ruokatieto
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
TYÖN ILO
Työn ilo auttaa jaksamaan töissä.
Jos työntekijä viihtyy töissä, työyhteisö on hyvä ja työon sopivan haastavaa, voi työn tekeminen tuottaamielihyvää ja työntekijä nauttii työn ilosta.
Joskus työ voi tuntua niin hauskalta, että se ikäänkuin imaisee mukaansa. Tätä on työn imu, ”flow”.
14- Mitä työhyvinvointi on.jpg
Kuva: Ruokatieto / Jussi Ulkuniemi
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
VOINKO VAIKUTTAA?
Jokainen voi työpaikalla sekä koulussa vaikuttaaomaan sekä toisten hyvinvointiin.
Listatkaa keinoja, miten kouluympäristössänneedistätte omaa ja toisten hyvinvointia!
Muistetaan siis perusasiat – kaveria ei jätetä.
Y:\RUOKAVISA\Kuvat\Esikatselukuvat\Esikatselukuvat (3 of 32).jpg
Kuva: Ruokatieto / Jussi Ulkuniemi
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
ILOA OSAAMISESTA
Onnistumisen ilo ja ammattiylpeys vaikuttavattyöhyvinvointiin.
Osaamisen ja kykenemisen tunne auttaajaksamaan töissä.
Ammattitaito on iso ilo.
Opettele tekemään niin, että aina kirjoitat nimesialle.” Jukka Leikkonen, maatalousyrittäjä ja maitotilallinen
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
TYÖTERVEYS
Terveys koostuu fyysisestä,henkisestä ja sosiaalisestaterveydestä.
Näistä terveyden osa-alueista tulee huolehtiasekä töissä että vapaa-aikana.
Työpaikan kauttatyöntekijän on mahdollistapäästä työterveyshuoltoonaina, kun hän tarvitseeapua terveyteen liittyvissäasioissa.
17-lääkärin vastaanotolla.jpg
Kuva: Ruokatieto / Jussi Ulkuniemi
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
TYÖTURVALLISUUS
Työn pitää olla tekijälleen turvallista.
Ergonomiaan on hyvä kiinnittää huomiota.
Kotona keittiössä työskennellessäsi voit vaikuttaatyöturvallisuuteen.
Mitkä asiat parantavat työturvallisuutta?
Mitkä vaarantavat?
10-Puhdas keittiö.jpg
 Siisti keittiö edistäätyöturvallisuutta!
Kuva: Ruokatieto / Jussi Ulkuniemi
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
TURVALLISTA?
Mitkä asiat kuvassa aiheuttavat vaaratilanteita?
Kuva: Ruokatieto / Jussi Ulkuniemi
19-Esimerkkejä huonosta työturvallisuudesta.jpg
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
HYVINVOINTI TYÖSSÄPARANEE, KUN
Työ tuntuu mielekkäältä
Työtehtävät vastaavat työntekijän osaamista
Työntekijän fyysinen kunto on hyvä
Omaan työhönsä pystyy vaikuttamaan
Työntekijä tuntee tekevänsä tärkeää työtä, ja myös muutarvostavat sitä.
Työstä saa iloa ja onnistumisenkokemuksia
Työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa
Riittävä lepo antaa virtaa
Työolosuhteet ovat turvalliset
Jokainen voi käytöksellään vaikuttaa sekä omaan että kokotyöyhteisön työhyvinvointiin!
Ruokavisa-logo_final_rgb.jpg
RT_vinj_keittokirja.jpg
RUOKATIETO YHDISTYS RY
ruokavisa@ruokatieto.fi