Työ (W)
Voima tekee työtä kun se vaikuttaa liikkuvaankappaleeseen liikkeen suunnassa
Työn suuruus saadaan pistetulon avulla:
on voiman tekemä työ
on liikuttu matka
α on voiman ja liikesuunnan välinen kulma
Työn etumerkki kertoo, lisääkö vai vähentääkö työkappaleen liike-energiaa
Voima F pitää olla vakio, jotta kaavaa voi käyttää
𝑊= 𝐹 • 𝑠 =𝐹𝑠cosα
Teho (P)
Teho on työnteon nopeus:
Toisaalta voiman tekemä työon W=Fs:
F on työtä tekevä voima
on kappaleen nopeus
Yhdensuuntainen voiman kanssa
𝑃= ∆𝑊 ∆𝑡
𝑃= ∆𝑊 ∆𝑡 = 𝐹∆𝑠 ∆𝑡 =𝐹𝑣
Kertausta energiasta
Energia on kykyä tehdä työtä
Energia säilyy, eli
sitä ei synny missään
sitä ei häviä missään
energia muuttaa muotoa japaikkaa
Vertaa raha yhteiskunnassa
Mekaaninen energia
Potentiaalienergia  Ep ja liike-energia Ek
Potentiaalienergia liittyy kappaleen asemaanMaan gravitaatiokentässä
Liike-energia liittyy kappaleen liikkeeseen
Työn ja mekaanisen energian yhteys
Työ muuttaa energiaa muodosta toiseen
Systeemin liike-energia voi muuttua
Sisäenergiaksi esimerkiksi kitkan vaikutuksesta
Potentiaalienergiaksi painovoiman vaikutuksesta
Systeemiin voi tulla liike-energiaa esimerkiksi
Lihasten tai polttoaineen kemiallisesta energiasta(työntövoiman tekemä työ)
Jännitetystä jousesta (jousivoiman tekemä työ)
Painovoiman vaikutuksesta
Konservatiivinen voima
Konservatiivisen voiman tekemä työ suljetullakierroksella on nolla
Konservatiivista voimaa voi mallintaapotentiaalienergian avulla
Konservatiivisen voiman tekemä työ ei muutasysteemin mekaanista energiaa
Esimerkiksi painovoima ja jousivoima
Ei-konservatiivinen voima
Voiman tekemä työ suljetulla kierroksella eiole nolla
Ei voi mallintaa potentiaalienergian avulla
Muuttaa systeemin mekaanista energiaa muiksienergian muodoiksi tai päinvastoin
Esimerkiksi kitka, ilmanvastus ja työntövoimat
Mekaanisen energian säilymislaki
Eristetyssä systeemissä mekaaninen energiasäilyy:
systeemiin kohdistuu vain konservatiivisia voimia
Millä tahansa ajan hetkillä on voimassa
 𝐸 alussa = 𝐸 lopussa
 𝐸 pa + 𝐸 ka = 𝐸 pl + 𝐸 kl
Mekaniikan energiaperiaate
Ei-konservatiiviset voimat (liikevastukset,työntövoimat) muuttavat systeeminmekaanista energiaa
muutos on voiman tekemän työn W suuruinen