GLOBAALIKASVATUS
Y:\HARJOITTELIJAT\Suvi Lindgren\logot, posterit, kuvat\Ihmisoikeudet_logo_rgb.png
Nomadic Lass cc flickr
Globaalikasvatuksen tavoitteena on …
.... avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisilletodellisuuksille
... ja herättää heissä halu rakentaaoikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa jaihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa.
Y:\HARJOITTELIJAT\Suvi Lindgren\logot, posterit, kuvat\Ihmisoikeudet_logo_rgb.png
Globaalikasvatuksen osa-alueet:
Ihmisoikeus-kasvatus
kehitys-kasvatus
kulttuurienvälinenkasvatus
kasvatus rauhaanja konfliktienehkäisyyn
Ympäristö-kasvatus
Globaali-kasvatus
Globaalikasvatusta ohjaavia periaatteita:
Maastrichtin julistusglobaalikasvatuksesta, 2002http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf
Kehityspolitiikkaa koskevaeurooppalainen konsensus,2007http://www.kehys.fi/files/67/european_consensus_30102007.pdf
Education for GlobalResponsibility – FinnishPerspectives, OPM, 2007http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm31.pdf
Global Education Guidelines,North-South Center, 2009http://www.kehys.fi/files/483/Global_Education_Guidelines.pdf
Tavoitteet globaalikasvatuksenkehittämiselle Suomessa:
globaalikasvatus osaksikeskeisiä koulutus-,kulttuuri- jayhteiskuntapoliittisialinjauksia
globaalikasvatuksenvahvistaminen formaalissaopetuksessa
globaalikasvatuksentutkimuksen ja korkeanasteen koulutuksentukeminen
kansalaisjärjestöjenkansainvälisen toiminnantukeminen
kumppanuudenvahvistaminen julkisenhallinnon, yritysten,medioiden sekäkansalaisyhteiskunnantoimijoiden kesken
tarvittavien voimavarojenja rahoituksen lisääminen
analyyttinen jasystemaattinen seuranta jaarviointiglobaalikasvatuksentuloksellisuudestaSuomessa.
Kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus:kansainvälisyyskasvatus ja tietoisuuden lisääminen
Tavoitteena on edesauttaa köyhyyden poistamista
ja tukea kestävää kehitystä
Euroopassa tapahtuvan kansainvälisyyskasvatuksen
Eri toimijat ja heidän roolinsa
Yhteiset tavoitteet
Yhteiset periaatteet
Kohderyhmät
Toiminnan kuvaus ja haasteet
Suositukset
Globaalikasvatus koulussa:
Kestävän kehityksen ja globaalin vastuun näkökulmat ovatmukana opetussuunnitelmissa
Globaalikasvatus osana opetusta, koulun toimintakulttuuria,vuorovaikutussuhteita...
Koko koulutien – ja elämän – kestävä oppimisprosessi
Materiaaleja ja vinkkejä:
Y:\HARJOITTELIJAT\Suvi Lindgren\logot, posterit, kuvat\Ihmisoikeudet_logo_rgb.png
1960-luku: solidaarisuusaate,kehitysyhteistyö
1970-luku: rauhankasvatus
1980-luku: kierrätysaate
1990-luku:ympäristökasvatus,monikulttuurisuusrasisminvastainen työ
2000-luku: globaalinymmärryksen lisääminen
Globaalikasvatuksen ”vuosikymmenet”
New Humanism cc flickr