IkäONT kehittämisteemojaopinnäytetyöaiheiden pohjaksilokakuu 2012
op
Seuraavassa Immo-hankkeen kumppaneilta tulleiden ajatustenpohjalta muokattuja kehittämisteemoja, joista ryhmässä lähdetääntyöstämään ont-aiheita. Teemat ovat tässä vaiheessa yleisiä, ja niitäon mahdollista tarkastella monista eri näkökulmista
Juuka  / Ikäosaamiskeskus Ellinkulma (teemojen pohjana vanhustyönkoordinaattori Tuula Ikonen-Graafmansin ajatukset)
kuntouttava / voimavaralähtöinen / toimintakykyä tukeva työtyöntekijän, asiakkaan ja läheisten näkökulmasta (esim.kotihoidossa)
ikäihmisten kotona asumisen mahdollistavat palvelut japalvelujen tarve  
monitoimijuus ikäihmisten toimintaympäristöissä (ikäihmisetja läheiset, kuntalaiset, kunta, yritykset, yhdistykset)
Mitä ikäosaaminen on? Ikäihmisten omat kokemukset janäkemykset.
Kehittämisteemoja ont-aiheiden pohjaksi
Joensuu / asumispalvelut (teemojen pohjana asumispalvelujenpäällikkö Seija Karukannaksen ajatukset)
potilashuoneesta kodiksi – työn ja toiminnan ideologinenmuutos vanhainkodista asumispalveluyksiköksi
(caseja esim. Hopearannan asumisyksikkö Enossa)
uuden toimintamallin käyttöönotto (moniammatillinentoimintakyvyn arviointi & kuntoutus- jaliikkumissuunnitelma)
  
 
Kehittämisteemoja ont-aiheidenpohjaksi
Lieksan kaupungin vanhustyö
Pienryhmäkoti – miten se määritellään
Pienryhmäkoti – miten hankkeeksi
Pienryhmäkoti – miten tuotteeksi(tuotteistaminen)
Suunniteltua ja säännöllistä liikuntaapienryhmäkotiin, toiminnallinen opinnäytetyöfykon opiskelijoille   (Lieksassa tekeillä)
Kehittämisteemoja ont-aiheidenpohjaksi
Muita kehittämisteemoja esim. 
Työhyvinvointi (esim. ergonomia, työn mielekkyys, työnvaativuus, osaamisvaatimukset) ikäihmisten kanssatehtävässä työssä
Toiminnallinen opinnäytetyö, tavoitteena kotihoidontyöntekijöiden työhyvinvoinnin lisääminen (Juuassa tekeillä)
Ikähmisten osallisuus
Kotiuttaminen sairaalasta kotiin: moniammatillinenkehittämisteema
Hehko-toimintapäivien (75 v) osallistujiin liittyviä aiheita
Kehittämisteemoja ont-aiheidenpohjaksi