Onko mahdollista yhdistää Vihreäverouudistus ja tuloerojen kaventaminen?
Anni Sinnemäki
1.9.2010
Suomi, pienten tuloerojen maa?
Kansainvälisesti kyllä, mutta 90-luvulta alkaentuloerot ovat kasvaneet melko yhtäjaksoisesti ainataantumaan saakka.
Tuloerojen kasvua on pyritty hillitsemäänprogressiivisella tuloverolla, yhteiskunnassa on ollutajatukselle laaja tuki.
Meneillään vihreä verouudistus, jossa painopistettäon siirretty  työn verotuksesta kulutus- jaympäristöveroihin.
Tämän hallituksen vihreä verouudistus
Verotuksen painopistettä on siirretty voimakkaasti työn verottamisestaympäristön ja kulutuksen verottamiseen
historiallisen suuri energia- ja ympäristöverojen korotus (~1mrd €)
auto- ja ajoneuvovero sekä polttoaineiden ja energian verotus on kytkettypäästöihin
ansiotuloverojen tuotto valtiolle on nyt samaa tasoa energia- jaympäristöverojen tuoton kanssa (vajaat 6 mrd €)
Siirtymää on kompensoitu pienituloisille
pienituloisten etuuksia on nostettu (mm. takuueläke, pienimmät päivärahat,lapsilisät ja opintotuki) ja etuudet on sidottu indekseihin
kunnallisveron perusvähennykseen on tehty tasokorotus (1480 > 2250€)
työtulojen verotuksessa pieni painotus pienituloisille
 
Suhtautuminen vihreäänverouudistukseen ja tuloeroihin
Luovutaan vihreästä verouudistuksesta(Sdp, Perussuomalaiset)
Tuloerojen kaventaminen ei keskeinenteema (Kokoomus)
Vihreät: yhdistetään vihreä verouudistusja tuloerojen kaventaminen
Velkaantuminen voimistaa keskusteluaveroista ja tuloeroista
Seuraavalla vaalikaudella valtiontaloudessa onedessä mittava tasapainotusurakka (~6 mrd. €)
Edellyttää hyvää työllisyyttä ja julkisten menojenhillintää rakenteellisin toimin, mutta pelkästään nämäeivät riitä
Koska haluamme turvata hyvinvointipalvelut jasosiaaliturvan, tarvitaan myös verojen korotuksia
Vihreät kattaisivat kolmanneksen vajeestaveronkorotuksilla (~2 mrd. €)
Vihreät veroratkaisut:suurimmat korotukset
Alv: vaikka vero on sama kaikille, tuotolla rahoitetaanhyvinvointipalveluita ja tulonsiirtoja, joista pienituloiset ovatmuita riippuvaisempia (~700M€)
Ympäristö- ja energia: saadaan verotuloja ja suunnataankuluttajien ja yritysten käyttäytymistä, energiatehokkuus ontulevaisuudessa kilpailuetu ( ~1000M€)
Kiinteistöt: tuloja kunnille kouluihin, sosiaalityöhön jaterveydenhuoltoon, toteutus asteittain (~400M€)
Tavoitteena yhteensä noin 2.8 miljardin euron korotukset, jottanoin 800 miljoonan euroan kevennysten jälkeen jää 2 miljardiaeuroa vajeen paikkaamiseen
Tuntuvat voimakkaammilta pienituloisilla,mutta toisaalta…
… tuotoilla rahoitetaan mm. koulutusta,terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa, jotkatasaavat ihmisten mahdollisuuksia hyväänelämään.
…… korkeampien energiaverojen vaikutustavoi keventää tehostamalla energiankäyttöä,mihin valtio antaa tukea.
Vihreä verouudistus jatkuu, jotenkompensointia tarvitaan jatkossakin
Tavoitteenamme on vastaava siirtymäseuraavalla hallituskaudella(energia/ympäristö + alv = ~1,7 mrd.)
 Vaatii rinnakkaisia toimia tuloerojenkasvun hillitsemiseksi
Tuloerojen kaventamiseksi (1):pienituloisten verotusta kevennettävä
-Suurella joukolla työssä käyvistä toimeentulo on tiukka.
-Suurella osalla työttömistä työllistyminen ei juuri näy käteenjäävissä tuloissa.
-Työllistyvän efektiivinen marginaaliveroaste on keskimäärin 63prosenttia ja 15 prosentilla se on yli 80 prosenttia.
-Pienten tulojen veronkevennysten oltava tuntuvia (~500Me)
-Kevennyksiä kohdennetaan sekä etuisuuksiin että pieniintyötuloihin
-500 miljoonasta noin puolet käytetään kunnallisveronperusvähennyksen korottamiseen 3000 euroon ja puolettyötulovähennyksiin keskisuurissa ja pienissä tuloissa
Tuloerojen kaventamiseksi (2):pääomien verotusta kiristettävä
Monet jakavat ajatuksen, että hyvätuloistenosallistuttava taantuman laskun maksuun
Tulomuuntoon puututtava osinkoverojenuudistuksessa
Pääomatuloveroon maltillinen kahdenprosenttiyksikön korotus
Hetemäen työryhmälle pohdintaan, onko vielä muitahyviä keinoja kohdennettuun taakanjakoon
On mahdollista yhdistää vihreäverouudistus ja tuloerojenkaventaminen.