talonappi
Kohtinollaenergia-asumista
FD_logo_nega
talokehys_vihreä
talokehys_vihreä
talokehys_vihreä
talokehys_vihreä
talokehys_vihreä
Kehitys, trendit ja odotukset
Täyttäämääräykset
Kestävä jaturvallinen
Ulkonäkö,sopivuusympäristöön
Helppohankkia jaomistaa
Tilat toimivatja muunnel-tavissa
Ihmisten tietoisuusilmastonmuutoksenseurauksista kasvaaja se vaikuttaamerkittävästiasumiseen liittyviinkulutusvalintoihin.
Lainsäädäntö ja ohjeetliittyen rakennustenenergiatehokkuus-vaatimuksiin kiristyvät.
Ilmastonmuutoksenhidastaminen edellyttääekologista rakentamista jaenergian säästöäasumisessa.
Tarve yhä helpompienja yksilöllisempienpientalorakentamisen ja-asumisen ratkaisuiksikasvaa.
talokehys_vihreä
Hankinta-hinta jakäyttökus-tannukset
ihminen
Finndomon ratkaisu
Finndomo Oy:n energiatehokas konsepti perustuukaupunkimaisen pientaloasumiseen. Konseptiyhdistää kerrostaloasumisen ja pientaloasumisenhyvät puolet:
- pientalot rakennetaan tiiviisti
- maankäyttö on tehokasta
- välimatkat lyhyitä ja joukkoliikenteen  järjestäminen helppoa.
Pientaloalue on kerralla suunniteltu ja siinä toteutuuinhimillinen mittakaava ns. ”kotiin – fiilis” joka luomiellyttävän asumisympäristön.
Alueen energiatehokkuuden tavoitteena on 0-taso,joka rakentuu seuraavista osa-alueista:
- maankäytön suunnittelu
- talomallit
- talojen rakenneratkaisut
- talotekniset ratkaisut
- asumistottumukset
alue_layer
Energiaratkaisut
E-talot
Uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäväratkaisu minimoi hiilidioksidipäästötkustannustehokkaalla tavalla. Ratkaisumahdollistaa tulevaisuuden alueellisen0-energiatarpeen.
Alueellinen energiaratkaisu
-energian tuottamiseen keskittynyt yhtiö tuokeskitetyn, uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävänratkaisun alueelle tai sen välittömään läheisyyteen.
Talo- ja taloryhmäkohtaiset ratkaisut
-maalämpöpumput
-aurinkokeräimet
aurinkopaneeli
maalämpö
Talomallistot
Uudet, energiatehokkuus-periaatteidenmukaisesti suunnitellut talomallit.Selkeät ja toimivat perusratkaisut,muotokielen ollessa selkeänminimalistinen.
nakyma_pohjoisesta_s
B_kaikki_uusi_s
A_kaikki_uusi_s
Rakenneratkaisut
Energiatehokkuusperiaatteiden mukaisestisuunnitellut rakenneratkaisut säästävätenergiaa ja vastaavat tulevaisuudenenergiatehokkuusvaatimuksiin jo nyt.
Runko
- rakenteen kylmäsiltakatkaisut
Seinät
- edelleenkehitetty, paksumpi rakenne
- ilmatiiviyden oikeanlainen tehostaminen
Ikkunat ja ovet
- energiatehokkaat valinnat
kylmäsilta
E-rakenteet
paksu_rakenne
ovet&ikkunat
Talotekniset ratkaisut
Talojen tekniset ratkaisut tukevat energialähteen vapaatavalintaa. Ratkaisut ovat alusta alkaen suunniteltujahyödyntämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Ilmanvaihtolämmitys
- ilmanvaihto
-tilojen lämmitys, lämpimän  veden lämmitys
-kesäaikainen jäähdytys
Aurinkolämpö
- lämmin vesi
Automatiikka
- valaistuksen ja lämmön säätö
- tieto ja kulutuksen ohjaus
Asukkaiden oma rooli
- opastus ja käyttöohjeet
aurinkopaneeli
ilmanvaihto
opastus
lämpö&valo
Energian säästö
vihreä_talo
punainen_talo
Tavanomainen talo
Lämmitys
150 kWh/m2
Lämmin vesi,käyttösähkö
100 kWh/m2
Pinta-ala
140 m2
Yhteensä
35 000 kWh/v
Energia nyt
0,09 €/kWh
3 150 €/v
Energia 10 v
0,18 €/kWh
6 300 €/v
(+7% / vuosi)
Finndomon konsepti
Lämmitys
48 kWh/m2
Lämmin vesi,käyttösähkö
80 kWh/m2
Pinta-ala
140 m2
Yhteensä
17 920 kWh/v
Energia nyt
0,09 €/kWh
1 613 €/v
Energia 10 v
0,18 €/kWh
3 226 €/v
(+7% / vuosi)
Esimerkkiratkaisu
Asuinalueen keskitettyjen varasto-, tekniikka- ja auto-suojarakennusten katoille sijoitetaan aurinkopaneelit.Taloryhmäkohtainen maalämpöpumppu sijoitetaankeskeiselle paikalle tekniseen tilaan. Taloryhmänyhteiset ulko-oleskelutilat ja leikkipaikat sijoitetaanalueen aurinkoiseen osaan.
Talot pyritään sijoittamaan etelä- tai länsirinteeseenja varsinaisten asuintilojen ikkunat suunnataan näihinilmansuuntiin. Rakennuksilla, aidoilla ja kasvillisuu-della varmistetaan pihojen yksityisyys ja miellyttäväpienilmasto.
asemapiirros2s
ilmakuva_s
Finndomon käytännön toteutus
Energiatehokas pientaloaluekonsepti
Käynnistetään yhteistyössä kuntien ja maanomistajienkanssa valtakunnallinen hanke toteuttamaanenergiatehokkaita pientaloasuinalueita.
 
Energiatehokkaat talomallit
Käynnistetään energiatehokkuusperiaatteiden mukaistentalomallien myynti loppukäyttäjille.
Energiatehokkaat rakenneratkaisut
Finndomo siirtyy koko tuotannossaan käyttämään uusiaenergiatehokkaita rakenteita ja tekniikkaa. Nämähuomioivat ja täyttävät jo nyt tulevaisuuden tiukentuvatenergiatehokkuusvaatimukset.
E-rakenteet
alue_layer
FD-talo