Opiskelijan työviikko
Työpaja 25.3.2009
Maanantaiaamuna kotona
Lukujärjestyksen tarkistus
Missä opiskelen?
Mitä opiskelen?
Mitä materiaalia tarvitsen?
Kun valitsen opintojakson, aikataulut, tiedot jamateriaalit synkronoituvat automaattisesti omaansähköiseen lukujärjestykseen ja/tai ympäristöön.
Esimerkiksi aikataulut, muutokset, tiedotus
Sähköiset muistiinpanovälineet
Mikäli lähden kampukselle …
Ruokalistan tarkistus, bussiaikataulut
Miksi lähden kampukselle?
Yhteisöllisyys – tarvitaanko f2f-tapaamisia (esim.motivaatio)?
Kahvitauot, lounastauot, vapaa-aika?
Verkkoyhteisöt vs. f2f-yhteisöt
Tasavertaisuus: Kaikki opiskelijat eivät osaa toimiaverkossa tai löydä sieltä impulsseja omaantyöskentelyynsä, vaan tarvitsevat f2f-kohtaamisia.
Voimmeko siis pakottaa opiskelijat verkkoon?
Mikäli jään kotiin …
Kaksi näkökulmaa: ”Minun ei tarvitse lähteä kotoapois”; ”Minä en saa lähteä kotoa pois”
Ryhmäytyminen
Ryhmäytyminen: f2f / verkko?
Helpottaako ryhmäytymistä se, että näkee ryhmänjäsenet edes kerran?
Vai onko kasvamassa sukupolvi, joka ei tarvitse f2f-tapaamista ryhmäytymiseen tai yhteisölliseentyöskentelyyn?
Luentojärjestelyt
Mahdollisuus osallistua lähiluennolle
Onko opettaja paikalla vai omassa työpisteessään?
Lähi- ja etäopiskelijoiden tunnistus
Informaali oppiminen
Miten aikaisemmin opittu tunnistetaan jatunnustetaan?
Opiskeluputki vai luovaa soveltamista?
=> Alussa ohjatumpaa opiskelua, vähitellen –opiskelutaitojen kasvaessa – itsenäisempäätyöskentelyä ja sovellusmahdollisuuksia omankiinnostuksen mukaan.
Opiskelu vs. työelämä
Opiskellessa opitaan samalla työelämätaitoja.
Vapaa-ajan verkkoyhteisöjen käyttö oppimisessasaattaa alentaa kuria ja kontrollia.
Opintosuoritusten arviointi vs. oppimistehtävientekijän tunnistus => osaaminen ja taidot punnitaantyöelämässä
Onko työnantajalla oikeus käydä katsomassatyönhakijan Facebook-ryhmiä?
Tukipalvelut
Opettajan ja opiskelijoiden pitää voida keskittyäomaan substanssiosaamiseensa ja sisältöihin.
Miten syvällisesti opettajan tai opiskelijan pitää tunteatoimintaympäristö ja sen toiminnot, jotta sitä voitehokkaasti ja vaivattomasti käyttää?
Miten toimintaympäristö ohjaa itsessään, mihinasioihin tarvitaan tukihenkilöä?
Teknisiä seikkoja
Käyttäjäautentikointi: Yksi tunnus joka paikkaan
Peliympäristöjen tai vapaa-ajan työkalujen kanssa eikannata ryhtyä kilpasille
Helppokäyttöinen, mukava, hyödyllinen, pääsy mistätahansa mihin tahansa.
Dokumenttien jako, kirjanmerkit, näyteportfolio, …
Varmuuskopiointi
Opintosuoritusten dokumentointi (laki) vs. sosiaalisenmedian työkalujen käyttö (esim. YoTube)
Millainen on opiskelijanVirtukampus?
Toimintaympäristö, jossa on eri tasoja:
Kun kirjaudun koneelle, toiminko sen jälkeen koko ajanVirtukampuksella?
Virtukampus = intranet?
Virtukampus = ainoa toimintaympäristö, jossa onmahdollista käyttää tarvittavia ohjelmia ja tallentaamateriaaleja?
Näkyvyys muille?
Profilointi testien ja valintojen perusteella
Toimintaympäristö + käyttöjärjestelmä
Apuva
Voi kysyä mitä vaan
Automaattiset vastaukset
Tukihenkilö tarvittaessa
Muistutuspalvelu
Karttapalvelu
Sähköposti?
Viikon vinkit
Aamukampa
Opiskelijalla jäljellä olevat opintopisteet
Opettajalla lomakampa
Viikon paras blogi ym. poimintoja
Häpeäpaalu: Viikon plagioija