Maahanmuuttajalastenkoulunkäynnin tukeminen(oman äidinkielen näkökulmasta)Maahanmuuttajalastenkoulunkäynnin tukeminen(oman äidinkielen näkökulmasta)
Maahanmuuttajalastenkoulunkäynnin tukeminen(oman äidinkielen näkökulmasta)Maahanmuuttajalastenkoulunkäynnin tukeminen(oman äidinkielen näkökulmasta)
Samran KhezriSamran Khezri
Turun Normaalikoulu 2008Turun Normaalikoulu 2008
images.jpg
Äidinkielen määritteleminenÄidinkielen määritteleminen
Äidinkielen määritteleminenÄidinkielen määritteleminen
Äidinkieli on ajattelemisen perusta, johon ihminenidentifioituu
Äidinkieli on kieli, minkä lapsi oppii ensimmäisenäja sillä ilmaisee tunteitaan
Äidinkielen hyvä osaaminen auttaa oppimaanmuita kieliä helpommin ja nopeammin
Mikä on maahanmuuttajaoppilaan äidinkieli?Ongelmat ja haasteet (HUOM! Kaksikielisetperheet)
Maahanmuuttajaoppilaan kieliMaahanmuuttajaoppilaan kieli
(eri konteksteissa)(eri konteksteissa)
Maahanmuuttajaoppilaan kieliMaahanmuuttajaoppilaan kieli
(eri konteksteissa)(eri konteksteissa)
Äidinkieli (Ensikieli)
Kotikieli
Opiskelukieli (Kohdekieli esim. S2-kieli)
Välikieli
Mitä se todellisuudessa tarkoittaa?
Ajatteleeko/Osaako maahanmuuttajalapsioppiaineiden käsitteitä omalla äidinkielellään?
Maahanmuuttajalasten ongelmatkoulunkäynnissäMaahanmuuttajalasten ongelmatkoulunkäynnissä
Maahanmuuttajalasten ongelmatkoulunkäynnissäMaahanmuuttajalasten ongelmatkoulunkäynnissä
Heikko äidinkielen taito (syyt, mm. poliittiset)
Heikko suomen kielen taito (syyt)
Sanavaraston puutteellisuus
Epätasapainoinen kielen omaksuminen
Käsitteiden hallinta (lentoemäntä, nisäkäseläin)
Avun puute kodista päin, syyt?
Onko kyseessä oppimisen, opetuksen vaioppimisympäristön ongelma?
Miten tukea oppilaan koulunkäyntiä?Miten tukea oppilaan koulunkäyntiä?
(Kaksi- tai monikielisyyden tukeminen)
Miten tukea oppilaan koulunkäyntiä?Miten tukea oppilaan koulunkäyntiä?
(Kaksi- tai monikielisyyden tukeminen)
Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen (MAI-opetus)
oKoulun tehtävä
oVanhempien tehtävä ja rooli
oYhteistyö vanhempien ja oman äidinkielen opettajien välillä
oYhteistyö eri opettajien välillä (esim. arviointi)
Omakielinen opetus (OMO-opetus)
oKoulun tehtävä
oVanhempien tehtävä ja rooli
oYhteistyö  vanhempien kanssa
oYhteistyö eri opettajien välillä
Omakielisen opettajan työnkuvakouluyhteisössäOmakielisen opettajan työnkuvakouluyhteisössä
Omakielisen opettajan työnkuvakouluyhteisössäOmakielisen opettajan työnkuvakouluyhteisössä
oOpetustehtävät
oOppilaan äidinkielen ja opiskelukielen osaaja
oAuttaa oppilasta opiskeluaineissaan
oKäsitteiden selittäminen omalla äidinkielellä (esim. historiassa)
oAuttaa oppilasta vahvistamaan sananvarastonsa kahdella kielellä
oAuttaa oppilasta kasvamaan kaksikieliseksi ja monikulttuuriseksi
oKasvatustehtävät
oTurvallinen ja lämmin aikuinen
oOpiskelleen/työssäkäyvän aikuisen malli kaikille oppilaille
oLuotettava yhdyshenkilö
oOppilashuoltoryhmään osallistuminen
oTuki ristiriitatilanteissa
Omakielisen opettajan työnkuvakouluyhteisössä (jatko)Omakielisen opettajan työnkuvakouluyhteisössä (jatko)
Omakielisen opettajan työnkuvakouluyhteisössä (jatko)Omakielisen opettajan työnkuvakouluyhteisössä (jatko)
oMonikulttuuriset yhteistyötehtävät
oYhteistyö koulun muiden opettajien kanssa
oLuotettava linkki kodin ja koulun välillä
oKäännös- ja tulkkaustehtävät
oErilaiset koulutustehtävät
oKulttuuritapahtumien järjestäminen
Epäonnistuva yhteistyömalli
MUUT TAHOT
YMPÄRISTÖ
Esim. kaverit/vapaa aika
VANHEMMAT
KOULU
Opettajat
Lapsi
Onnistuva yhteistyömalliOnnistuva yhteistyömalli
Onnistuva yhteistyömalliOnnistuva yhteistyömalli
MUUT TAHOT
YMPÄRISTÖ
Esim. kaverit/vapaa aika
VANHEMMAT
KOULU
Opettajat
Lapsi
Loppusana
Kouluقوتابخانه=
1=1+1
?
LoppusanaLoppusana
LoppusanaLoppusana