9. LK VANHEMPAINILTA20.10.20119. LK VANHEMPAINILTA20.10.2011
JATKO-OPINTOIHINOHJAAMINENJATKO-OPINTOIHINOHJAAMINEN
Opinto-ohjaajaOpinto-ohjaaja
Päivi PalviainenPäivi Palviainen
PÄÄTÖKSENTEON AIKAPÄÄTÖKSENTEON AIKA
PUNTARISSA:PUNTARISSA:
TAIDOTTAIDOT
MIELENKIINNOTMIELENKIINNOT
MAHDOLLISUUDETMAHDOLLISUUDET
ESTEET JA RAJOITUKSETESTEET JA RAJOITUKSET
TIETOTIETO
MISTÄ TIETOA KOULUTUKSISTA?MISTÄ TIETOA KOULUTUKSISTA?
Koulussa jaettu materiaaliKoulussa jaettu materiaali
Tiedonhakua opotunneillaTiedonhakua opotunneilla
Salpauksen opotunnit ja avoimet ovetSalpauksen opotunnit ja avoimet ovet
Lukioiden opotunnit ja avoimet ovet(tammikuu)Lukioiden opotunnit ja avoimet ovet(tammikuu)
Vanhempainilta 1.12.Vanhempainilta 1.12.
Tarvittaessa sovitaan tutustumiskäyntejäTarvittaessa sovitaan tutustumiskäyntejä
Henkilökohtaiset ohjauskeskustelutHenkilökohtaiset ohjauskeskustelut
SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄSUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ
Suomen koulutusjärjestelmä
VALINTAPERUSTEET LUKIOVALINTAPERUSTEET LUKIO
Opiskelijat valitaanpääsääntöisestiperusopetuksenpäättötodistuksenlukuaineidenarvosanojenkeskiarvonmukaisessajärjestyksessä
äidinkieli ja kirjallisuus
toinen kotimainen kieli
vieraat kielet
uskonto taielämänkatsomustieto
historia
yhteiskuntaoppi
matematiikka
fysiikka
kemia
biologia
maantieto
terveystieto
LAHDEN LUKIOIDEN KESKIARVORAJOJA
200920102011
Kannas7,007,007,00
Lyseo 7,467,777,23
LYK 8,468,337,17
Salppuri 7,257,837,75
Tiirismaa7,857,007,77
LUKIOIDEN YLEISLINJOILLALUKIOIDEN YLEISLINJOILLA
Ei suurta eroaEi suurta eroa
Jotain vaihtelua kurssitarjonnassaJotain vaihtelua kurssitarjonnassa
Lukioiden yhteinen kurssitarjotinLukioiden yhteinen kurssitarjotin
Kaikki mahdollistavat hyvätperuslukio-opinnot ja hyvän pohjanyo-kirjoituksiinKaikki mahdollistavat hyvätperuslukio-opinnot ja hyvän pohjanyo-kirjoituksiin
ERITYISLINJATERITYISLINJAT
Kannaksen lukio: kuvataide ja muotoiluKannaksen lukio: kuvataide ja muotoilu
Lahden lyseon lukio: matemaattis-luonnontieteellinenLahden lyseon lukio: matemaattis-luonnontieteellinen
Salpausselän lukio: urheiluSalpausselän lukio: urheilu
Tiirismaan lukio: musiikkiTiirismaan lukio: musiikki
LUKIOON HAKEMINENLUKIOON HAKEMINEN
YLEISLINJALLEYLEISLINJALLE
YhteishaussaYhteishaussa
Ainevalintakortintäyttäminenyhteishaun aikana(maaliskuu)Ainevalintakortintäyttäminenyhteishaun aikana(maaliskuu)
ERITYISLINJALLE
Yhteishaussa omalinja
Erillinenhakulomakesuoraan kouluun
Erillinenainevalintakortti
Mahdollinenpääsykoe
VALINTAPERUSTEET AMMATILLINEN KOULUTUSVALINTAPERUSTEET AMMATILLINEN KOULUTUS
Perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna 3pPerusopetuksen suorittaminen hakuvuonna 3p
TodistuspisteetTodistuspisteet
Yleinen koulumenestys  max 16pYleinen koulumenestys  max 16p
Painotettavat oppiaineet          max 8pPainotettavat oppiaineet          max 8p
liikunta, kuvataide, musiikki, käsityö, kotitalousliikunta, kuvataide, musiikki, käsityö, kotitalous
kolme parasta arvosanaakolme parasta arvosanaa
HakutoivepisteetHakutoivepisteet
     1. toive         3p     1. toive         3p
     2. toive 1p     2. toive 1p
Sukupuolipisteet    2pSukupuolipisteet    2p
jos ensisijaisista pyrkijöistä alle 30 on samaasukupuolta hakijan kanssajos ensisijaisista pyrkijöistä alle 30 on samaasukupuolta hakijan kanssa
Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta voisaada 1-10 pMahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta voisaada 1-10 p
ESIMERKKEJÄ PISTEISTÄ
Keskiarvo 7,00  21p (1.toive)
Keskiarvo 7,50  24p (1.toive)
Keskiarvo 8,00  27p (1.toive)
Esimerkkejä viime kesältä Lahdesta:Leipuri 26p, kokki 22p, sähköasentaja 24p,ajoneuvoasentaja 24p, autonkuljettaja 23p,matkavirkailija 23p, koneistaja 19p
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEENHAKEMINENAMMATILLISEEN KOULUTUKSEENHAKEMINEN
YhteishaussaYhteishaussa
Mahdolliseen pääsy-,soveltuvuus- ja kielikokeeseenosallistuminenMahdolliseen pääsy-,soveltuvuus- ja kielikokeeseenosallistuminen
Kaksoistutkinto-opiskeluunilmoittaudutaan kesälläKaksoistutkinto-opiskeluunilmoittaudutaan kesällä
YHTEISHAKUJÄRJESTELMÄYHTEISHAKUJÄRJESTELMÄ
on valtakunnallinen opiskelijavalinta-järjestelmä, jolla opiskelija voi hakeutuaammatillisiin perustutkintoihin japäivälukioihinon valtakunnallinen opiskelijavalinta-järjestelmä, jolla opiskelija voi hakeutuaammatillisiin perustutkintoihin japäivälukioihin
Yhteishaun ulkopuolella ovat ammatilliseterityisoppilaitokset, ammattistartit,kymppiluokat, aikuislukiot jaoppisopimuskoulutusYhteishaun ulkopuolella ovat ammatilliseterityisoppilaitokset, ammattistartit,kymppiluokat, aikuislukiot jaoppisopimuskoulutus
Yhteishaku järjestetään kaksi kertaavuodessa (kevät/syksy)Yhteishaku järjestetään kaksi kertaavuodessa (kevät/syksy)
Voi hakea 1(3)-5 kohteeseenVoi hakea 1(3)-5 kohteeseen
Yhteishaun tuloksena on yksiopiskelijapaikkaYhteishaun tuloksena on yksiopiskelijapaikka
Hakutoiveet huomioidaanhakutoivejärjestyksessäHakutoiveet huomioidaanhakutoivejärjestyksessä
YHTEISHAUN AIKATAULUJAYHTEISHAUN AIKATAULUJA
Hakuaika 27.2. 16.3. 2012Hakuaika 27.2. 16.3. 2012
Pääsy-, soveltuvuus-ja kielikokeet 23.4.-25.5.Pääsy-, soveltuvuus-ja kielikokeet 23.4.-25.5.
Päättöarviointitietojen lähettäminenOpetushallitukseen toukokuun lopussa(koululta)Päättöarviointitietojen lähettäminenOpetushallitukseen toukokuun lopussa(koululta)
Yhteishaun tulosten julkaisu aikaisintaan14.6.Yhteishaun tulosten julkaisu aikaisintaan14.6.
Opiskelupaikan vastaanottaminenviimeistään 28.6.Opiskelupaikan vastaanottaminenviimeistään 28.6.
SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄSÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ
Yhteishaussa jatko-opintoihin haetaantäyttämällä yhteishaun lomake netissäosoitteessaYhteishaussa jatko-opintoihin haetaantäyttämällä yhteishaun lomake netissäosoitteessa
Demoversio käytössä marraskuunalusta yhteishakuun astiDemoversio käytössä marraskuunalusta yhteishakuun asti
MITEN HAETAAN?MITEN HAETAAN?
Sähköistä hakua harjoitellaan josyyslukukaudella (demoversio)Sähköistä hakua harjoitellaan josyyslukukaudella (demoversio)
Harjoitushaun tekeminen koulussa,lomakkeen tulostaminen jaallekirjoitus huoltajalta (Huoltajankuuleminen)Harjoitushaun tekeminen koulussa,lomakkeen tulostaminen jaallekirjoitus huoltajalta (Huoltajankuuleminen)
Varsinainen haku koulussa tai kotonaharjoitustulosteen pohjaltaVarsinainen haku koulussa tai kotonaharjoitustulosteen pohjalta
HAKEMUKSEN MUUTTAMINENHAKEMUKSEN MUUTTAMINEN
Hakutoiveita voi muuttaa ainoastaanhakuajan sisällä, hakija itsesähköpostilla, faxilla tai kirjeitsesuoraan Opetushallitukseen (ei opoeikä huoltaja)Hakutoiveita voi muuttaa ainoastaanhakuajan sisällä, hakija itsesähköpostilla, faxilla tai kirjeitsesuoraan Opetushallitukseen (ei opoeikä huoltaja)
Opo voi korjata tarvittaessa hakijanhenkilötietoja tai virheellisiäarvosanatietojaOpo voi korjata tarvittaessa hakijanhenkilötietoja tai virheellisiäarvosanatietoja
MILLÄ TODISTUKSELLA HAETAAN?MILLÄ TODISTUKSELLA HAETAAN?
Lopullinen valinta päättötodistuksellaLopullinen valinta päättötodistuksella
Ammatillisen koulutuksen pääsykokeeseenkarsiminen välitodistuksellaAmmatillisen koulutuksen pääsykokeeseenkarsiminen välitodistuksella
Pääsykokeelliseen koulutukseen hakeva täyttäähakemukseen arvosanat välitodistuksestaanPääsykokeelliseen koulutukseen hakeva täyttäähakemukseen arvosanat välitodistuksestaan
Poikkeus: käsi-ja taideteollisuusalan pt,audiovisuaalisen viestinnän pt, kuvallisen ilmaisunpt, tanssialan pt, musiikkialan pt ja liikunnanohjauksen pt valinta pelkän pääsykokeenperusteellaPoikkeus: käsi-ja taideteollisuusalan pt,audiovisuaalisen viestinnän pt, kuvallisen ilmaisunpt, tanssialan pt, musiikkialan pt ja liikunnanohjauksen pt valinta pelkän pääsykokeenperusteella
JOUSTAVA HAKUJOUSTAVA HAKU
Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syynperusteella valita enintään 30 hakijoistavalintayksikköön valintapistemääristäriippumattaKoulutuksen järjestäjä voi erityisen syynperusteella valita enintään 30 hakijoistavalintayksikköön valintapistemääristäriippumatta
Erityisiä syitä voivat olla esim.oppimisvaikeudet, terveydelliset syyt,työllistymisen turvaaminenErityisiä syitä voivat olla esim.oppimisvaikeudet, terveydelliset syyt,työllistymisen turvaaminen
Joustavan valinnan perustelut(lääkärintodistukset, koulutodistukset ym.)ja kopio hakulomakkeesta toimitettavahakuaikana suoraan oppilaitokseenJoustavan valinnan perustelut(lääkärintodistukset, koulutodistukset ym.)ja kopio hakulomakkeesta toimitettavahakuaikana suoraan oppilaitokseen
TULOSTEN JULKAISU JAOPISKELUPAIKAN VAHVISTAMINENTULOSTEN JULKAISU JAOPISKELUPAIKAN VAHVISTAMINEN
Tulokset julkaistaan aikaisintaan 14.6.2012Tulokset julkaistaan aikaisintaan 14.6.2012
Koulutuksen järjestäjä ilmoittaaopiskelijoiksi valituille valinnasta kirjeitse.Koulujen nettisivuilla julkaistaan myöslistoja valituista.Koulutuksen järjestäjä ilmoittaaopiskelijoiksi valituille valinnasta kirjeitse.Koulujen nettisivuilla julkaistaan myöslistoja valituista.
Koulutukseen valittujen on vahvistettavaopiskelijapaikan vastaanottaminen 28.6.mennessä. Muussa tapauksessa koulutuksenjärjestäjä voi peruuttaa valinnan.Koulutukseen valittujen on vahvistettavaopiskelijapaikan vastaanottaminen 28.6.mennessä. Muussa tapauksessa koulutuksenjärjestäjä voi peruuttaa valinnan.
JOS EI TULLUT VALITUKSIJOS EI TULLUT VALITUKSI
JälkiohjausJälkiohjaus
Koulutukseen valitsematta jääneille lähetetäänjälkiohjauskirjeKoulutukseen valitsematta jääneille lähetetäänjälkiohjauskirje
Opinto-ohjaaja töissä tulosten julkaisun aikaanOpinto-ohjaaja töissä tulosten julkaisun aikaan
Lahden nuorisopalvelujen nivelvaihetyö /DominoLahden nuorisopalvelujen nivelvaihetyö /Domino
TäydennyshakuTäydennyshaku
Yhteishaussa vapaaksi jääneitä tai vapautuneitaopiskelupaikkojaYhteishaussa vapaaksi jääneitä tai vapautuneitaopiskelupaikkoja
Täydennyshaussa käytetään samaa sähköistähakeutumispalvelua kuin yhteishaussaTäydennyshaussa käytetään samaa sähköistähakeutumispalvelua kuin yhteishaussa
Hakuaika 6.7.-13.7.2012Hakuaika 6.7.-13.7.2012
Yhteishaku- ja täydennyshakuajan päätyttyä voihakeutua suoraan oppilaitokseenYhteishaku- ja täydennyshakuajan päätyttyä voihakeutua suoraan oppilaitokseen
VARASUUNNITELMIAVARASUUNNITELMIA
Lisäopetus Kärpänen (10lk)Lisäopetus Kärpänen (10lk)
Kansanopiston lisäopetus (10lk)Kansanopiston lisäopetus (10lk)
Salpauksen ammattistarttiSalpauksen ammattistartti
DILA:n ammattistarttiDILA:n ammattistartti
Salpauksen AVASalpauksen AVA
StarttilukioStarttilukio