logo_tagline_FI_valk
www.sodexo.fi
Ennakointikamari IITyöelämän ja oppilaitostenyhteistyö
24.2.2009
Logo Sodexo mono white
page 2
Sodexon toiminta
Päivittäisten elämänlaatuaparantavien palveluidentuottaja
Toimintaympäristöt
Koulut ja päiväkodit
Hoito- ja hoivalaitokset
Keskuskeittiöt
Henkilöstöravintolat
Edustustarjoilu ja á la carteravintolat
Kahvilat
Tapahtumaravintolat,anniskeluravintolat
Tilaus- ja juhlapalvelut
Hotellit
image001
Logo Sodexo mono white
page 3
SHGR_LOGO_Init_Wht
Sisältö
1.Uusia polkuja opintojensuorittamiseen
2.Opettajien työelämäjaksot jatyöpaikkaohjaajakoulutus
3.Aikuiskoulutus
Logo Sodexo mono white
page 4
Uusia polkuja opiskeluun
Uudet tutkinnon perusteet ovat tervetulleet
työtehtävissä raja-aidat hämärtyneet
osatutkinnoilla työelämään
Oppilaitoksen ja yrityksen välinen kumppanuus
alueen elinkeinon tarpeiden huomioiminenoppilaitosten opetussuunnitelmissa
yhteisesti sovittu jatkuva työssäoppiminen
osa toisen asteen ammatillisesta opiskelustaoppisopimuksen kaltaiseksi
Ohjausosaamisen tarve kasvaa molemminpuolin
Logo Sodexo mono white
page 5
Opettajien työelämäjaksot jatyöpaikkaohjaajakoulutus
Työssäoppimisen määränkasvaessa ohjausosaamisenja oikean asennoitumisentarve kasvaa
1-3 päivän koulutus ei takaaohjausosaamista
Työpaikkaohjaaja tarvitseeonnistuakseen oppilaitoksentukea
Opettajilla on oltava oikeat jaajanmukaiset tiedottyöelämän toiminnoista.
Omavalvonta Lämpötilamittaus2_4x4
Logo Sodexo mono white
page 6
Aikuiskoulutus
Ammatinvaihtajat
taloustilanteen muutostenaiheuttama rakennemuutos –horeca-alan voitto?
Olemassa olevan henkilöstönalalla pysymisen varmistaminen
mahdollisuus lisätä, laajentaa jasyventää ammattitaitoa
mahdollisuus edetä uralla
kokki_työssä_4x4
logo_tagline_FI_valk
www.sodexo.fi
Kiitos