YHTEISHAKUYHTEISHAKU
2.3. 20.3.20092.3. 20.3.2009
Sähköisen yhteishaun ohjeistusSähköisen yhteishaun ohjeistus
KEVÄÄN YHTEISHAKU JAAIKATAULUTKEVÄÄN YHTEISHAKU JAAIKATAULUT
Kevään yhteishaku 2. – 20.3.2009Kevään yhteishaku 2. – 20.3.2009
Pääsy ja soveltuvuus ja kielikokeet 27. 4. 29.5.2009Pääsy ja soveltuvuus ja kielikokeet 27. 4. 29.5.2009
Tieto tuloksesta sekä valituille, että eivalituille 12.6.2009 alkaenTieto tuloksesta sekä valituille, että eivalituille 12.6.2009 alkaen
Opiskelijaksi valittujen on varmennettavaopiskelupaikkansa 26.6.2009 mennessäOpiskelijaksi valittujen on varmennettavaopiskelupaikkansa 26.6.2009 mennessä
Täydennyshaku vapaaksi jääneille paikoillejärjestetään 13.7. -31.7.2009Täydennyshaku vapaaksi jääneille paikoillejärjestetään 13.7. -31.7.2009
SÄHKÖINEN YHTEISHAKUSÄHKÖINEN YHTEISHAKU
Haetaan ammatilliseen koulutukseen jalukiokoulutukseenHaetaan ammatilliseen koulutukseen jalukiokoulutukseen
Kaikki hakevat samanaikaisestiKaikki hakevat samanaikaisesti
Hakulomake täytetään netissäHakulomake täytetään netissä
Suositeltavaa valita kaikki viisi vaihtoehtoaSuositeltavaa valita kaikki viisi vaihtoehtoa
Haku tapahtuu osoitteessa  www.haenyt.fiHaku tapahtuu osoitteessa  www.haenyt.fi
PÄÄTTÖTODISTUSPÄÄTTÖTODISTUS
Opiskelijaksi ottamisessa käytetäänperusopetuksen päättötodistustaOpiskelijaksi ottamisessa käytetäänperusopetuksen päättötodistusta
Välitodistuksella haetaan ainoastaanvalintakokeeseen, tällöin arvosanatmerkitään sähköiseen hakulomakkeeseenVälitodistuksella haetaan ainoastaanvalintakokeeseen, tällöin arvosanatmerkitään sähköiseen hakulomakkeeseen
Lopullisen pääsyn koulutukseen ratkaiseeaina päättötodistusLopullisen pääsyn koulutukseen ratkaiseeaina päättötodistus
JOUSTAVA VALINTAJOUSTAVA VALINTA
Voidaan käyttää kaikissa hakutoiveissa,lisämateriaali lähetettävä suoraanoppilaitokseen postitse, liitteitä ei toimitetaOpetushallitukseenVoidaan käyttää kaikissa hakutoiveissa,lisämateriaali lähetettävä suoraanoppilaitokseen postitse, liitteitä ei toimitetaOpetushallitukseen
Oltava erityinen syy: terveydelliset syyt,oppimisvaikeudet, koulutuksenvertailuvaikeus, sosiaaliset syyt,työllisyyden turvaaminen vanhemmillayritys)Oltava erityinen syy: terveydelliset syyt,oppimisvaikeudet, koulutuksenvertailuvaikeus, sosiaaliset syyt,työllisyyden turvaaminen vanhemmillayritys)
HAKUOHJEITAHAKUOHJEITA
Demoversio jo käytettävissä www. haenyt.fi)Demoversio jo käytettävissä www. haenyt.fi)
Hakemus täytetään huoltajien niin halutessaohjatusti opo- tunnilla, jolloin opinto-ohjaajahuolehtii aikatauluistaHakemus täytetään huoltajien niin halutessaohjatusti opo- tunnilla, jolloin opinto-ohjaajahuolehtii aikatauluista
Hakemus voidaan täyttää myös kotona, jolloinoppilaan huoltajat huolehtivat siitä, että hakemuson oikein täytetty määräaikaan mennessäHakemus voidaan täyttää myös kotona, jolloinoppilaan huoltajat huolehtivat siitä, että hakemuson oikein täytetty määräaikaan mennessä
Kodin ja koulun yhteistyö on erittäin tärkeää, jotenoppilas – vanhempi- opo keskusteluja järjestetääntarvittaessaKodin ja koulun yhteistyö on erittäin tärkeää, jotenoppilas – vanhempi- opo keskusteluja järjestetääntarvittaessa
ENTÄ JOS HALUAA MUUTTAAHAKUTOIVEITA ?ENTÄ JOS HALUAA MUUTTAAHAKUTOIVEITA ?
Oppilaanohjaaja ei voi muuttaa lähetettyäsähköistä hakulomaketta hakutoiveiden osaltaOppilaanohjaaja ei voi muuttaa lähetettyäsähköistä hakulomaketta hakutoiveiden osalta
Hakulomakkeen passivointi: hakutoiveita voimuuttaa ottamalla yhteys Opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin yhteishaunhakuaikanaHakulomakkeen passivointi: hakutoiveita voimuuttaa ottamalla yhteys Opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin yhteishaunhakuaikana
Mikäli muutos on pieni, olemassa olevaahakemusta ei passivoida, vaan korjaukset tehdäänsuoraan hakemukseenMikäli muutos on pieni, olemassa olevaahakemusta ei passivoida, vaan korjaukset tehdäänsuoraan hakemukseen
Jos hakemuksessa on paljon korjattavaa, sepassivoidaan ja hakija tekee uuden hakemuksenJos hakemuksessa on paljon korjattavaa, sepassivoidaan ja hakija tekee uuden hakemuksen
MUUTOKSESTA ILMOITTAMINENMUUTOKSESTA ILMOITTAMINEN
Kaikki muutospyynnöt tekee hakija itse kirjallisenajoko faksilla, sähköpostilla tai kirjeitse.Kaikki muutospyynnöt tekee hakija itse kirjallisenajoko faksilla, sähköpostilla tai kirjeitse.
Sähköpostilla tehtävä muutos on tehtävä aina siitäsähköpostiosoitteesta, joka on ilmoitettuhakemuksessa.Sähköpostilla tehtävä muutos on tehtävä aina siitäsähköpostiosoitteesta, joka on ilmoitettuhakemuksessa.
Neuvontaa ja ohjausta annetaan puhelimitse,mutta muutoksia ei voi tehdä puhelimessa.Neuvontaa ja ohjausta annetaan puhelimitse,mutta muutoksia ei voi tehdä puhelimessa.
Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana.Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana.
Hakuajoista pidetään kiinni minuutilleen.Hakuajoista pidetään kiinni minuutilleen.
OPETUSHALLITUKSENYHTEYSTIEDOTOPETUSHALLITUKSENYHTEYSTIEDOT
Sähköpostipalvelu: kouluta@oph.fiSähköpostipalvelu: kouluta@oph.fi
Puhelin  020690 691Puhelin  020690 691
Avoinna  – 16.15Avoinna  – 16.15
Puhelun hinta kaikkialta Suomestapaikallisverkkomaksu taimatkapuhelinmaksu.Puhelun hinta kaikkialta Suomestapaikallisverkkomaksu taimatkapuhelinmaksu.
Faksi 040 348 7855Faksi 040 348 7855