ESR2_rgb
ESR
ESR 2007-2013
Sivu 1
ESR:n uusi ohjelmakausi ja sen haasteet
sukupuolten tasa-arvon kannalta
Riitta Kangasharju
Työministeriö
Tampere 27.11.2006
ESR2_rgb
ESR
ESR 2007-2013
Sivu 2
EU:n kaksoisstrategia sukupuolten tasa-arvonedistämiseksi
Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen: Tasa-arvon edistäminen integroidaan osaksi kaikkea toimintaa kaikillatasoilla ja kaikissa vaiheissa ottamalla huomioon toiminnanvaikutukset naisiin ja miehiin (sukupuolinäkökulma)
Erillistoimet: toteutetaan erillisiä tasa-arvohankkeita, jotkavoivat kohdistua joko naisiin tai miehiin.
 
ESR2_rgb
ESR
ESR 2007-2013
Sivu 3
Kuluvan ohjelmakauden evaluointituloksia
Kaksoisstrategia kaikissa ohjelma-asiakirjoissa positiivinensignaali
Vaikeuksia saada riittävän paljon ja riittävän hyviä hakemuksiatasa-arvohankkeiksi (= erillistoimet)
Sukupuolinäkökulma lähes näkymätön muissa hankkeissa (=sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen)
ESR2_rgb
ESR
ESR 2007-2013
Sivu 4
Mitä kuluvalla ohjelmakaudella on tehty
Toteutettiin kampanja hyvien tasa-arvohankkeiden saamiseksi
Ulkopuolinen asiantuntija arvioi osan EQUAL-hakemuksistasukupuolinäkökulmasta ja koulutti kansallista tukirakennettaarvioinnissa
Hankevalintaa varten kehitettiin tsekkauslista
Kaikkien EQUAL-kehittämiskumppanuuksien tuli esittää suunnitelmasukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta ennen hyväksymistätoimintoon 2
Ulkopuolinen ekspertti tukee ja kouluttaa EQUAL- ja tavoite 3 –hankkeita sukupuolinäkökulman integroimisessa
ESR2_rgb
ESR
ESR 2007-2013
Sivu 5
Uusi ohjelmakausi 2007-2013
Kaksoistrategia on kirjattu ohjelma-asiakirjaan:
Kaikissa toimintalinjoissa voidaan toteuttaa erillistoimia, jotkavoivat kohdistua joko naisiin tai miehiin (segregaation purku,naisyrittäjyyden edistäminen, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, samapalkkaisuuden edistäminen)
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen integroidaan osaksikaikkea toimintaa kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa
ESR2_rgb
ESR
ESR 2007-2013
Sivu 6
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ohjelmatasolla
Työmarkkina-analyysi sukupuolinäkökulmasta: mitkä ovat ongelmat jamitä tarvitaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi
Sukupuolten tasa-arvo valintakriteeriksi ja ulkopuolisenasiantuntemuksen käyttö valintaprosessissa, jos se on tarpeen
Koulutusta ja tukea projekteille projektien koko elinkaaren ajan
Indikaattoreita, joilla voidaan arvioida, onko tasa-arvoa edistetty vai ei
 
ESR2_rgb
ESR
ESR 2007-2013
Sivu 7
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen projektitasolla
Tilanteen/ongelman analysointi sukupuolinäkökulmasta > projektintoimenpiteiden parempi kohdistuminen
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen yhdeksi projektin tavoitteeksi
Sekä naisten että miesten kuuleminen kohderyhmän edustajinatoimintasuunnitelmaa laadittaessa > kysyntälähtöisyydenvarmistaminen
Tasa-arvoasiantuntemusta projektin käyttöön
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen osaksi seuranta- jaitsearviointijärjestelmää
Vaikutusten arviointi sukupuolinäkökulmasta: onko projekti edistänyttasa-arvoa vai ei
Sukupuolten tasa-arvoa koskevien hyvien käytäntöjen levittäminen
 
ESR2_rgb
ESR
ESR 2007-2013
Sivu 8
Kysymyksiä/haasteita
Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana, mutta onko se sitä?
Muistetaanko sukupuolinäkökulma vai unohtuuko se liian helposti?
Onko sukupuolineutraali lähestymistapa itse asiassa sukupuolisokea javoiko se jopa lisätä eriarvoisuutta?
Onko sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen lopultakaan vaikeaa?
Ovatko sukupuolten tasa-arvo ja muu tasa-arvo (vajaakuntoiset,pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, syrjäytyneet) vaihtoehtoisia vairinnakkaisia?
Vaikkei edellisellä ohjelmakaudella ole kovin hyvin onnistuttukaan, eikönyt ole mahdollista onnistua paremmin?