Valtion ja kuntien suhde seudullisenmaankäytön kehittämisessä
Kilpailukykyä strategisella maankäytöllä –seminaari
Tampere 21.4.2010
Matti Vatilo, YM
Seudullisuus maankäytön kehittämisessä
Alue- ja yhdyskuntarakenne
Liikennejärjestelmä
Yhdyskunta- ja energiatalous
Luonto ja luonnonvarat
Maisema, kulttuuriperintö
Elinympäristön laatu, arjen sujuvuus
Aluetalous, elinkeinoelämän toimintaedellytykset
3
Yhdyskuntarakenteen haasteet
Miten ja missä asutaan?
Missä käydään töissä, haetaan peruspalvelut,vietetään vapaa-aikaa? Onko arjen ajankäyttökohdallaan?
Toimiiko joukkoliikenne? Houkuttaako ympäristöpyöräilyyn ja kävelyyn? Väheneekö liikkumisen tarve?
Paraneeko ilmanlaatu? Väheneekö melu?
Mikä on energiantuotannon ja –käytön hiilijalanjälki
Yhdessä vai yksittäin
Kunta, maakunnan liitto
Isäntäkunta, kuntayhtymä
Vapaaehtoinen kuntayhteistyö
Verkostot
Sidosryhmäfoorumit
Vaikuttajaryhmät
Valtio näkyy ja kuuluu
Lainsäädäntö yleensä, MRL
VAT
VN:n ohjelmat ja strategiat
Sektorikohtaiset tavoitteet
Budjettikehykset
Välineitä on – onko vaikuttavuutta
Seutu- ja kuntastrategiat
Maakuntasuunnitelmat ja –ohjelmat
Politiikat ja ohjelmat
Rakennemallit ja kehityskuvat
Maakuntakaavat ja yleiskaavat
Mitä valtio tahtoo
Ilmastonmuutoksen hillintä jaenergiatehokkuus
Yhdyskuntarakenteen toimivuus jataloudellisuus
Paras-linjausten mukainen kuntarakenne ja/taikustannustehokas ja laadukas palveluyhteistyö
Hallituksen ilmasto- ja energiatavoitteet
Suomen tavoitteena saavuttaa vähintään EU:ntavoitteet sekä vuoteen 2020 että 2050
Eduskunta hyväksyi pitkän aikavälin ilmasto- jaenergiastrategian viime keväänä
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- jaenergiapolitiikasta valmistunut
Valtioneuvoston periaatepäätösenergiatehokkuustoimenpiteistä tehty
Ministeriöt urakoivat – yhdyskuntarakenteen eheys, jaenergiatehokkuus YM:n toimien keskiössä
Valtio ja Paras-selonteko
Kaupunkiseutujen reseptit:
-Selvityshenkilömenettely
-Velvoitteet MAL-yhteistyön tiivistämiseensuurilla kaupunkiseuduilla
-Aiesopimusmenettely
-Metropolipolitiikka
-Kaupunkiseutusuunnitelmien seuranta
-Hajarakentamisen ohjauksen tehostaminen