MAAPALLO HALTUUN
10Amaapallo
Paikan maantieteellinensijainti voidaan määrittääpituus- ja leveyspiirienmuodostaman maapallonasteverkon avulla.
Sijainti ilmoitetaan paikankoordinaateilla.
Maantieteellinen sijainti
11Aaikavyohykkeet
Aikavyöhykkeet
Maan pyörimisliike aiheuttaa yön ja päivän vuorottelun. Aurinkoon päinolevalla puolella on päivä ja varjon puolella yö.
Maapallo on jaettu pituuspiirien mukaisiin aikavyöhykkeisiin.
Lontoo sijaitsee pituuspiirillä 0, jonka aikaan muiden aikavyöhykkeidenaikaa verrataan
Ihmiset ovat sopeutuneet monenlaisiin olosuhteisiin
Maapallolla on viisi mannerta ja seitsemän maanosaa,joita ympäröi kolme valtamerta.
Maapallon väestö on jakautunut epätasaisesti.
Pinnanmuodot, ilmasto, maaperä ja kasvillisuusvaikuttavat ihmisten elinmahdollisuuksiin.
Asutus on tiheintä seuduilla, joilla maatalous ontehokkainta.
Amerikan mantereen alueella olosuhteet ovatvaihtelevat:
ilmasto: arktisesta kylmyydestä trooppiseen kuumuuteen
maaperä: vuoriston karusta maaperästä hedelmällisiinalankoihin.
kasvillisuus: lähes kasvittomasta tundrasta sademetsään.
Paikan sijainti voidaan määrittää asteverkon avulla.
Leveyspiirit ovat kartan poikittaisia viivoja.
Pituuspiirit ulottuvat navalta navalle.
Keskeisiä käsitteitä 1
Asteverkko eli koordinaatisto tarkoittaa kartoissaolevaa pituus- ja leveyspiirien muodostamaa verkkoa.
Koordinaatit ovat lukuja, jotka ilmoittavat paikansijainnin maapallolla leveys- ja pituusasteiden mukaan.
Pituuspiiri on maapallon asteverkossa pohjoisnavaltaetelänavalle ulottuva viiva.
Nolla-asteen pituuspiiri eli nollapituuspiiri kulkeeLontoossa sijaitsevan Greenwichin näkötornin kohdalla.Siitä itään on 180° itäistä pituusastetta ja länteen 180°läntistä pituusastetta.
 
Leveyspiiri on päiväntasaajan suuntainen asteverkonviiva. Leveyspiirien väli on 111 km. Päiväntasaajanleveysaste on 0.
Päiväntasaaja on nolla-asteen leveyspiiri, joka jakaamaapallon pohjoiseen ja eteläiseen puoliskoon.
Keskeisiä käsitteitä…
Eteläinen leveys tarkoittaa päiväntasaajan eteläpuolellaolevia leveysasteita.
Eteläinen pallonpuolisko on päiväntasaajaltaetelänavalle ulottuva maapallon alue.
Pohjoinen leveys tarkoittaa päiväntasaajanpohjoispuolella olevia leveysasteita.
Pohjoinen pallonpuolisko on päiväntasaajaltapohjoisnavalle ulottuva maapallon alue.
Napapiiri on se leveyspiiri, jolla aurinko on laskemattayhtenä yönä vuodessa. Pohjoinen napapiiri 66,5° N,eteläinen napapiiri 66,5° S.
Kääntöpiiri on se leveyspiiri, jolla aurinko paistaakohtisuoraan kerran vuodessa. Kravun kääntöpiiri 23,5° N,Kauriin kääntöpiiri 23,5° S.
Keskeisiä käsitteitä…
Läntinen pallonpuolisko on nollapituuspiirinlänsipuolella oleva maapallon alue. Länsirajanamaapallon toisella puolella 180° W.
Läntinen pituus tarkoittaa nollapituuspiiriltälänteen olevia pituusasteita.
Itäinen pallonpuolisko on nollapituuspiirinitäpuolella oleva maapallon alue. Itärajanamaapallon toisella puolella on 180° E.
Itäinen pituus tarkoittaa nollapituuspiiriltäitään olevia pituusasteita.
Keskeisiä käsitteitä…
Manner on laaja yhtenäinen maa-aluesaarten vastakohtana. Esim. Amerikka.Maapallolla on viisi mannerta.
Maanosat ovat luonnollisten rajojen,kuten merien tai vuoristojen, toisistaanerottamia laajoja manneralueita. Esim.Pohjois- Amerikka ja Etelä-Amerikka.Maailmassa on seitsemän maanosaa.
OPEmaailmankartta
Leveys- ja pituuspiirit
1. Nimeä leveyspiirit 1–3 ja pituuspiiri 4.
2. Luettele maailmankartan avulla valtioita, jotka sijaitsevat
a) pohjoista leveyttä ja itäistä pituutta, b) pohjoista leveyttä ja läntistä pituutta,
c) eteläistä leveyttä ja läntistä pituutta, d) eteläistä leveyttä ja itäistä pituutta.
2
1
3
4
Opeamerikat
Manner ja maanosat
1.Nimeä kartan manner.
2.Nimeä maanosat a ja b.
3.Nimeä maanosiaympäröivät valtameret cja d.
4.Nimeä leveyspiirit e–h.
a
b
c
d
e
f
g
h
vastaus
1.Amerikka
2.a) Pohjois-Amerikka ja b) Etelä-Amerikka
3.c) Tyynimeri d) Atlantti
4.e) Päiväntasaaja, f) Kauriin kääntöpiiri,
g) Kravun kääntöpiiri h) pohjoinen napapiiri.