Tulevaisuuden Oulu
Oulujoen koulu
Tulevaisuuden oppilas
Vastuullinen omastaoppimisestaan
Hallitsee projektioppimisen
Osaa raportoidaoppimaansa
Etenee opiskelussa omienvahvuuksiensa mukaan
Kehittyy tietokoneen jaohjelmien käytössä
Kouluyhteisön kehittäminen
Opettajan uudelleenasennoituminenopettamiseen /oppimiseen
Opetusryhmä max 20
Ajanmukaiset tilat jalaitteet
Resurssointi kokeilussamukana olevien opettajienpalkkaukseen
Projektin toteutus
Oppilaalle kannettavatietokone varusteineen
Tehtävät sähköiseenmuotoon ( Ai, Ylt ) Riiheen
Riiheen kaksisuuntainenopettaja – oppilas –järjestelmä
”Skype-tunti” kerranviikossa kotona
Kevään 2007 aikataulu
Kokeiluluokkien valinta
Koneiden hankinta
Yhteys kustantajaan
Keväällä suunnitellaanoppimiskokonaisuudet
Tilojen suunnittelu
Riihi kaksisuuntaiseksi
Syksy 2007
Tietokoneiden hankinta
Langaton verkko luokkaan
Tarvittaessa palvelinkoululle
Projektin toteutus
Oppilaalle kannettava tietokonevarusteineen
Tehtävät sähköiseen muotoon ( Ai, Ylt )Riiheen
Riiheen kaksisuuntainen opettaja –oppilas –järjestelmä
”Skype-tunti” kerran viikossa kotona
Tulevaisuuden koulu
Oulujoen koulu