innokas logo 03 iso
© 2009 Innokas! Learning Centre Espoo Finland
Inno- opettajat japääkaupunkiseudunteknologiapolku
innokas logo 03 iso
© 2009 Innokas! Learning Centre Espoo Finland
Pääkaupunkiseudun teknologiapolku
oppimisympäristön laajentaminen/ ulos luokasta
Yhteistyössä
Koulumestarin koulu ja oppimiskeskus Innokas
Heureka
Tekniikan museo
Helsingin opetusviraston mediakeskus
Helsingin vesi?
koulut
kunnissa käytössä olevat oppimisympäristöjentuottajat
myöhemmin muut toimijat?
Rahoitusta saatu opetushallitukselta 2009-2011/Oppimisympäristöjen kehittäminen/ Innokas, Helsinginopetusviraston mediakeskus,Tekniikan museo ja Heureka
innokas logo 03 iso
© 2009 Innokas! Learning Centre Espoo Finland
Tavoitteet
oppimisympäristöjen hyödyntäminen laajasti
eri ympäristöt muodostavat yhdessä toisiaantäydentävän kokonaisuuden
materiaalia kerätään polulla digitaalisesti jatyöskentelyä jatketaan sähköisilläoppimisalustoilla ( Fronter, Opit, Moodle)
tavoitteena on kehittää oppilaiden ja opettajienmahdollisuuksia kaupunkirajat ylittäväänyhteistyöhön sähköisten palveluiden avulla (esim. blogit ja wikit)
innokas logo 03 iso
© 2009 Innokas! Learning Centre Espoo Finland
Toteutus
Syksy 2009
Pääkaupunkiseudun teknologiapolun suunnittelu yhteistyössä Heurekan, Tekniikanmuseon, Helsingin opetusviraston mediakeskuksen ja kunnissa käytössä olevienoppimisympäristöjen tuottajien kanssa
Kevät 2010
Pääkaupunkiseudun teknologiapolun suunnittelu yhteistyössä Heurekan, Tekniikanmuseon, Helsingin opetusviraston mediakeskuksen ja kunnissa käytössä olevienoppimisympäristöjen tuottajien kanssa
Syksy 2010
Pääkaupunkiseudun teknologiapolun pilotointi  yhteistyössä Heurekan, Tekniikanmuseon kanssa ja ja kunnissa käytössä olevien oppimisympäristöjen tuottajienkanssa( yhteensä 12 luokkaa Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta)
levittämisen suunnittelu
Vuosi 2011
Pääkaupunkiseudun teknologiapolun käyttö ja kehittäminen Espoossa, Helsingissäja Vantaalla Heurekan, Tekniikan museon, Helsingin opetusvirastonmediakeskuksen ja ja kunnissa käytössä olevien oppimisympäristöjen tuottajienkanssa
menettelytapojen, toimintamallien ja työtapojen koostaminen ja kehittäminenyhteistyössä verkostojen toimijoiden kanssa ( jatkuva pedagoginen kahvila)
pääkaupunkiseudun inno-opettajien verkoston ( verkostojen kauttamukaan tulleet opettajat) verkkofoorumi
inno-opettajien lähitapaamiset – ideoiden ja hyvien käytänteidenjakaminen
inno-opettajien kautta pääkaupunkiseudun koulu- ja oppilastasonyhteistyö
innokas logo 03 iso
© 2009 Innokas! Learning Centre Espoo Finland
Tulokset ja tuotokset
Pääkaupunkiseudun yhteistyöverkostonrakentaminen tieto- ja viestintäteknologiaahyödyntäen (verkkopalvelut, luokanopetusteknologiset esitysvälineet, digitaalikamerat,kannettavat tietokoneet, mobiililaitteet esim. Binder)
Inno-opettajat verkosto
lähitapaamiset ja osaamisenjakaminen+verkkofoorumi
käytännön yhteistyö koulujen ja oppilaiden välillä
pääkaupunkiseudun teknologiapolku osanakoulujen oppimisympäristöä
innokas logo 03 iso
© 2009 Innokas! Learning Centre Espoo Finland
Yhteistyökoulut
Helsinki
Aurinkolahden peruskoulu
Hiidenkiven peruskoulu
Pukinmäen peruskoulu
Puotilan ala-aste
Espoo
Koulumestarin koulu
Karamzinin koulu
Taavinkylän koulu
Hösmärinpuiston koulu
Vantaa
Rajatorpan koulu
Kartanonkosken koulu
innokas logo 03 iso
© 2009 Innokas! Learning Centre Espoo Finland
Haasteita
oppilaiden ja opettajien yhteistyö sosiaalisen medianvälityksellä
Yhteistoiminta kaupunkien välillä
Yhteistoiminta eri toimijoiden kanssa
esim. eri kaupunkien oppilaiden ja opettajienkäytännön yhteistyön jatkaminen verkossa
pääkaupunkiseudun teknologiapolku ja Inno-opettajatverkosto
avoimesti nähtävillä kaikille
markkinointi jo pilottivaiheessa
mihin rakennetaan?
mobiililaitteet ja niiden käyttö
innokas logo 03 iso
© 2009 Innokas! Learning Centre Espoo Finland
Suunnittelu 2009-2010
Rakenne, toiminta ja sisällöt
Innokas, Heureka, Tekniikan museo,Helsingin vesi, opettajat Helsingistä jaEspoosta
 6 suunnittelupäivää 2009-2010
Nettiympäristöt, teknologian hyödyntäminen
Ketkä kaikki mukana?
Kuinka monta yhteistä tapaamista?
Arviointi
innokas logo 03 iso
© 2009 Innokas! Learning Centre Espoo Finland
Ajatuksia ja ehdotuksia
Wikispace työstöalustana
Oma verkkosivusto, johon opettaja tuo materiaalia
Mahdollisuudet alustojen yhteistyöhön on olemassa
Oppimisympäristöjen materiaalit - mitä kaikkea löytyyesim. veteen liittyen
Valtakunnallinen portaali – oph?
Ehdotuksia: Vesi, tuli, maa ja ilma
Janne Nissinen huolehtii suunnittelualustan(wikispace) käyttöönotosta
innokas logo 03 iso
© 2009 Innokas! Learning Centre Espoo Finland
Suunnittelutapaamiset
Ensimmäinen tapaaminen 25.11. Wsoy ( Annankatu 15, Leiska),kaikki muut tapaamiset Mediakeskuksessa Mäkelänkatu 84)
Koko ryhmä
Keskiviikko 25.11. klo 9-12
Tiistai 19.1.klo 9-12
Keskiviikko 17.3. klo 9-12
Keskiviikko 5.5. klo 9-12
”sisältöryhmä” ( Heureka, Tekniikan museo, Helsingin vesi, Innokas ja opettajat)
Keskiviikko 25.11. klo 9-15
Keskiviikko 16.12. klo 9-15
Tiistai 19.1. klo 9-15
Torstai 4.2. klo 9-15
Keskiviikko 17.3. klo 9-15
Keskiviikko 5.5. klo 9-15