Peda.netPeda.net
VERS-3
1
Jarkko Lampinen 2008
Verkko-opetuksen mitoitus
Peda.netPeda.net
Mitä mitoittaminen on?
Oppijan ja opettajan ajanhallintaa
Ajatteleminen ja tiedon prosessointivaativat aikaa
Ajattelua ei voi kukaan tehdä oppijanpuolesta
Aika on välttämätön edellytys oppimiselle
Jarkko Lampinen 2008
2
Peda.netPeda.net
Mitoittamisen haasteita
Oppijan ajantarve on usein yksilöllinen,mutta opintoja ei voi aina mitoittaayksilöllisesti
Suorittaminen ja oppiminen eivät ole ainasama asia
Aikaa menee muuhun kuin oppimiseen,esim. teknisten ongelmien ratkomiseentai oikean materiaalin löytämiseen
Jarkko Lampinen 2008
3
Peda.netPeda.net
Tutkittua tietoa
Ajanhallinta ja käytettävyysongelmattärkeimmät verkko-opiskelua ja oppimistaestävät tekijät opettajien mielestä
opettajat arvioivat opiskelijoidenajanhallinnan vaikeudet tilastollisestimerkitsevästi suuremmiksi kuinopiskelijat itse arvioivat
Nevgi & Juntunen 2005
Jarkko Lampinen 2008
4
Peda.netPeda.net
Mihin aika kuluu?
Jarkko Lampinen 2008
5
Kuva 1.png
Lähde: http://www.komiti.fi/tiedostot/mitoituskehikko_2006.pdf
Peda.netPeda.net
Entä opettajan ajankäyttö?
Ohjausresurssin suunnittelu
Montako tuntia ohjaukseen onkäytettävissä?
Miten tunnit jaetaan?
Henkilökohtaista ohjausta
Ryhmäohjausta
Vertaispalaute
Jarkko Lampinen 2008
6
Peda.netPeda.net
Mitoituskehikko
Verkko-opintojen mitoituskehikkooppijan ajankäytön suunnitteluun
Aikuisopetus / toinen aste
http://www.komiti.fi/tiedostot/mitoituskehikko_2006.pdf
Jarkko Lampinen 2008
7
Peda.netPeda.net
Peda.netPeda.net
Tehtävä
Perusopetus:
Ryhmä 1 opettajan ajankäyttö
Ryhmä 2 oppilaiden ajankäyttö
Lukiot / 2.aste
Ryhmä 1 opettajan ajankäyttö
Ryhmä 2 oppilaiden ajankäyttö
Mitä vaiheita prosessi on?
Kuinka kauan aikaa vaiheisiin tarvitaan?
Jarkko Lampinen 2008
9
Peda.netPeda.net
Tehtävä
Verkko-opetuskokonaisuudet:
Perusopetus:
Lukiot / 2. aste
Anulta Moodlekurssi tähän!
Jarkko Lampinen 2008
10
Peda.netPeda.net
Tehtävän purku
Miten oppijan ja opettajan ajankäyttökohtaavat?
Jarkko Lampinen 2008
11