Jatkokoulutukseenhakeutuminen
Riihimäen lukio – vanhempainilta 21.11.2012
OHJAUSTA JATKO-OPINTOIHIN
opotunnit (2. ja 3. vuosikurssi)
henkilökohtainen ohjaus
Studia-tapahtuma 5.12.
abi-infopäivä 18.12.
vierailut ja tutustumiset oppilaitoksiin
jatko-opintosuunnitelman tekeminen vaatiiopiskelijan aktiivisuutta ja työpanosta
LUKIO
YLIOPISTO
tohtori
lisensiaatti
ylemmät kk-tutkinnnot (maisteri)
alemmat kk-tutkinnot (kandidaatti)
YLIOPISTO
tohtori
lisensiaatti
ylemmät kk-tutkinnnot (maisteri)
alemmat kk-tutkinnot (kandidaatti)
AMKamk-tutkinnot
AMKamk-tutkinnot
YO-POHJAISET
2. ASTEEN
AMMATILLISET
PERUSTUTKINNOT
YO-POHJAISET
2. ASTEEN
AMMATILLISET
PERUSTUTKINNOT
25.2.–15.3.2013
vieraskielinen koulutus 7.1.–12.2.2013suomenkielinen koulutus 4.3.–3.4.2013
4.3.–3.4.2013
Sibelius-akatemian,Teatterikorkeakoulu ja :hakuaika päättyy jo 15.3.2013
AMK ylemmät amk-tutkinnot
AMK ylemmät amk-tutkinnot
työkokemus
HAKUJÄRJESTELMÄT
Ammatilliset perustutkinnot
owww.haenyt.fi 25.2.–15.3.2013
omax. 5 hakukohdetta toivejärjestykseen
oensimmäiselle 3p toiselle 1p
Ammattikorkeakoulut
owww.amkhaku.fi4.3.–3.4.2013
owww.admissions.fi 7.1.–12.2.2013
omax. 4 hakukohdetta toivejärjestykseen
oensimmäiselle 5p !!!
Yliopistot
o www.yliopistohaku.fi 4.3.–3.4.2013
poikkeus SibA, TeaK haku päättyy15.3.2013
o9 hakutoivetta, ei hakutoivejärjestystä
MUTTA valintayhteistyötä tekevillä yliopistoilla hakutoivejärjestys jamahdollisesti toivejärjestyspisteitä esim. kauppatieteet 1. 2p, 2. 1p
Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.15.
Jokaisessa haussa on mahdollisuus saadaopiskelupaikka, yliopistohaussa jopa useampia.
Samalla hakukerralla voi ottaa vastaan vain yhdenkorkeakoulupaikan.
Hakukertoja kaksi vuodessa: kevät ja syksy
Työmarkkinatuen saamiseksi pitää joka hakukerrallahakea kolmea ammatillista koulutuspaikkaa. Yhdenniistä voi korvata yliopistohaulla.
Jokainen hakukerta on tärkeä!
www.yliopistohaku.fi
www.amkhaku.fi
www.amkhaku.fi
Keväällä 2014 yhteinen haku korkeakouluopintoihin
- kuusi hakutoivetta
- hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen
- haetaan laajempiin kokonaisuuksiin
- voi saada vain yhden korkeakoulupaikan
- jo korkeakoulupaikan vastaanottaneille tai valmistuneille
omat kiintiöt 2015 lähtien
- kaksi hakuaikaa
tammikuu: amk:n kv-tutkinnot ja yliopistojen taidealat
maaliskuu: muut nuorten kk-tutkinnot
Keväällä 2014 yhteinen haku korkeakouluopintoihin
- kuusi hakutoivetta
- hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen
- haetaan laajempiin kokonaisuuksiin
- voi saada vain yhden korkeakoulupaikan
- jo korkeakoulupaikan vastaanottaneille tai valmistuneille
omat kiintiöt 2015 lähtien
- kaksi hakuaikaa
tammikuu: amk:n kv-tutkinnot ja yliopistojen taidealat
maaliskuu: muut nuorten kk-tutkinnot
www.admissions.fi
www.admissions.fi
MUITA MAHDOLLISUUKSIA
poliisialan koulutus
vankeinhoitoalan koulutus
pelastustoimen koulutus
rajavartiolaitoksen koulutus
tullialan koulutus
puolustusvoimien koulutus
lento-, maantie- ja raideliikenteen koulutus
ammatillisen aikuiskoulutuksen perustutkinnot
eri alojen yksityiset oppilaitokset
kansanopistot
oppisopimus
opiskelu ulkomailla
ym.
 ENTÄ JOS EI PÄÄSEOPISKELEMAAN?
täydennyshaku (amk- ja 2. asteen haku)
syksyn yhteishaku
työ- ja elinkeinotoimiston palvelut
avoimen yliopiston jaammattikorkeakoulun opinnot
kansanopistot (vuoden kestävät linjat)
työelämä Suomessa ja ulkomailla
Pidennetty opiskelusuunnitelma
pidennetty opiskelusuunnitelma tehdäänyhdessä opinto-ohjaajan kanssa
3,5 v. ► ylioppilas syksyllä 2013
     ► opintoja jaksoissa 4-5 ja 1
4 v.    ► ylioppilas keväällä 2014
     ► opintoja jaksoissa 4-5 ja 1-3
Suomen koulutusjärjestelmä