Tervetuloa 9.luokkienvanhempainiltaan 7.11.2013
”Unelmoin ihmeitä,
Niitä on kaiken kokoisia.
Pienten ihmeiden askeleet
Synnyttävät isoja tuloksia.”
Toisen asteen koulutustarjontaHelsingissä
Lukiot:
Helsingissä on 30  lukiota (ei sis.Ruotsinkielisiä lukioita), joista osaon erikoislukioita. Esim.matematiikka-, luonnontiede-,kieli-, ilmaisutaito-, kuvataide-,liikunta- ja musiikkilukio.
Ammatillinen koulutus:
Stadin ammattiopistossa on 27perustutkintoon johtavaakoulutusta.
Kaupallisen alan koulutustatarjoaa Suomen LiikemiestenKauppaoppilaitos.
Muita: Helmi liiketalousopisto,Helsingin diakoniaopisto,Helsingin maalariammattikoulu,Helsingin konservatorio, Pop &Jazz konservatorio,Ravintolakoulu Perho, Suomenkosmetologien YhdistyksenOpisto.
Lukio vai ammatillinen koulu?
Lukio
Yleissivistävä koulutus
Antaa lisäaikaa miettiä tulevaaalaa
Paljonjatkokoulutusvaihtoehtoja:ammatillisten koulujenlukiopohjaiset linjat,ammattikorkeakoulut,yliopistot
Mahdollisuus saadaylioppilastutkintotodistus
Ammatillinen koulu
Antaa ammatillisenpätevyyden
Opiskelu käytännönläheistä
Paljon työssäoppimisjaksoja
Mahdollisuus jatkaaopintojaammattikorkeakoulussa
Lyhyt opiskeluaika, pääseepian työelämään.
Mistä tietoa vaihtoehdoista?
Lukioon opiskelijaksi ottaminen
Opiskelijat valitaan pääsääntöisestiperuskoulun päättötodistuksen lukuaineidenkeskiarvon mukaisessa järjestyksessä.
Erityistehtävän saaneissa lukioissa voi saadalisäpisteitä (oppiaineet, harrastukset,pääsykoe)
Valintaperusteet ammatillisiinperustutkintoihin kaikilla aloilla
Hakijalle annetaan pisteitä
1.Hakija, jolla ei ole hakuhetkelläkoulutuspaikkaa lukiossa tai ammatillisessakoulutuksessa, saa 8 pistettä.
2.Perusopetuksen hakuvuonna päättävät sekälisäpistekoulutuksen suorittaneet saavat 6pistettä
3. Yleisestä koulumenestyksestä 1-16 pistettä.www.opintopolku.fi
4. Painotettavista arvosanoista 1-8 pistettä.
5. Työkokemuksesta 1-3 pistettä.
6. Ensimmäisestä hakutoiveesta 2 pistettä.
7. Sukupuolen perusteella 0 tai 2 pistettä.
8. Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta1-10 pistettä.
- kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat
- hakija kutsutaan hakukohteen ylimpäänvaihtoehtoon
- pääsy- ja soveltuvuuskoe mittaa asioita, jotkaantavat lisäarvoa perusopetuksenpäättötodistuksen rinnalla
Lisänäyttöpisteet
Urheilijan ammatilliseen hakeutuvalle voidaanantaa 1-3 lisäpistettä urheilullisten ansioidenperusteella, jos koulutuksen järjestäjällä onerityinen koulutustehtävä urheilijoidenammatillisen koulutuksen järjestäjänäwww.urhea.fi
1-3 lisäpistettä voi myös saada aikaisemmistasuorituksista haettaessa tanssi-, musiikki-,sirkusalan, kuvallisen ilmaisun tai liikunnanohjauksen perustutkintoon
Harkintaan perustuvan valinnanperusteita
Oppimisvaikeudet
Sosiaaliset syyt
Koulutodistuksen puuttuminen tai todistuksenvertailun vaikeudet
Koulutuksen järjestäjä voi näiden syidenperusteella ottaa enintään 30 % kuhunkinhakukohteeseen otettavista opiskelijoistaopiskelijan saamasta valintapistemäärästäriippumatta
Yhdistelmäopinnot
Jatkossa ei ole enää ”ammatillinenperustutkinto sekä lukio” –hakukohdetta,mutta
Koulutuksen järjestäjät voivat edelleen tarjotalukio ja yo-tutkinnonsuorittamismahdollisuutta hakijalle, jotkahakevat ammatilliseen koulutukseen
Ole tarkkana!
Joihinkin ammatillisiin opintoihin haetaan ensinesim. Hotelli-, ravintola- ja cateringalalle ja vastaensimmäisen vuoden aikana valitaan joko kokkitai tarjoilija –linja. Kun taas Logistiikka-alallahaetaan suoraan joko kuljetuspalvelujenkoulutusohjelmaan tai varastopalvelujenkoulutusohjelmaan
Joillain aloilla on tarkennettuja määräyksiähakijan terveydentilasta. Oman terveydentilansalaaminen hakuvaiheessa voi johtaaopiskelupaikan menettämiseen
Yhteishaku
Sähköisen yhteishaun osoite on www.opintopolku.fi
Koulutustarjonta nähtävissä opintopolku.fi –verkkopalvelussa
Yhteishakua koskeva vanhempainilta ti 28.1.2014, jossayhteydessä esitellään Maunulan yhteiskoulun lukio jaHelsingin matematiikkalukio
Yhteishaku 24.2.-14.3.2014
5 hakutoivetta. Haussa voi saada vain yhden paikan
Mahdolliset pääsy ja soveltuvuuskokeet huhti/toukokuussa
Tulokset yhteishausta aikaisintaan
     to 12.6.2014. Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään26.6.2014
Erillishaku
Vapaan sivistystyön vuoden mittaisetkoulutukset (Kansalaisopistot)
Erityisopetuksena järjestettävät ammatillisetperustutkinnot ja valmentava ja kuntouttavakoulutus (Keskuspuiston ammattioppilaitos,Ammattiopisto Luovi)
Joidenkin lukioiden oma haku (Steiner-koulu,Helsingin saksalainen koulu, Helsingineurooppalainen koulu)
Haku perusopetuksen jälkeiseenvalmistavaan koulutukseen
Kymppiluokka, ammattistartti, maahanmuuttajienvalmistava koulutus ammatilliseen koulutukseensekä lukiokoulutukseen
Hakuaika 16.6.-25.7.
Max 3 hakutoivetta ensisijaisuusjärjestyksessä
Haku toimii samankaltaisesti kuin yhteishaku
Kotitalousopetus  Huom. vielä tulevana keväänämukana yhteishaussa!
Näistä opinnoista saa 6 pistettä haettaessamyöhemmin yhteishaussa
Oppilaitoksiin tutustuminen
Oman mielenkiinnon mukaan
Tutustuminen oman koulun lukioon (30.-31.10)
Ryhmässä opon mukana ammatillisen koulunautoalalle (7.11) tai kauneudenhoitoalalle(27.11.)
Oppilaitosten avoimien ovien päivät. Oppilaillamahdollisuus käydä koulupäivien aikana kahdessakohteessa tutustumassa. Ennakkoonilmottaminen opolle. Ajankohdat koulujennettisivuilla.
Kiitos!
Lisätietoa:
Oppilaanohjaaja Marja Loukola
Wilman kautta
Sähköpostitse: marja.loukola@mayk.fi
Puh. 045-2791103