29.6.2014
Katja Jokinen
1
Opi oppimaan
Syksy 2012
Katja Jokinen
KT, erityisopettaja
 
MCj04375810000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
2
Oppiminen on
-tietojen lisääntymistä
-mieleen painamista ja toistamista
-tiedon soveltamista
-asioiden ymmärtämistä
-asian näkemistä uudella tavalla
-teorian soveltamista käytäntöön
TESTI: Mitä ajattelen oppimisesta
29.6.2014
Katja Jokinen
3
Vääriä uskomuksia:
-oppimiskyky heikkenee 30 ikävuodenjälkeen> vanha käsite
>aikuinen ei opi huonommin kuin nuorivaan toisella tavalla
>aikuiset hyödyntävät
  elämänkokemustaan
>aikuinen oppii tärkeäksi kokemansa asiat
>motivointi ja tuki tärkeää
MMAG00307_0000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
4
Haasteita opiskelulle aiheuttavat:
Aikaisemmasta opiskelusta on ehkäpitkä aika
Stressi, väsymys, masennus, elämänhallinta
Opiskelu haittaa työssäkäyntiä, vaimiten se oli?
Riittämätön ohjaus ja neuvonta
TESTI: Vahvuudet ja kehittymishaasteet
29.6.2014
Katja Jokinen
5
Mikä on yleensä vaikeaa?
-keskittyminen
-opiskelutekniikoiden hallinta
-tietotekniikan taitojen riittävyys
-ajan käyttö ja hallinta
-oppimis- ja lukivaikeudet
TESTI: itseohjautuvuus
MCj04234810000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
6
Oppimisen todellisia esteitä
- oppimisvaikeudet (20-25 % aikuisista)
  (lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen,hahmottaminen)
- sairaus tai vamma
- lääkitys, alkoholi, huumeet
- lukivaikeus
- ADHD (ylivilkkaus ja tarkkaamattomuus)
- ADD (tarkkaamattomuus)
- kriisit
- muistin heikkous
MCj00890760000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
7
Miten onnistut?
Tarvitset:
- myönteisen asenteen ja motivaation
- itseluottamusta
- oikein mitoitetut tavoitteet
- hyviä suunnitelmia
- hyvä fyysisen ja psyykkisen kunnon
- tietoa oppimisesta: oma oppimistyyli selville
- oikeita luku- ja oppimistapoja
- yhdessä toisten kanssa
MCj04375610000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
8
Me opimme:
10 % lukemastamme
20 % kuulemastamme
30 % näkemästämme
50 % siitä, minkä kuulemme ja näemme
70 % siitä, mistä keskustelemme
80 % siitä, minkä koemme
95 % siitä, minkä opetamme muille
MCj02406370000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
9
Oppimistyyleistä apua (4 kpl)
Tunne tapasi oppia ja jäsentää oppimisenkohdetta
Oppimistyylit liittyvät sekä oppimis- ettätiedonhankinnan strategioihin
TESTI: havaintokanavatesti
j0195812
29.6.2014
Katja Jokinen
10
1. Auditiivinen
-oppiminen perustuu kuulohavaintoon
-huomio ääniin ja keskusteluihin
-kuuntelee luennolla tarkasti, ei tee
 muistiinpanoja samaan aikaan
-sanallisista ohjeista apua
-musiikista apua
-nauhoitus, äänikirjat
MCj02812850000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
11
2. Visuaalinen
-oppiminen perustuu näköhavaintoon
 - kykenee palauttamaan mieleen
  näkömielikuvia
- näkee puhumansa asiat kuvina
- haluaisi luennolla nähdä asioista  kuvia:
 kalvot, monisteet, diat
- apua alleviivauksista ja omista kuvista
 (käsitekartat) ja muistiinpanoista
MCj04377970000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
12
3. Kinesteettinen
- oppiminen perustuu kokemukseen
- haluaa tehdä ja kokeilla itse asioita
- ei kovin innokas lukija
- liikkuu ja esittää puhuessaan
MCj04375010000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
13
4. Taktiilinen
- lähellä kinesteettistä
- tunteet ja fyysiset tuntemukset tärkeitä
- oppimisilmapiiri on tärkeä
- perustuu koskettamiseen ja yhdessä
  oppimiseen muiden kanssa
- seuraa ilmeitä ja kehonkieltä
- napsuttelee kynällä, heiluttaa jalkaa
Useimmat ihmiset ovat
sekatyyppejä!
MCj04378010000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
14
Tehokkuutta saat:
- Käyttämällä vahvuuksiasi ja
  kehittämällä heikkouksiasi
- Suunnittelemalla opiskeluasi
- Hyödyntämällä muistiasi; kehitä omia
  tapoja muistaa asioita
- Muistamalla myös levätä ja
  rentoutua                     >>
MPj04387260000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
15
- Paloittele tenttialue osiin
- Aloita lukeminen ajoissa
- Hyödynnä kaveria: parityö,
  ryhmätyö, lukupiiri
MPj04387260000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
16
Opiskelutaitoja
- perustaidot teillä jo on: lukeminen ja
   kirjoittaminen
- tunnet myös tapasi oppia
- aikatauluta tenttiin lukeminen
- keskity vain olennaiseen
- motivoi itseäsi: keksi syitä, miksi
 selviytyä tentistä tms.> palkitse itsesi
- pyydä apua muilta
MCj04377910000[1]
Motivaatiot
Ulkoinen motivaatio:
  -opiskelet saavuttaaksesi opintopisteitätai pakosta tai saadaksesi jotain esim.taloudellista hyötyä
> Asiat unohtuvat heti tentin jälkeen
Sisäinen motivaatio:
Opiskelet asioita aidon kiinnostuksenvuoksi, oppiaksesi ja kehittyäksesi
>muistat ja sovellat oppimiasi asioita
29.6.2014
Katja Jokinen
17
29.6.2014
Katja Jokinen
18
Oppimisprosessi
1.Motivoituminen
  - kiinnostu asiasta
2. Orientoituminen
  - lue sisällysluettelo/tiivistelmä
3. Sisäistä asia
- paina asioita mieleen, kertaa,
 harjoittele
4. Ulkoista
- sovella uutta asiaa
5. Arvioi
- itsearviointia omasta oppimisesta
MCj03186320000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
19
Tentti tulossa!
- aloita ajoissa valmistautuminen
- varaa rauhallinen paikka
- tutustu sisällysluetteloon
- tee omia muistiinpanoja
- kertaa kohtia, jotka tuntuivat vierailta
- keskustele kaverin kanssa
  tentittävästä asiasta
MCj04348100000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
20
Lukemisesta
1.Tee yleiskatsaus, silmäile, luekappaleiden ensimmäiset lauseet.
2.Alleviivaa ja tee omia muistiinpanoja.
3.Huomio myös kuvat.
4.Kertaa: esim. vartin päästä,seuraavana päivänä, seuraavinapäivinä
MCj04345830000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
21
Hyödynnä kaverit
1.Lukekaa yhdessä ja keskustelkaaasiasta
2.Neuvomalla ja opettamalla toista opititsekin
3.Lukupiirissä voitte jakaa luettavanosiin ja kertoa lukemastanne toisillesekä keskustella luetusta
MCj04281970000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
22
Lukivaikeus (dysleksia)
Vaikeuksia lukemisen, kirjoittamisen tai
 luetun ymmärtämisen puolella.
MCj04379900000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
23
Pari sanaa lukivaikeudesta
Jos:
-lukeminen ja kirjoittaminen ovat
 hidasta
-kaksoiskonsonantteja puuttuu
 kirjoituksesta
-kirjaimet vaihtavat paikkaa
-rivien seuraaminen on vaikeaa
-vaikea ymmärtää luettua itse luettuna
-vaikea ääntää sanoja
29.6.2014
Katja Jokinen
24
Jos:
on vaikeuksia muistaa nimiä,
 numeroita ja luetteloita
-oikea ja vasen sekoittuvat
-ajat ja päivämäärät sekaantuvat
-numerot vaihtavat paikkaa
-laskujärjestykset ovat vaikeita
-kertotaulun opettelu on vaikeaa
TESTI: pikalukitesti
29.6.2014
Katja Jokinen
25
Oikaisu!
- Kuka on erilainen oppija?
Se on ihmisen ominaisuus
Ei tyhmyyttä
Ei laiskuutta
Erilainen tapa oppia, hahmottaa japrosessoida tietoa
Usein perinnöllistä
Erittäin yleistä: jopa 20 % väestöstä onerilaisia oppimisen vaikeutta
MCj02959170000[1]
29.6.2014
Katja Jokinen
26
Hyvää syksyä kaikille!
MPj04016590000[1]