1
1
Taloushallinnon opiskelusta
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0217698.wmf
Teemana kannattavuusajattelu
Perusvalmiudet ymmärtää yritysten tuottamaataloudellista tietoa
Tietoa tarvitsevat
Yritysten omistajat
Rahoittajat
Muut sidosryhmät (työntekijät)
Jokainen liike-elämässä toimiva henkilö tarvitsee näitäperustietoja
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0234687.gif
Tarvittavat ominaisuudet
Laskentatoimen opiskelu ei vaadi erityistä matemaattistaosaamista
Peruslaskutoimitusten hallinta riittää
Yhteenlaskua, vähennyslaskua, kertolaskua,jakolaskua
Prosenttilaskua, yksinkertaista yhtälönratkaisua
Laskentatoimen opiskelu harjaannuttaa johdonmukaistaajattelua ja loogista päättelykykyä
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0285698.wmf
Rakenna hyvä pohja
Laskentatoimen opiskelu on kuin talon rakentamista: josperustukset ovat huterat, ei lopputuloskaan ole kovinhyvä tai kestävä
Taloushallinnon osaaminen lukuvuoden muillaopintojaksoilla lisääntyy aiemmin opitun pohjalle
Käynnistyvä yritys (syksy)
Toimiva yritys (kevät)
Menestyvä yritys (kevät)
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0185604.wmf
Oppiminen vaatii opiskelua
Opiskelu on omatoimista paneutumista ja pohtimista
Laskentatoimen opiskelu vaatii omaa harjoittelua, sitä eivoi oppia vain kuuntelemalla ja lukemalla
Siis: kynä ja laskin käteen!
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0283209.gif
Lähitunnit
Valmistaudu lähitunnille lukemalla oppikirjastaseuraavalla tunnilla käsiteltävä asia etukäteen
Seuraa toteutussuunnitelmaa ja Moodlea
Vapaus ja vastuu korreloivat: lähitunneilla läsnäolo ei olepakollista, mutta silloin opiskelet täysin omatoimisestitunnilla käsitellyt asiat
Kotitehtävien ratkaisut tarkistetaan, mutta aikaa eikäytetä malliratkaisujen kopioimiseen
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0297551.wmf