1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
BOF_euro
Talouden näkymät ja Suomen haasteet
Juhlaseminaari
Suomen talous ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa
Raahesali 12.12.2012
Johtokunnan varapuheenjohtaja
Pentti Hakkarainen
1
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Finanssikriisi jättänyt pitkän jäljenkehittyneiden maiden talouksiin
2
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Osakemarkkinoiden tila kohentunut kesänjälkeen
3
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Valtionlainojen korkoerot euroalueella ovatsupistuneet
tempKuva.wmf
4
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Teollisuuden ja maailmankaupan indikaattoritedelleen heikkoja
5
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Kasvuennusteita heikennetty loppukeväästäalkaen
6
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Suomessa talouskasvu on pysähtynyt
7
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Valtion rahoitustarve kasvaa uudelleen
8
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Vaihtotase heikentynyt 2000-luvulla
9
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Kotitalouksien kysyntä pitänyt viime vuosinakasvua yllä, samalla heikentänyt vaihtotasetta
10
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Keskeiset vientialat supistuneet
11
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Ulkomaankaupan vaihtosuhde heikentynyttuntuvasti
12
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Vaihtotaseen heikkenemisen syyt
Teollisuuden ongelmat: paperi ja elektroniikka
Energiariippuvuus ja öljyn hinnan nousu
Kotitalouksien viimeaikaiset alijäämät
Julkisen talouden viimeaikaiset alijäämät
Kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen
oVäestön ikärakenne ei selitä
Ennusteet: pysyy hieman alijäämäisenä lähivuodet
13
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Yksikkötyökustannukset antavat liiansuotuisan kuvan kilpailukyvystä
14
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Onko vaihtotaseen alijäämä ongelma?
Vaihtotaseen alijäämän kasvuun tulee reagoida, josse
kasvattaa huomattavasti kansantalouden rahoituksensaatavuuteen ja ehtoihin liittyviä riskejä ja/tai
on seurausta epätasapainoisesta kotimaisestatalouskehityksestä
Finanssikriisin opetuksia: velkaantuminen jakustannuskilpailukyvyn menettäminen johtavatumpikujaan
15
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Epätasapainoisen kehityksen välttäminen
Kotitalouksien velkaantumisen hallinta
Julkisten alijäämien pienentäminen
Kilpailukyvyn kohentaminen
Kustannus- ja reaalinen kilpailukyky
Kasvumahdollisuuksia ja julkisen taloudenkestävyyttä parantavat rakenneuudistukset
Työurien pidentäminen ym.
16
1_SP_vaaleansininen_eurologolla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Kiitos!
17