1
Kosteus
Kimmo Illikainen
OAMK  Tekniikan yksikkö  Talonrakennuksen jatkokurssi
syksy 2004
Talonrakennuksenjatkokurssi4 ovKosteus
Kimmo Illikainen
2
Kosteus
Kimmo Illikainen
OAMK  Tekniikan yksikkö  Talonrakennuksen jatkokurssi
syksy 2004
Rakennuksen kosteusrasitus
D:\kimmon_asiakirjat\kurssit_ja_projektit\talrak1\SAVE0003.TIF
3
Kosteus
Kimmo Illikainen
OAMK  Tekniikan yksikkö  Talonrakennuksen jatkokurssi
syksy 2004
Rakennuksen kosteusrasitus: Sade
Esiintyy vetenä, räntänä tai lumena
Viistosade erityisen ongelmallinen.Tunkeutuu tuulen aiheuttaman paineenvuoksi rakenteiden rakoihin
Tuuli voi painaa sadeveden tai lumenjulkisivupintaa pitkin seinään ylöspäin(vastapellitys)
Ulkoseinän alaosan ja perustustenmaanpäälliset osat tehtävän siten, ettäroiskevesi ja lammikoituminen eivätaiheuta kosteusrasitusta rakenteille
Pintavedet ohjataan rakennuksestapoispäin (kaltevuus 1:20 3 m matkalla)
Vajoveden aiheuttama kosteusrasitusestetään salaojituksella jasorastuksella.
D:\kimmon_asiakirjat\kurssit_ja_projektit\talrak1\SAVE0004.TIF
4
Kosteus
Kimmo Illikainen
OAMK  Tekniikan yksikkö  Talonrakennuksen jatkokurssi
syksy 2004
Rakennuksen kosteusrasitus:Pohjavesi ja vuodot
Pohjavesi: ”Vettä, joka esiintyy pysyvästi maanpinnan allamaa- ja kallioperässä”
Esiintyy usein vesistöjen yhteydessä
Pintavesi imeytyessään maahan lisää pohjavedenkosteusrasitusta rakenteille
Pohjaveden määrässä alueellisia sekä vuodenajasta jasademääristä johtuvia eroja
Vaikuttaa oleellisesti rakennuksen perustamissyvyyteen
Vuotoja esiintyy yleisesti lämmitys- jakäyttövesiputkistoissa, katto, terassien, parvekkeiden jamärkätilojen vesieristyksissä sekä liittymissä toisiinrakenteisiin
5
Kosteus
Kimmo Illikainen
OAMK  Tekniikan yksikkö  Talonrakennuksen jatkokurssi
syksy 2004
Rakennuksen kosteusrasitus:Kapillaarinen vedenliike
”Kosteuden siirtyminen rakenteen huokosissa nesteenä, liikkeen aiheuttaarakenteen eri osien pyrkimys tasapainokosteuteen”
Huokoisilla materiaaleilla (puu, tiilet, harkot…) kapillaarinen imu
kosteus kulkeutuu näihin
maaperässä kapillaarinen nousukorkeus riippuu maalajin karkeusasteesta
D:\kimmon_asiakirjat\kurssit_ja_projektit\talrak1\SAVE0005.TIF
D:\kimmon_asiakirjat\kurssit_ja_projektit\talrak1\SAVE0006.TIF
6
Kosteus
Kimmo Illikainen
OAMK  Tekniikan yksikkö  Talonrakennuksen jatkokurssi
syksy 2004
Rakennuksen kosteusrasitus:Hygroskooppinen kosteus
”Materiaalin kyky sitoa kosteutta ilmasta ja luovuttaa kosteuttailmaan”
Aineen kosteus asettuu tasapainotilaan ympäristönsäkanssa.
Puupohjaisilla aineilla hygroskooppisuus on suuri
Puupohjaisella eristeellä, esim. sahanpurulla on suurikosteuskapasiteetti. Tämä tasaa kosteuden liikkeitä esim.seinärakenteessa.
D:\kimmon_asiakirjat\kurssit_ja_projektit\talrak1\SAVE0007.TIF
7
Kosteus
Kimmo Illikainen
OAMK  Tekniikan yksikkö  Talonrakennuksen jatkokurssi
syksy 2004
Rakennuksen kosteusrasitus:Sisäilman kosteus
Huonetilassa kosteutta tuottavatmm. rakennuskosteus, ihmiset,eläimet, kasvit, käyttövesi,ruuanvalmistus, pyykinkuivaus,peseytyminen, ilmankostuttimetjne…
Rakennusaikainen kosteuspoistuu yleensä ensimmäisenlämmityskauden aikana
Suihkussa käynti aiheuttaahetkellisesti suurenkosteusrasituksen
D:\kimmon_asiakirjat\kurssit_ja_projektit\talrak1\SAVE0008.TIF
8
Kosteus
Kimmo Illikainen
OAMK  Tekniikan yksikkö  Talonrakennuksen jatkokurssi
syksy 2004
Kosteuden siirtyminen:Diffuusio
”Kosteuden liikkunen vesihöyrynärakenteen läpi. Vesihöyrynpitoisuuserot, osapaineetpyrkivät tasapainotilaan”
Sisäilman vesihöyryn osapaineon yleensä suurempi kuinulkoilman vesihöyryn osapaine
Diffuusio siirtää sisäilmankosteutta sisältä ulospäin
Kerroksellisen seinärakenteenvesihöyryn vastuksen tuleepienentyä sisältä ulospäinmentäessä, ts. rakenne”harvenee” sisältä ulospäin
D:\kimmon_asiakirjat\kurssit_ja_projektit\talrak1\SAVE0009.TIF
9
Kosteus
Kimmo Illikainen
OAMK  Tekniikan yksikkö  Talonrakennuksen jatkokurssi
syksy 2004
Kosteuden siirtyminen:Konvektio
”Ilmavirtausten mukana tapahtuva vesihöyryn siirtyminen.Ilmavirtaukset aiheutuvat ilmanpaine-eroista.”
Kosteuskonvektiolla on rakennetta kuivattava vaikutus, kunilma lämpenee virratessaan rakenteen läpi
Mikäli ilma jäähtyy virratessaan rakenteen läpi, voi kosteustiivistyä rakenteeseen (jos ilma jäähtyy alle kastepisteen)
D:\kimmon_asiakirjat\kurssit_ja_projektit\talrak1\SAVE0010.TIF
D:\kimmon_asiakirjat\kurssit_ja_projektit\talrak1\SAVE0012.TIF
10
Kosteus
Kimmo Illikainen
OAMK  Tekniikan yksikkö  Talonrakennuksen jatkokurssi
syksy 2004
Kosteuden tiivistyminen rakenteessa
D:\kimmon_asiakirjat\kurssit_ja_projektit\talrak1\SAVE0013.TIF
D:\kimmon_asiakirjat\kurssit_ja_projektit\talrak1\SAVE0014.TIF
11
Kosteus
Kimmo Illikainen
OAMK  Tekniikan yksikkö  Talonrakennuksen jatkokurssi
syksy 2004
Laskelmat
U-arvo, Lambda-arvot (käsitteet), LE:nmääräystenmukaisuuden tarkistaminen, tasauslaskenta
Rakenteen pintalämpötilat, lämpötila rakenteen eri kohdissa,kondenssi, homehtumisriski
Kosteuden siirtyminen diffuusiolla, konvektiolla
Kosteuden kertyminen, rakenteen kuivuminen (käsinlaskenta)
Laskentaohjelmistot
Excel: käsinlaskenta omilla taulukoilla (U-arvo)
Dof-lämpö: U-arvot, kosteuskertymä
Heat2: 2-ulotteisen rakenteen mallintaminen ja lämpöolojenlaskenta
WUFI: 1-ulotteisen seinärakenteen lämpötila- jakosteustarkastelu