6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
1
Lääkkeen antamineninjektiona
 
lääke hupikuva
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
2
Ruiskeina l. parenteraalisestiannettavista lääkkeistä
Periaatteita
mahdollistaa suurenkudospitoisuuden nopeasti
nopea hoitovaste
jos lääkeaineen muuannostelutapa ei olemahdollinen
enteraalinenlääkitseminen ei onnistu
lääkeaine tuhoutuuruoansulatuskanavassa
huom ! Annostelumuotoaiheuttaa myös riskejä,jotka tulee huomioida ! ! !
Edellyttää
Ruiskeen antotekniikanhallitsemista
Aseptista työskentelyä
Välineet ja lääkeaineetsteriilejä
Aseptinen omatunto
hoitaja ruisku hupikuva
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
3
Injektionesteiden pakkaukset
Ampulli
Umpeen sulatettu pienilasipullo, kertakäyttöinen
Avattaessa ampullin kaulakatkaistaan ja liuosvedetään neulan avullaruiskuun
Sisältää yleensä kerta-annoksen lääkeliuosta
Lagenula eli ruiskepullo
Liuos vedetäänlääkkeenottokanyylin taineulan avulla ruiskuunpullon suulla olevankumitulpan läpi
Voi sisältää useita annoksialääkeliuosta
Huom! Säilyvyys
Injektiokuiva-aine
Nestemäisinä huonostisäilyvien lääkeaineidensäilytysmuoto
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
4
Ruiskeita voidaan antaa esim.
i.m. = intramuscularis = lihaksensisäisesti
s.c. = subcutaneous = ihonalaiseen kudokseen
i.c. = intracutaneous = ihoon, ihonsisäisesti
i.v. = intravenous = laskimon sisäisesti
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
5
Lääkkeen antotavan vaikutus
~AUT0000
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
6
Lihaksensisäinen eliintramusculaarinen ruiske ( i.m.)
Annetaan yleensä olkavarren hartialihakseen, reisilihaksenyläulko-osaan tai pakaralihaksen yläulkoneljännekseen taiventrogluteaali lihakseen
ruiskeen määrä ad. 5 ml
neulakoko esim. 20 - 25 G, pistopaikka ja kudokset sekäinjisoitavan lääkeliuoksen koostumus vaikuttavat neulanvalintaan
neulan pituus esim. 25 - 40 mm
Huom! Potilaan ihonalaisen rasvakerroksen paksuus
aspiraatiolla varmistetaan neulan oikea sijainti (ettei oleverisuonessa)
Lihakseen annettava injektio
Käytetään Z-tekniikkaa  jossa ihoa jaihonalaiskudosta vedetään ei-dominoivan kädenulnaaripuolella tai sormilla pari senttiäinjektiokohdasta poispäin kunnes injektio onannettu. Näin toimittaessa injektioneste eiinjektion jälkeen pääse tihkumaan poiskudoksesta
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
7
Läpäistään iho nopeasti (45–) 90 asteenkulmassa kohti lihasta ja turvallisuuden vuoksijätetään kolmasosa neulasta näkyviin.
Aspiroidaan, jos ruiskuun tulee verta poistetaanneula kudoksesta ja aloitetaan uudelleenlääkkeen käyttökuntoon saattamisesta.
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
8
Injisoidaan lääke hitaasti lihakseen <1 ml /10 s.
Painetaan kevyesti injektiokohtaa kuivallataitoksella, ei hierota.
Hävitetään terävät välineet turvallisesti.
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
9
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
10
I.m. tekniikka
im kaavakuva
läähimkohdat
29.6.2014
Hannele Tyrväinen
Antopaikkana hartialihas
olkapää
Lähde: Veräjänkorva ym. 2006. Lääkehoito hoitotyössä
11
Injektionantopaikka vatsanpuoleisellapakara-alueella
ventroglut.luva.png
KUVA: http://img143.imageshack.us/i/51158505ah9.png/
Suoliluun harjanne
Iso sarvennoinen
(greater trochanter)
Pistoalue
29.6.2014
Hannele Tyrväinen
12
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
13
Ihonalainen eli subcutaaninenruiske (s.c.)
annetaan vatsan alueen, olkavarren, reiden taipakaran ihon alle
pistopaikkaa vaihdetaan usein toistuvissa injektioissa
insuliini- tai minihepariinilääkitykset
ruiskeen määrä ad 2 ml
yleensä kiinteä ruisku-neula -yhdistelmä
kohotetaan ihopoimu peukalon ja etusormen väliin
pistokulma yleensä 90 astetta
Injisoidaan hitaasti 10 sek
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
14
S.c. tekniikka
sc pistoskohdat väri
sc pistos
 
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
15
Lihaksensisäisen ja ihonalaiseninjektion komplikaatiot
Neula osuu verisuoneen
Lääkeaineen liian nopea javoimakas vaikutus
Neula osuu hermoon
Kova kipu, hermonvaurioituminen
Pysyvä tunnottomuus,halvaantuminen
Lihaksensisäisestiannettava lääkeaine jäärasvakudokseen
Absessi
Nekroosi
Mustelmat
Hiussuonet rikkoutuvat,verta joutuu ihonalaiseenkudokseen
Lihaksen kovettuminen,joskus surkastuminen
Lääkeaineallergia
Anafylaktinen reaktio
Tarkkailu
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
16
Ihonsisäinen eliintrakutaaninen ruiske
käsivarren, selän tai vatsan ihoon ihoadesinfioimatta ohuella neulalla
erilaisten diagnostisten testien tekemiseen(allergiatestit, Mantoux-koe elituberkuliinikoe)
lääke- tai testiainemäärä enintään 0,5 ml
pistokulma 15 astetta; ihoon pieni paukama
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
17
Ihon sisään (i.c.)
ic kaavakuva
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
18
RUISKEEN ANTAMINEN LASKIMOON eliintravenoosinen ruiske (i.v.)
lääke annetaan laskimoon suonikanyylin taiesim. kolmitiehanan kautta
käytetään, kun halutaan nopea ja täydellinenvaikutus
yleensä pieni määrä lääkeainetta (1-10 ml)
6/29/2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio / THHAM1
19
I.v. - ruiske jatk..
annetaan hitaasti - 1 ml/min tai vieläkinhitaammin
nopeasti annettava i.v.-ruiske (bolus) 15-20sekunnissa, lähinnä elvytystilanteissa
toistuva lääkitseminen (intermittoiva)
lääkeaine sekoitetaan 50-250 ml:aaninfuusioliuosta ja tiputetaan hitaana toistuvanainfuusiona